Previous Next
Čteme očima, ale i rukama JIŘÍ TRÁVNÍČEK Jak se čtenářsky chováme v prostředí digitálním, o tom už víme poměrně dost (viz Naomi S. Baronová, Pablo...
Nová syntéza středověké knižní kultury JAN MALURA V posledních letech můžeme pozorovat nebývalou aktivitu na poli české knihovědy, přesněji řečeno výzkumu starší...
Reportáž vyžaduje nadání i kus dobrodružné povahy BARBORA OSVALDOVÁ Když jsem začínala jako asistentka učit na Fakultě sociálních věd a publicistiky, měla jsem poměrně...

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017227

 

Projekt je financován Evropskou unií z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.

 

Realizace: 2020–2022

 

Projekt podporuje mezinárodní spolupráci s předními vědeckými pracovišti v rámci vědy, výzkumu a rozvoje projektové činnosti. V rámci projektu Hranice literární vědy II je plánován výjezd tří akademických pracovníků Ústavu pro českou literaturu na tři výzkumné instituce v Německu, Rakousku a Velké Británii.

 

Logolink OP VVV hor barva cz