Badatelské zaměření

digitální literatura v sociálních médiích, český literární internet, bibliografie

Studium

2020 Česká literatura (Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta: Ph.D.)
2013 Česká filologie se zaměřením na editorskou činnost (Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta: Mgr.)
2011 Historicko-literární studia (Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta: Bc.)

Zaměstnání

od 2015 Ústav pro českou literaturu AV ČR, Česká literární bibliografie, bibliografka

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Kapitoly v knihách

Hartmanová, P. – Sládková, L. 2016. Bibliografie Daniely Hodrové. In: Jedličková, A. – Fedrová, S., Vyvolávání točitých vět: Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR v.v.i, 273-311.

Hartmanová, P. 2014. Kateřina Tučková a její ceny. In: Machala, L. – Kožušníková, P., Cenová bilance 2013. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 40-54.

Články

Hartmanová, P. 2021. Mýtem překrytý střet hodnot a očekávání. Příspěvek k výzkumu digitální literatury sociálních médií. Bohemica Olomucensia 13(1), 222-230.

Hartmanová, P. – Czwordon-Lis, P. 2019. The Reflection of Literary Activities in Digital Space. The Grey journal Roč. 15, Special winter issue (2019), 16-22.

Hartmanová, P. 2015. První ročník konference o literatuře v digitálním věku. Česká literatura 63(6), 987-990.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Hartmanová, P. – Czwordon-Lis, P. 2018. The Reflection of Literary Activities in Digital Space. In: Vyčítalová, H., Conference on Grey Literature and Repositories: proceedings [online]. Prague, National Library of Technology, 21-31.

Elektronické dokumenty

Davidová, E. et al. 2015. Bibliografie české literatury 1945-1960 (online databáze).