Research interests

plurilingual literary communication in Central Europe, history of the book, 18th C

Education

1997–2006 Ph.D. student at Vienna university
1993–1997 German studies and philosophy at Vienna university
1992–1993 German studies and philosophy at Salzburg university

Employment

2008– Institute of Czech Literature, Czech Academy of Sciences
2002–2003 Université Paris IV – Sorbonne Nouvelle a École des Chartes
2001–2002 Lecturer of German at the Czech University of Life Sciences Prague
2000–2001 Research assistent at Terezín Initiative Institute
1997–2000 Lecturer of German at the West Bohemian University, Pilsen

Membership

2023– Member of the scientific commitee of CEFRES Platform
2016–2022 Member of the steering commitee of CEFRES Platform
2016– Chairman of the editorial board of the journal Cornova. Revue of the Czech Society for 18th Century Studies
2015– Secretary of the Czech Society for Eighteenth Century Studies (ČSVOS), branch of www.isecs.org
2015–2020 Member of the Council of the Institute for Czech Literature
2009– Editorial board member of the yearbook Literární archiv (PNP)
2008– Member of the scientific council of the Austrian Society for the History of the Book (Vienna, http://buchforschung.at)

Awards

3rd place of the Lidové noviny award for V obecném zájmu (In the Public Interest)
2015 Award of Academia publishers for V obecném zájmu (In the Public Interest)

Selected bibliography (ASEP)

Books

Madl, C. – Wögerbauer, M. – Píša, P. 2019. Na cestě k “výborně zřízenému knihkupectví”. Protagonisté, podniky a sítě knižního trhu v Čechách (1749–1848). Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Madl, C. – Píša, P. – Wögerbauer, M. 2019. Buchwesen in Böhmen 1749–1848. Kommentiertes Verzeichnis der Drucker, Buchhändler, Buchbinder, Kupfer- und Steindrucker. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden.

Píša, P. – Wögerbauer, M. – Lukáš, J. 2017. Svaté obrázky: pražská devoční grafika 18. a 19. století. Muzeum hlavního města Prahy, Praha.

Wögerbauer, M. et al. 2015. V obecném zájmu: cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře: 1749-2014. Ústav pro českou literaturu – Academia, Praha.

Book chapters

Píša, P. – Wögerbauer, M. 2022. The Kingdom of Bohemia, 1750–1848. In: Bachleitner, N. (ed.), Censorship of Literature in Austria, 1751-1848. Leiden, Brill, 174-198. DOI: 10.1163/9789004519282_005

Wögerbauer, M. – Madl, C. – Šmejkalová, J. 2022. De-Centering the History of Reading. The Perspective of the Czech Lands 1750–2021. In: Frimmel, J. – Fromm, W. – Müller, H. – Schellong, M. (eds.), Im Zentrum. Das Buch. Forschungen, Projekte, Reflexionen am Zentrum für Buchwissenschaft. Eine Bilanz der ersten Jahre. Für Christine Haug. Wiesbaden, Harrassowitz, 235-249.

Wögerbauer, M. 2020. Walther, Georg(e) Conrad, Verlagsbuchhändler, Buchdrucker. In: Neue Deutsche Biographie. Berlin, Historische Kommission bei der Bayrischen Akademie der Wissenschaften, 375-377.

Wögerbauer, M. 2019. Trattner in Böhmen. Eine misslungene Expansion?. In: Augustynowicz, C. – Frimmel, J. (eds.), Der Buchdrucker Maria Theresias. Johann Thomas Trattner (1719-1798) und sein Medienimperium. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 89-114.

Wögerbauer, M. 2018. „Nur schade, daß ich hier so ganz im Dunkeln lebe“. Systemtheoretische Beobachtungen zum Problem literarischer Peripherie anhand des Meißner-Göschen-Briefwechsels. In: Bremer, T. – Haug, C. – Meise, H. (eds.), Verlegerische Geschäftskorrespondenz im 18. Jahrhundert. Das Kommunikationsfeld zwischen Autor, Herausgeber und Verleger in der deutschsprachigen Aufklärung. Wiesbaden, Harrassowitz, 241-265.

