Badatelské zaměření

germanobohemistika: industriální prostředí, sociální literatura z Čech a Moravy

Studium

1997-2002 Mgr., germanistika, anglistika, FF UP Olomouc
2003-2007 Ph.D., německá literatura, germanistika FF UP

Zaměstnání

2005-2018 odb. asistent, Katedra NJ, PdF MU Brno
od 2016 odb. asistent, Ústav germanistiky, nederlandistiky a nordistiky, FF MU Brno
od 2017 vědecký pracovník, Ústav pro českou literaturu AV ČR

Výběrová bibliografie prací evidovaných v ASEP

Knihy

Brunová, M. et al. 2020. Všechny vody Čech tečou do Německa? Studie k německé literatuře a kultuře protektorátu. Academia, Praha.

Šámal, P. et al. 2018. Literární kronika první republiky: Události - díla - souvislosti. Academia – Památník národního písemnictví – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Kapitoly v knihách

Budňák, J. – Zbytovský, Š. 2022. Úvodní studie k českému vydání. In: Budňák, J. et al., (eds.), Kompendium německé literatury českých zemí. Praha, Academia, 17-27.

Budňák, J. 2021. Mauthner als 'Großvater der Grenzlandliteratur'. Supranationale Kontinuitäten eines nationalen Genres. In: Jičínská, V. (ed.), Fritz Mauthner (1849–1923). Zwischen Sprachphilosophie und Literatur. Köln, Böhlau Verlag, 217-239.

Články

Smyčka, V. et al. 2021. Fünf Entscheidungen für eine synoptische Literaturgeschichte der böhmischen Länder im langen 19. Jahrhundert. Brücken 28(1), 123-132.

Budňák, J. 2018. Verdrängte Kontinuität. Korporative Identitäten in Brünner Textilbetrieben am Übergang in die kommunistische Zeit. Aussiger Beiträge 12(2018), 111-128.

Ediční práce

Budňák, J. et al. (ed.) 2022. Kompendium německé literatury českých zemí. Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR – Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha.