Research interests

Education

Employment

Selected bibliography (ASEP)

Books

Wögerbauer, M. et al. 2015. V obecném zájmu: cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře: 1749-2014. Ústav pro českou literaturu – Academia, Praha.

Book chapters

Trnková, V. 2015. V republice nevítaným cizincem: vyhoštění Karla Hanse Strobla. In: Wögerbauer, M. – Píša, P. – Šámal, P. – Janáček, P. (eds.), V obecném zájmu : cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749-2014. Praha, Academia, 827-835.

Trnková, V. 2014. Studentenroman. Recepce románů o studentech od Karla Hanse Strobla. In: Kubů, E. – Šouša, J. – Zářický, A. (eds.), Český a německý sedlák v zrcadle krásné literatury 1848-1948 Diskurz mezi historií a literární vědou na téma selského a hraničářského románu. Praha, Dokořán, 369-387.

Articles

Trnková, V. 2024. Obhájené dizertace 2023. Česká literatura 72(1), 113-115.

Trnková, V. 2023. Obhájené dizertace. Česká literatura 71(1), 126-127.

Trnková, V. 2015. Das Genre 'Studentenroman' und die Rezeption von Karl Hans Strobls Werk. Brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien - Slowakei. Neue Folge Roč. 23, 1/2 (2015), 241-256.

Trnková, V. 2013. Dialog s Eduardem Goldstückerem. Česká literatura 61(3), 453-456.

Trnková, V. 2012. Die Zeit (anotace). Česká literatura 60(4), 634-636.

E-publications

Davidová, E. et al. 2015. Bibliografie české literatury 1945-1960 (online databáze).