Badatelské zaměření

dolování textu, zpracování přirozeného jazyka, lingvistická anotace, srozumitelnost textu

Studium

2001-2009 Ph.D. FF UK: Germánské jazyky a literatury
1995-2001 Mgr. FF UK: Germanistika, švédština
1990-1995 Dvojjazyčné německé gymnázium Na Pražačce, Praha 3

Zaměstnání

2004- UFAL MFF UK, výzkumný pracovník
2022-2023 FSV UK, výzkumný pracovník