Badatelské zaměření

literatura 19. století, romantismus, realismus, interpretace, textologie, dějiny literatury

Studium

2007 Česká literatura a teorie komunikace (FF UK, Praha: Ph.D.)
2003 Český jazyk a literatura + Anglistika a amerikanistika (FF UK, Praha: Mgr.)

Zaměstnání

od 2010 Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
2005-2012 VOŠE a OA Kollárova
2003-2005 Gymnázium Čakovice

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Charypar, M. 2019. Karel Hynek Mácha. Máj. Ústav pro českou literaturu, Praha.

Berkes, T. et al. 2019. Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění. Academia, Praha.

Charypar, M. 2018. Prameny Máchova Máje. Fakta a hypotézy. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Wögerbauer, M. et al. 2015. V obecném zájmu: cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře: 1749-2014. Academia, Praha.

Charypar, M. 2011. Máchovské interpretace. Univerzita Karlova - Filozofická fakulta, Praha.

Charypar, M. 2010. Karel Sabina : 'epigon' a tvůrce. Textová příbuzenství jako zdroj smyslu a poznání. Academia, Praha.

Kapitoly v knihách

Charypar, M. 2020. Jazyková poznámka. In: Charypar, M., Vítězslav Hálek. Básně a prózy. Praha, Nadační fond Česká knižnice, 446-454.

Charypar, M. 2020. Ediční zpráva. In: Charypar, M., Vítězslav Hálek. Básně a prózy. Praha, Nadační fond Česká knižnice, 406-445.

Charypar, M. 2020. Proměny realismu v próze Aloise Jiráska. In: Mocná, D. – Tureček, D., Tradicí stvořená. Jaroslavě Janáčkové k devadesátinám. Praha, Ústav pro českou literaturu, 129-143.

Charypar, M. 2019. Vážné i nevážné přitakání. Transformování paměti o Rukopisech královédvorském a zelenohorském v literární publicistice Jana Nerudy. In: Dobiáš, D., Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění. Praha, Academia, 639-680.

Charypar, M. – Flaišman, J. – Kosák, M. 2019. Úvodem ke čtvrtému svazku kritické hybridní edice. In: Charypar, M. – Flaišman, J. – Kosák, M., Máj. Báseň. Praha, Ústav pro českou literaturu, 7-8.

Charypar, M. – Flaišman, J. – Kosák, M. 2019. Předmluva ke čtenářskému vydání Máje Karla Hynka Máchy. In: Charypar, M. – Flaišman, J. – Kosák, M., Máj. Báseň. Praha, Ústav pro českou literaturu, 9-12.

Charypar, M. – Flaišman, J. – Kosák, M. 2019. Ediční komentář. In: Charypar, M. – Flaišman, J. – Kosák, M., Máj. Báseň. Praha, Ústav pro českou literaturu, 101-135.

Charypar, M. 2016. Podoby tiskové cenzury za první světové války (na příkladu husovských tisků). In: Jaluška, M. – Soukup, D., Jan Hus, husitství a husitské války a jejich dopad na českou kulturu. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 124-134.

Pokorná, M. et al. 2015. Cenzura literatury a tisku. In: Schelle, K. – Tauchen, J., Encyklopedie českých právních dějin. I. svazek, A-Č. Plzeň, Aleš Čeněk, 459-491.

Charypar, M. 2014. Jaroslav Vrchlický a strategie obhajoby před tiskovým soudem. In: Hrabal, J., Cenzura v literatuře a umění střední Evropy. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 39-50.

Charypar, M. 2013. Románová freska o dobrém králi a zlé revoluci. In: Sabina, K., Král Ferdinand V. Dobrotivý a jeho doba. Původní román z nejnovějších časů. Praha, Academia, "vii"-"xxxiii".

Charypar, M. 2011. Doslov. In: Stich, A., Sabina - Havlíček - Němcová a jiné textologické studie. Praha, Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, 239-258.