Píša, P. – Wögerbauer, M. 2017. Das Königreich Böhmen (1750–1848). In: Bachleitner, N. (ed.), Die literarische Zensur in Österreich von 1751 bis 1848. Wien, Böhlau, 193-215.

Wögerbauer, M. 2017. Aufklärung. In: Becher, P. – Höhne, S. – Krappmann, J. – Weinberg, M. (eds.), Handbuch der deutschen Literatur Prags und der Böhmischen Länder. Stuttgart, Metzler, 121-125. DOI: 10.1007/978-3-476-05400-5

Wögerbauer, M. 2016. Litteratura multiplex. In: Cerman, I. (ed.), Habsburkové 1740–1918. Vznikání občanské společnosti. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 91-107.

Wögerbauer, M. 2016. „Ein unaufhörlicher literairischer Kampf könnte die öffentliche Sicherheit stöhren und die gesellschaftliche Eintracht vermindern.“ Zwei Fallstudien zur Zensurpraxis zwischen antijüdischem Diskurs und literarischer Öffentlichkeit um 1800. In: Danielczyk, J. – Hall, M. – Hermann, C. – Vlasta, S. (eds.), Zurück in die Zukunft - Digitale Medien, historische Buchforschung und andere komparatistische Abenteuer: Festschrift für Norbert Bachleitner zum 60. Geburtstag. Wiesbaden, Harrasowitz Verlag, 37-54.

Wögerbauer, M. – Pokorný, J. 2015. Barocke Buchkultur in den Böhmischen Ländern. In: Gastgeber, C. – Klecker , E. (eds.), Geschichte der Buchkultur. Graz, ADEVA, 383-426.

Wögerbauer, M. 2012. Od Pavla Eisnera k Pavlu Železnému? Pražský kulturní prostředník v období mezi světovými válkami. In: Džambo, J. (ed.), Praha – Prag 1900–1945. Město literatury dvou jazyků a mnoha prostředníků. Passau, Stutz, 99-113.

Wögerbauer, M. 2011. Geheime Wege nach Leipzig? Der Beginn der Berufsschriftstellerei in den Böhmischen Ländern und die österreichische Zensur. In: Haug, C. – Mayer, F. – Schröder, W. (eds.), Geheimliteratur und Geheimbuchhandel in Europa im 18. Jahrhundert. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 185-201.

Wögerbauer, M. 2011. Wessen Lehrlinginn? Marie Anna Sager (1719-1805) und der Kulturtransfer im Sozialsystem Literatur. In: Todorow, A. – Weinberg, M. (eds.), Prag als Topos der Literatur. Olomouc, Univerzita Palackého, 47-65.

Janáček, P. – Wögerbauer, M. 2010. Čtenářská edice souhrnného Fučíkova protokolu z 29. 6. 1942. In: Podhajský, F. (ed.), Julek Fučík - věčně živý!. Brno, Host, 127-174.

Wögerbauer, M. 2010. Von Paul Eisner zu Pavel Železný? Ein Prager Kulturvermittler zwischen den zwei Weltkriegen. In: Džambo, J. (ed.), Praha-Prag 1900-1945. Literaturstadt zweier Sprachen, vieler Mittler. Passau, Stutz, 107-120.

Wögerbauer, M. 2009. „Jeho prozatímním zaměstnáním je psát romány“. Zrod a zkáza profesionálního spisovatelství v Čechách kolem roku 1800. In: Breň, T. – Janáček, P. (eds.), "O slušnou odměnu bude pečováno..." Ekonomické souvislosti spisovatelské profese v české kultuře 19. a 20. století. Praha, Ústav pro českou literaturu, 19-38.

Wögerbauer, M. 2009. Feuilletons am Ende einer Utopie. Paul Eisners Beiträge in der Prager Presse von 1938. In: Schönborn, S. (ed.), Grenzdiskurse. Zeitungen deutschsprachiger Minderheiten und ihr Feuilleton in Mitteleuropa bis 1939. Essen, Klartext, 169-180.

Wögerbauer, M. 2008. Filologie služebnicí národa? : Poznámky k funkci dějin literatury v Čechách 1882-1945. In: Bláhová, K. – Sládek, O. (eds.), O psaní dějin. Teoretické a metodologické problémy literární historiografie. Praha, Academia, 183-199.

