Previous Next
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
Reportáž vyžaduje nadání i kus dobrodružné povahy BARBORA OSVALDOVÁ Když jsem začínala jako asistentka učit na Fakultě sociálních věd a publicistiky, měla jsem poměrně...

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014701

 

Projekt Rozvoj kapacit ÚČL AV ČR pro výzkum a popularizaci se věnuje několika oblastem souvisejícím s nastavením takových organizačních procesů, které povedou k implementaci strategie HRS4R. Kromě předem definované cesty k HR Award se projekt věnuje dílčím oblastem souvisejícím s rozvojem lidských zdrojů, evaluací ve vědě a výzkumu, rozvojem mezinárodní spolupráce a otevřeným přístupem k vědeckým informacím. Významnou složkou je také podpora rozvoje komunikační strategie a popularizace.

 

Doba realizace: 1. 1. 2020 až 31. 12. 2022.

 

Projekt Rozvoj kapacit Ústavu pro českou literaturu AV ČR pro výzkum a popularizaci, CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014701, je spolufinancován Evropskou unií.

 

Logolink OP VVV