Research interests

medieval vernacular literatures; ecocriticism; medieval adaptation, translation and rewriting

Education

2015-
2008-2011

Selected bibliography (ASEP)

Book chapters

Turek, M. – Šorm, M. 2020. La matière arthurienne en langue tchèque à la fin du Moyen Âge. In: Ferlampin-Acher, C. (ed.), La matière arthurienne tardive en Europe, 1270-1530. Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 1141-1151.

Articles

Turek, M. 2022. Wilhalm, Alexandr a Jakub. Jeruzalém v bohemikální literatuře na sklonku přemyslovské doby. Česká literatura 70(3), 263-299. DOI: 10.51305/cl.2022.03.01

Smyčka, V. et al. 2021. Fünf Entscheidungen für eine synoptische Literaturgeschichte der böhmischen Länder im langen 19. Jahrhundert. Brücken 28(1), 123-132.

Proceedings

Turek, M. 2019. Středověká epika a problém původnosti v českém literárním dějepisectví v „dlouhém“ 19. století. In: Petrbok, V. – Smyčka, V. – Turek, M. – Futtera, L. (eds.), Jak psát transkulturní literární dějiny?. Praha, Akropolis, 21-54.