Research interests

Czech Literature of the 19th Century; Literary Lexicography

Education

1991–1997 Faculty of Arts, Charles University Prague: Czech Language and Literature (Mgr.)
2011–2017 Faculty of Arts, Palacký University Olomouc: Czech Literature (Ph.D.)

Employment

1997–1998 National Museum – Náprstek Museum, lector
since 1998 Institute of Czech Literature of the CAS (since 1998 Czech Electronic Library and Editorial and Textological Department, since 2012 Literary Lexicography Department)

Selected bibliography (ASEP)

Book chapters

Vítová, A. 2022. Hněvkovský, Šebestián. In: Biografický slovník českých zemí. Sešit 25. Hl-Hol. Praha, Academia, 685.

Vítová, A. 2015. Cestopisné črty v časopisu Poutník. In: Hrabal , J. (ed.), Fenomén cestopisu v literatuře a umění střední Evropy. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 79-89.

Articles

Vítová, A. 2016. Malí gratulanti: k podobě a úloze sbírek veršovaných přání v 19. století. Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví Roč. 48, R. 2016 (2016), 158-175.

Vítová, A. 2016. K českému literárnímu realismu. Česká literatura 64(2), 318-320.

Vítová, A. 2004. „Vínek z kopřiv a bodláčí.“ Český obrozenský epigram. Česká literatura 52(1), 47-57.

Vítová, A. 1998. Žákovská četba na učilišti. Český jazyk a literatura 49 (1998) č. 3/4, 69-75.

Proceedings

Vítová, A. 2021. Hra pro zasvěcené. Veršované hádanky v obrozenských časopisech. In: Bendová, E. – Hojda, Z. (eds.), Od práce k zábavě: volný čas v české kultuře 19. století. Praha, Academia, 123-132.

Vítová, A. 2017. Pražské pověsti v básnickém díle Šebestiána Hněvkovského. In: Zemanová, M. – Zeman, V. (eds.), Přemysl Oráč se vrací domů aneb České pověsti. Ústí nad Labem, Muzeum města Ústí nad Labem, Univerzita J.E. Purkyně, Ústav slovansko-germánských studií FF, 123-132.

Vítová, A. 2007. Smíšené básně Josefa Vlastimila Kamarýta. In: Krejča, F. – Podlešák, J. (eds.), Josef Vlastimil Kamarýt. Život, dílo, doba. České Budějovice, Jihočeské muzeum, 62-70.

Vítová, A. 2004. Vděčné srdce. Blahopřejné verše v 19. století. In: Lorenzová, H. – Petrasová, T. (eds.), Biedermeier v českých zemích. Praha, Koniasch Latin Press, 317-325.

Vítová, A. 2001. Vlast pláče. In: Lorenzová, H. – Petrasová, T. (eds.), Fenomén smrti v české kultuře 19. století. Praha, KLP-Koniasch Latin Press, 161-168.

Vítová, A. 2000. Dvě verze Děvína Šebestiána Hněvkovského. Proměny textu ovlivněné dobovou normou. In: Hojda, Z. – Prahl, R. (eds.), Mezi časy. Kultura a umění v českých zemích kolem roku 1800. Praha, KLP-Koniasch Latin Press, 214-223.

E-publications

Svadbová, B. et al. 2002. Česká elektronická knihovna - Poezie 19. století od thámovců po lumírovce.

Other scholarly activities

Copying and Distribution Strictly Forbidden. Czech Literary Samizdat 1949–1989 (Exhibition, 2019, in collaboration with A. Přibáňová)