Badatelské zaměření

Česká a německojazyčná literatura 19. století; germanobohemistika; regionalismus

Studium

od 2017 Germánské literatury (FF UK: doktorské studium)
2017 Český jazyk a literatura - Německý jazyk a literatura (FF UK: Mgr.)
2016 Historie - České dějiny evropském kontextu (FF UK: PhDr.)
2016 Historie - České dějiny v evropském kontextu - Učitelství češtiny pro střední školy (FF UK: Mgr.)
2014 Český jazyk a literatura - Německý jazyk a literatura (FF UK: Bc.)
2013 Historie (FF UK: Bc.)

Zaměstnání

od 2017 Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
od 2016 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Berkes, T. et al. 2019. Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění. Academia, Praha.

Kapitoly v knihách

Futtera, L. 2021. Der Herrscher und sein Verräter. Die Darstellung Milotas von Dědice in der deutsch(böhmisch)en und tschechischen Literatur in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In: Voda Eschgfäller, S. – Horňáček, M., Ottokar II. redivivus.. Dresden, Thelem, 211-244.

Futtera, L. 2018. Ludwig Winder. Následník trůnu. In: Šámal, P. – Pavlíček, T. – Barborík, V. – Janáček, P., Literární kronika první republiky: Události - díla - souvislosti.. Praha, Academia, 462-464.

Futtera, L. 2017. “My zde bychom se o menšiny měli více starati, vždyť je máme tak blízko.” Josef Maštálko a Výstava českého severu roku 1927. In: Boleslavica ’17. Mladá Boleslav, Státní okresní archiv Mladá Boleslav, 103-119.

Články

Futtera, L. 2021. „Podívejte se na západ, tam jsou Němci a za nimi Tataři!“ Krkonošská literatura mezi Čechy, Němci, romantismem a realismem. Dějiny a současnost 43(8), 13-16.

Smyčka, V. et al. 2021. Fünf Entscheidungen für eine synoptische Literaturgeschichte der böhmischen Länder im langen 19. Jahrhundert. Brücken 28(1), 123-132.

Futtera, L. 2021. Pfeiler einer Brücke. Die regionale Perspektive der tschechischsorbischen Beziehungen in der Zwischenkriegszeit. Lětopis. Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur 68(1), 34-51.

Fránek, M. – Futtera, L. 2021. The Portrayal of Princess Libuše in Nineteenth-Century German and Czech Opera Librettos. Hudební věda 58(4), 471-510.

Futtera, L. 2020. Pro dítě, vlast a národ. Počátky mladoboleslavské dětské opatrovny. Boleslavica. Vlastivědný sborník Mladoboleslavska Roč. 19, 12/13 (2020), 9-35.

Futtera, L. 2020. Folgen des Thronfolgers. Die erste Rezeptionswelle des Franz-Ferdinand-Romans. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 34(2), 159-172.

Futtera, L. – Hrdina, M. (eds.) – Dlask, J. 2019. Na malém literárním poli má kritika enormní význam. Bohemica litteraria 22(2), 159-165.

Futtera, L. 2019. Krabat. Čaroděj z Černého mlýna. Dějiny a současnost 41(2), 14-16.

Futtera, L. 2019. Na literární pole s humorem! Humoristický almanach April a česká literární kritika po roce 1861. Bohemica litteraria 22(2), 81-108.

Futtera, L. 2019. Nesmělé kamenění. Druhý život Josefa Pekaře na mladoboleslavském gymnáziu. Boleslavica. Vlastivědný sborník Mladoboleslavska 18', XI (2019), 61-89.

Futtera, L. 2019. Hledal v rukopisu tajné caubršpruchy, aby mohl lépe citirovat duchy. Dějiny a současnost Č. 10 (2019), 14-17.

Futtera, L. 2018. Milota z Dědic. Dějiny a současnost 40(8), 36-38.

Futtera, L. 2018. “…ein gewisser Rübezahl durchs Riesengebirge zu geistern hatte.” Rübezahl als Identitäts- und Erinnerungsbegriff. Aussiger Beiträge 12(2018), 65-84.

Futtera, L. 2017. Rýbrcoul :"Zlej duch, který na horách tu číhá". Dějiny a současnost 39(9), 32-34.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Futtera, L. 2021. „Láska budiž naším vodítkem a české hory naší láskou“. Krkonošská turistika mezi romantismem, realismem a nacionalismem. In: Bendová, E. – Hojda, Z., Od práce k zábavě: volný čas v české kultuře 19. století. Praha, Academia, 250-263.

Futtera, L. 2019. „Čechové budou žíti, dlouho žíti, pro spásu svou a spásu Slavie.” Proroctví v kultuře českého osvícenství a romantismu. In: Hrdina, M. – Piorecká, K. – Bendová, E., Pochopit vteřinu. Prožívání času v české kultuře 19. století. Praha, Academia, 167-180.