Badatelské zaměření

Česká próza 20. století, současná literatura

Studium

2004–2012 Dějiny české literatury (FF UK; FF UP v Olomouci: Ph.D.)
1997–2004 český jazyk - dějepis (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy: Mgr.)

Zaměstnání

od 2004 Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Fialová, A. 2014. Poučeni z krizového vývoje. Poválečná česká společnost v reflexi normalizační prózy. Academia, Praha.

Fialová, A. et al. 2014. V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády 21. století v souvislostech a interpretacích. Academia, Praha.

Janoušek, P. et al. 2008. Dějiny české literatury 1945-1989. Díl IV. 1969-1989. Academia, Praha.

Kapitoly v knihách

Fialová, A. 2019. Socialistický realismus. In: Kocian, J., Tematická příručka k československým dějinám 1948-1989. Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 161-162.

Fialová, A. 2015. Feiglinge oder Helden? : krieg und Nachkriegszeit in Prosawerken des tschechischen Dissenses. In: Hallama, P. – Stach, S., Gegengeschichte : zweiter Weltkrieg und Holocaust im ostmitteleuropäischen Dissens. Leipzig, Leipziger Universitätsverlag, 109-134.

Fialová, A. 2014. Próza. In: Fialová, A., V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády 21. století v souvislostech a interpretacích. Praha, Academia, 341-364.

Fialová, A. 2010. Mělník: společenský a kulturní život 1918-1938; Mělník: politický vývoj 1945-1989; Mělník: kulturní život 1945-1989. In: Kilián, J., Mělník. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 306-308; 313-325; 326-328.

Fialová, A. 2008. Někde se stala chyba...: Komunismus jako omyl v samizdatové a exilové tvorbě autorů sedmdesátých let. In: Gilk, E. – Neumann, L., Omyly a objevy v umění 20. století. Olomouc, Univerzita Palackého, 207-211.

Fialová, A. 2008. Příběhy transformace : Obrazy revoluce, demokracie a kapitalismu v české polistopadové próze. In: Gjuričová, A. – Kopeček, M., Kapitoly z dějin české demokracie po roce 1989. Praha, Paseka, 158-174.

Fialová, A. 2007. Se sekerou na to nešli, to ne, spíš se švindlem.... In: Gilk, E. – Foldyna, L., Česká kultura a umění ve 20. století. Olomouc, Univerzita Palackého, 161-165.

Fialová, A. 2007. Poslední krize majora Zemana : Televizní a knižní podoba případů majora Zemana s tematikou tzv. pražského jara. In: Bílek, P., James Bond a major Zeman : Ideologizující vzorce vyprávění. Praha, Pistorius, 82-99.

Články

Šidáková Fialová, A. 2021. Kudy do protektorátní prózy. Nejvýraznější tendence a díla. Český jazyk a literatura 71(4), 182-188.

Šidáková Fialová, A. 2021. Do hlubin lidské duše. Nástin protektorátní psychologické prózy. Bohemica Olomucensia 13(1), 62-82.

Šidáková Fialová, A. 2020. Sborník Prameny víry - pokus o protektorátní aktivistickou literaturu. Česká literatura 68(1), 40-64.

Šidáková Fialová, A. 2020. Returning to the Past: The Germans as a Historical Trauma in Contemporary Czech Prose. Porównania 27(2), 59-76.

Šidáková Fialová, A. 2019. Proto se musíme připnout k zemi a milovat ji. Stručný nástin protektorátní prózy. Acta Musei nationalis Pragae. Historia litterarum Roč. 64, 3/4 (2019), 82-89.

Fialová, A. 2018). Biografický román v současné české literatuře. CzechLit -, 7. 11. (2018).

Fialová, A. 2015). Česká próza po roce 2000. Polistopadové proměny. CzechLit -, 1. 9. (2015).

Fialová, A. 2012. Dům s pevnými základy...? Reflexe padesátých let v normalizační próze. Bohemica litteraria 15(2), 77-96.

Fialová, A. 2011. "Nenaplněný příslib". Hodnotící strategie české normalizační kritiky. Slovenská literatúra 58(5), 442-448.

Fialová, A. 2009. Sametové naděje i zklamání. Listopadová revoluce očima české prózy. Dějiny a současnost Roč. 31, mimořádné (2009), 48-50.

Fialová, A. 2008. Návraty do šedých časů. Tvar 19(18), 6-7.

Fialová, A. 2008. "Konzervy" a "lidské tváře": Viníci a oběti pražského jara očima normalizační prózy. Dějiny a současnost 30(1), 40-43.

Šporková, A. 2005. "Fantasma fanatika" ve službách normalizace: (Pludkův Nepřítel z Atlantidy). Tvar 16(8), 6.

Šporková, A. 2005. Poučena z krizového vývoje: Obraz "pražského jara" v "normalizační" próze. Soudobé dějiny 12(2), 309-333.

Šporková, A. 2005. Příběh opravdového předsedy. Bedřich Šťastný, komunistický vládce Mělníku (1945-1948). Dějiny a současnost 27(7), 14-17.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Fialová, A. 2009. Až po ty lucerny... Spisovatelé a Pražské jaro v normalizační propagandě. In: Kupcová, H., Pražské jaro 1968: Literatura, film, média. Praha, Literární akademie, 82-88.

Fialová, A. 2009. Reflexe totalitní minulosti v současné české próze. In: Historická reflexe minulosti aneb „ostalgie“ v Německu a Česku. Praha, CEVRO Institut, 43-50.

Ediční práce

Janoušek, P. (ed.) – Janáček, P. et al. 2008. Dějiny české literatury 1945-1989 III. 1958-1969. Academia, Praha.