Wögerbauer, M. 2008. Romány "o ničem". Pražská spisovatelka Anna Sagarová (1729-1805) a její ženská poetika románu. In: Lorman, J. – Tinková, D. (eds.), Post tenebras spero lucem: Duchovní tvář českého a moravského osvícenství. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 393-406.

Wögerbauer, M. 2008. Siegfried J. Schmidt v roli pozorovatele literární vědy. In: Schmidt, S. (ed.), Přesahování literatury: od literární vědy k mediální kulturní vědě. Praha, Ústav pro českou literaturu, 105-127.

Petrbok, V. – Wögerbauer, M. 2008. Litteratura Duplex. Ein Konzept der tschechischen und deutschen Literatur in Prag im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts. In: Höhne, S. (ed.), Brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien - Slowakei 2008. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 9-36.

Petrbok, V. – Wögerbauer, M. 2006. Litteratura duplex : Koncept české a německé literatury v Praze v poslední čtvrtině 18. století. In: Státníková, P. (ed.), Praha Mozartova : Kulturní a společenský život v Praze 1780-1800. Praha, Archiv hlavního města Prahy, 70-81.

Articles

Wögerbauer, M. 2021. Zdánlivé protiklady. Druhá polovina 18. století v zrcadle osobnosti a díla Ignáce Cornovy. Česká literatura 69(6), 818-820.

Wögerbauer, M. 2018. Kalendáře, noviny, privilegia? Studie o páteři tiskařského podnikání v Čechách v 18. století. Acta Musei nationalis Pragae. Historia litterarum Roč. 63, 3/4 (2018), 16-24.

Chartier, R. – Wögerbauer, M. – Müller, R. 2017. Tři textové kultury: s Rogerem Chartierem o rukopisech, knihách a digitálních médiích. Česká literatura 65(5), 727-742.

Wögerbauer, M. 2016. Nakladatelé a jejich dopisy v německojazyčném osvícenství. Komunikační pole autor - nakladatel - vydavatel. Cornova 6(1), 97-100.

Wögerbauer, M. 2015. Zwei Briefromane eines gewitzten böhmischen Frauenzimmers im Reprint: Maria Anna Sagers Beiträge zur frühen Frauenliteratur. Das achtzehnte Jahrhundert 39(2), 240-243.

Davidová, E. et al. (ed.) 2013. Retrospektivní bibliografie v Německu, Rakousku, Polsku a na Slovensku. Česká literatura 61(3), 410-417.

Wögerbauer, M. 2013. Le Rider, Jacques: Fritz Mauthner. Scepticisme linguistique et modernité. Germanistik. Internationales Referatenorgan mit bibliographischen Hinweisen Roč. 54, 1/2 (2013), 165.

Wögerbauer, M. 2013. Welche Grenzen braucht das Buch? Die Regulierung des Buchwesens als Mittel der Selbstkonstruktion der Habsburgermonarchie. Cornova 3(2), 11-29.

Wögerbauer, M. 2012. Úvod. Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví 44(2012), 7-10.

Wögerbauer, M. 2012. "Možná Ovid jen básnil. Avšak já prozaik mluvím pravdu". Analýza zápisků pražského estetika Augusta Gottlieba Meißnera (1753-1807) jako rekonstrukce tvůrčí praxe. Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví 44(2012), 13-27.

Wögerbauer, M. 2012. Popularizing knowledge, censoring opinion? The access to print in the Bohemian Lands (1770–1815). Jewish Culture and History Roč. 13, 2/3 (2012), 203-219. DOI: 10.1080/1462169X.2012.729977

Wögerbauer, M. – Madl, C. 2011. Censorship and Book Supply in the Bohemian lands, 1790-1800. Studies on Voltaire and the Eighteenth Century 2011(7), 69-88.

Ondo-Grečenková, M. – Chartier, R. – Madl, C. – Wögerbauer, M. 2011. Rozhovor s francouzským kulturním historikem Rogerem Chartierem. Cornova 1(1), 99-109.

