Badatelské zaměření

Současná česká a polská literatura; politické čtení

Studium

2019- PhD.: Obecná a srovnávací literatura (komparatistika)
2016-2019 Mgr.: Komparatistika FF UK
2011-2016 Bc.: Středoevropská studia FF UK (zaměření: polonistika)