Badatelské zaměření

Česká literatura 19. století; český literární realismus a parnasismus; česká literární kritika 19. století; Česká libretistika 19. století; brněnský literární místopis

Studium

2009 Česká literatura (FF MU Brno: Ph.D.)
2004 Český jazyk a literatura - Hudební věda (FF MU Brno: Mgr.)

Zaměstnání

od 2015 Ústav české literatury a knihovnictví FF MU (částečný úvazek)
od 2011 Ústav pro českou literaturu AV ČRj, v. v. i.
2008-2011 SOŠ a SOU obchodní, Brno, Jánská 22

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Fránek, M. 2019. Alois Jirásek. Lucerna (1905). Ústav pro českou literaturu, Praha.

Merenus, A. et al. 2019. Text a divadlo. Academia, Praha.

Berkes, T. et al. 2019. Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění. Academia, Praha.

Fránek, M. 2017. Svatopluk Čech. Pravý výlet pana Broučka do Měsíce (1886). Ústav pro českou literaturu, Praha.

Kapitoly v knihách

Fránek, M. 2020. Byl jednou jeden krokodýl aneb Proměny Brněnského draka v české poezii. In: Fránek, M. – Merenus, A. – Sládek, O. – Svobodová, B. (eds.), Čtení jako radost a dobrodružství. Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 73-80.

Fránek, M. 2020. Komentář. In: Charypar, M. (ed.), Vítězslav Hálek. Básně a prózy. Praha, Nadační fond Česká knižnice, 379-405.

Fránek, M. 2018. Vina. In: Merenus, A. (ed.), Theatralia: Moderní česká divadelní hra (1896-1989). Mezi textem a inscenací (slovník děl). Brno, Masarykova univerzita, 13-18.

Fránek, M. 2018. Radúz a Mahulena. In: Merenus, A. (ed.), Theatralia: Moderní česká divadelní hra (1896-1989). Mezi textem a inscenací (slovník děl). Brno, Masarykova univerzita, 19-26.

Fránek, M. 2015. Zeyer, Vrchlický, Lier: Česká próza v dotyku s parnasismem. In: Haman, A. – Tureček, D. (eds.), Český a slovenský literární parnasismus : synopticko-pulzační model kulturního jevu. Brno, Host, 293-341.

Fránek, M. 2014. Ve stínu česko-německého antagonismu. In: Dobiáš, D. – Fránek, M. – Krejčová, I. – Piorecká, K. (eds.), Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817-1885). Praha, Academia, 151-201.

Fránek, M. 2013. Funkční styl umělecký. In: Adámková, P. (ed.), Komunikace v českém jazyce pro střední školy. Brno, Didaktis, 88-91.

Fránek, M. 2012. Rukopisy dnes a kdysi. Poslední tečka za (kontra)fakty. In: Fořt, B. (ed.), Heterologica. Poetika, lingvistika a fikční světy. Praha, Ústav pro českou literaturu, 263-278.

Fránek, M. 2009. Julius Zeyer v zrcadle dobové kritiky. In: Kudrnáč, J. et al., (eds.), Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy. Brno, Host, 62-70.

Články

Fránek, M. 2022. Postava lumírovského básníka v české beletrii sedmdesátých a osmdesátých let 19. století. Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví 54(2022), 10-29.

Fránek, M. – Futtera, L. 2021. The Portrayal of Princess Libuše in Nineteenth-Century German and Czech Opera Librettos. Hudební věda 58(4), 471-510.

Fránek, M. 2021. Divadlo pro hrstku delikátních a vyvolených. Polemiky o české básnické drama v šedesátých až devadesátých letech 19. století. Bohemica litteraria 24(2), 19-44. DOI: 10.5817/BL2021-2-2

Fránek, M. 2019. Centrum versus periferie. Moravská kritika v českém literárním poli. Bohemica litteraria 22(2), 130-155. DOI: 10.5817/BL2019-2-6

Hrdina, M. – Fránek, M. 2019. Editorial. Bohemica litteraria 22(2), 6-7. DOI: 10.5817/BL2019-2-1

Fránek, M. – Kopecký, J. 2018. Záboj, Slavoj a Lumír: Postavy bardů z Rukopisu královédvorského v české opeře. Opus musicum 50(1), 6-37.

Fránek, M. – Kopecký, J. – Reittererová, V. 2017. Ludvík Rittersberk: Die Brüder Edice a překlad libreta Jaroslav ze Šternberka a bitva s Tatary u Olomouce v operním hávu. Hudební věda 54(1), 25-70.

Fránek, M. – Kopecký, J. 2017. Postava barda z Rukopisu královédvorského poprvé v české opeře Josef Leopold Zvonař: Záboj (1859–1862). Rozbor opery s edicí libreta. Hudební věda 54(3), 245-288.

Fránek, M. 2014. Podoby motivů výměnkářství v české próze 2. poloviny 19. století. Bohemica litteraria 17(1), 107-130.

Fránek, M. 2011. Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách. Česká literatura 59(4), 641-643.

Fránek, M. 2011. Romantismus Julia Zeyera z pohledu dobové literární kritiky. Bohemica litteraria 14(1), 3-9.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Fránek, M. – Kopecký, J. 2024. Česká putování za Richardem Wagnerem. In: Hojda, Z. – Bendová, E. (eds.), Léta putování. Člověk na cestách v dlouhém 19. století. Praha, Academia, 147-158.

Fránek, M. 2021. Básníkovo “Jest v lázních krásno, neb tam pro zdraví dle chuti mívá člověk zábavy.” Topos lázní v české literatuře 19. století.. In: Bendová, E. – Hojda, Z. (eds.), Od práce k zábavě: volný čas v české kultuře 19. století. Praha, Academia, 210-218.

Fránek, M. 2020. „Sem nevnikla ta bledá nuda žití…“ Hledání moravského lidu v české literatuře 19. století. In: Machalíková, P. – Petrasová, T. – Winter, T. (eds.), Zrození lidu v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 39. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století. Praha, Academia, 74-82.

Fránek, M. 2012. Julius Zeyer – cizinec v české literatuře? K povaze a způsobu včleňování Zeyerova díla do českého literárního kánonu. In: Zemanová, Z. – Pořízková, L. (eds.), Cizinec — vyhnanec — přistěhovalec. Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia Umění a kultury střední Evropy 2011. Olomouc, Univerzita Palackého, 59-64.

Fránek, M. 2012. Maloměsto v satirickém zrcadle: Píseň míru Jana Liera. In: Gilk, E. (ed.), Karel Poláček a žánry beletristické publicistiky. Boskovice, Albert, 80-86.

Ediční práce

Fránek, M. – Merenus, A. – Sládek, O. – Svobodová, B. (eds.) 2020. Čtení jako radost a dobrodružství. Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Charypar, M. – Fránek, M. (eds.) 2020. Vítězslav Hálek. Básně a prózy. Nadační fond Česká knižnice – Ústav pro českou literaturu AV ČR – Host, Brno.