Šámal, P. – Trávníček, J. (eds.) – Janáček, P. et al. 2010. Anketa o "bílých místech" současné literárněvědné bohemistiky. Česká literatura 58(1), 59-96.

Wögerbauer, M. 2009. Eine "Topographie des Buchwesens in den Böhmischen Ländern"? Ein Versuch zur Rekonstruktion regionaler Einheiten am Beispiel von Firmenmigration und Filialgründung 1750 bis 1850. Mitteilungen der Gesellschaft für Buchforschung in Österreich -, č. 1 (2009), 31-42.

Wögerbauer, M. 2009. Zdeněk Šimeček – 80 Jahre jung. Mitteilungen der Gesellschaft für Buchforschung in Österreich -, č. 2 (2009), 93-93.

Wögerbauer, M. 2009. „...folglich ich keines Weges einem meiner Mit-Collegen nachtheilig bin...“ Die Deregulierung des habsburgischen Buchhandels unter Joseph II. am Beispiel des Prager Buchdruckers J. N. F. von Schönfeld. Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur 34(2), 46-72.

Wögerbauer, M. 2009. Litterae plurium linguarum. Česká literatura 57(3), 453-457.

Wögerbauer, M. – Hlobil, T. 2008. Der Plan des ersten Lehrstuhls für schöne Wissenschaften in der Habsburger Monarchie. Karl Heinrich Seibts Ansuchen um die Prager Professur vom 24. Januar 1763. Estetika, časopis pro estetiku a teorii umění 45(1), 65-96.

Wögerbauer, M. 2008. Vernakularizace - alternativa ke konceptu národního obrození. Česká literatura 56(4), 461-490.

Wögerbauer, M. 2008. La vernacularisation comme alternative au concept d’« éveil national » ?. Histoire et civilisation du livre. Revue internationale Roč. 4, - (2008), 149-173.

Wögerbauer, M. 2008. Němci. Mýtus jednotného národa a jeho dopad na literární historiografii v Čechách. Moderní dějiny -, - (2008), 214-223.

Proceedings

Píša, P. – Wögerbauer, M. – Madl, C. 2015. Budování národa čtenářů: sítě, podniky a protagonisté knižního trhu v Čechách (1749–1848). In: Kniha 2015: zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry: výskum dejín knižnej kultúry na Slovensku a v stredoeurópskom priestore. Martin, Slovenská národná knižnica, 280-291.

Wögerbauer, M. 2013. Inovace v době privilegií: Höchenbergerův vynález polní tiskárny. In: Petrasová, T. – Machalíková, P. (eds.), Člověk a stroj v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 32. ročníku sympozia k problematice 19. století. Praha, Academia, 242-250.

Wögerbauer, M. 2011. Mediale Strategien der Vermittlung im Wandel. Eine quantitative Analyse von Paul Eisners Beiträgen in tschechoslowakischen Periodika (1918–1938). In: Koeltzsch , I. – Kuklová, M. – Wögerbauer, M. (eds.), Übersetzer zwischen den Kulturen. Der Prager Publizist Paul/Pavel Eisner. Köln, Böhlau Verlag, 219-232.

Wögerbauer, M. 2009. Pražský tisk jako místo „česko-německo-židovské symbiózy“. Novinář Pavel Eisner a kvantitativní analýza jeho tvorby (1917–1938). In: Dudková, V. et al., (eds.), Na rozhraní kultur. Případ Paul/Pavel Eisner. Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 241-251.

Editions

Koeltzsch, I. – Kuklová, M. – Wögerbauer, M. (eds.) 2011. Übersetzer zwischen den Kulturen. Der Prager Publizist Paul/Pavel Eisner. Böhlau Verlag, Köln.

Wögerbauer, M. – Frimmel, J. (eds.) 2009. Kommunikation und Information im 18. Jahrhundert. Das Beispiel der Habsburger Monarchie. Harrassowitz, Wiesbaden.

Peschel, L. – Wögerbauer, M. – Dobiáš, D. (eds.) 2008. Divadelní texty z terezínského ghetta/Theatertexte aus dem Ghetto Theresienstadt (1941-1945). Akropolis, Praha.

Software

Ouvry-Vial, B. et al. 2021. Reading Europe Advanced Data Investigation Tool.