Články

Charypar, M. 2021. Co je realismus ve fikci (některé koncepce v angloamerické literární vědě). Slovo a smysl 18(36), 43-63.

Charypar, M. 2021. Mezi prozaickým cyklem a románem. Kompoziční princip Staškových Blouznivců našich hor. Bohemistyka 21(4), 482-512.

Charypar, M. 2021. Umělec v (pre)modernistickém smyslu. Ohlas Máchova díla v literární publicistice po roce 1858. Česká literatura 69(5), 571-604.

Charypar, M. 2020. Inherencija književnog lika i radnje. O poetici češke fikcijske proze u razdoblju od 1830 do 1895. Književna smotra Roč. 52, 198/4 (2020), 15-24.

Charypar, M. 2019. Ohlas bibliotéky českých původních románů Kateřiny Jeřábkové v dobovém tisku. Bohemica litteraria 22(2), 11-57.

Charypar, M. 2019. Zčeřená hladina - próza českého ideálního realismu. K vymezení literární poetiky. Česká literatura 67(3), 308-336.

Charypar, M. 2018. Mocenské hrátky kolem rukopisu Máchova Máje. Fraktál 1(4), 101-105.

Charypar, M. 2017. Otázky rukopisu Máchova Máje: K chystané kritické edici básně. Česká literatura 65(4), 540-564.

Charypar, M. 2016. Umělecký vliv, jeho průkaznost a relevance: k typologii odkazů v beletrii 19. století. Česká literatura 64(5), 668-695.

Charypar, M. 2014. Česká historizující próza mezi romantismem a realismem : rekonstrukce historické právní kauzy Henyka z Valdštejna v povídce Karla Sabiny Osudná kniha). Bohemica litteraria 17(1), 87-105.

Charypar, M. 2014. "Národ nezná odpuštění". Expatriace Karla Sabiny v srpnu 1872. Česká literatura 62(2), 184-214.

Charypar, M. 2013. Slova od Sabiny. Hudba od B. Smetany (interpretace operního libreta). Český jazyk a literatura 64(3), 125-130.

Charypar, M. 2011. Zákonem proti vládě. Občanská neposlušnost Jakuba Arbesa. Dějiny a současnost 33(9), 34-36.

Charypar, M. 2011. K možnosti drobných konjektur v Máchových textech. Česká literatura 59(2), 288-290.

Charypar, M. 2010. Po smyslu Máchova Kata (intepretace). Česká literatura 58(3), 278-292.

Příspěvky v konferenčních sbornících

Charypar, M. 2017. Konec světa v mysli „záhadných povah“. Arbesovo romaneto Poslední dnové lidstva. In: Hrdina, M. – Piorecká, K. – Bendová, E., Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě. Praha, Academia, 206-215.

Charypar, M. 2017. Básník a lyra. Figura pěvce v obrozenské písňové poezii na podkladu RK. In: Faktorová, V. – Pácalová, J. – Urválková, Z., Víno, ženy, zpěv. V(d)ěčné téma literárních dějin. Studie z literatury ad honorem Dalibor Tureček. České Budějovice, Jihočeská univerzita, 106-115.

Charypar, M. 2010. Raná recepce Máchovy "Marinky" v próze třicátých až čtyřicátých let 19. století. In: Piorecký, K., Máchovské rezonance. IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha, Ústav pro českou literaturu, 29-35.

Ediční práce

Charypar, M. – Fránek, M. (eds.) 2020. Vítězslav Hálek. Básně a prózy. Host, Brno.

Charypar, M. – Flaišman, J. – Kosák, M. (eds.) 2019. Máj. Báseň. Akropolis, Praha.

Charypar, M. – Kusáková, L. (eds.) – Sabina, K. 2013. Král Ferdinand V. Dobrotivý a jeho doba. Původní román z nejnovějších časů. Academia, Praha.

Charypar, M. – Peisertová, L. (eds.) – Stich, A. 2011. Sabina - Němcová - Havlíček a jiné textologické studie. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.