Research interests

Medieval literature, late medieval historiography, polemical texts, gender history, translations from French to Czech language

Education

2010–2017 Doctoral studies, joined tutorship: Charles University – Sorbonne Université, discipline: Czech history – Medieval history
2007–2010 Master studies, Palacký University Olomouc, discipline: History – French Philology
2007 Bachelor degree, Palacký University Olomouc, discipline: History – French Philology
2006–2007 University of Provence Aix–Marseille, Erasmus: History – French Philology
2004–2005 Université dʼOrléans, discipline: French language and literature
2003 Bachelor studies, Palacký University Olomouc, discipline: History – French Philology

Employment

Since 2020 Institute of Czech Literature of the CAS
2018–2019 Faculty of Arts, Charles University, Institute of Czech History: postdoc
2016–2017 Faculty of Arts, University of Ostrava, Department of History
Since 2015 CERGE-EI – Faculty of Humanities, Charles University: courses in the UPCES program

Selected bibliography (ASEP)

Books

Soukupová, V. 2021. La construction de la réalité historique chez Jean Froissart. Lʼhistorien et sa matière. Honoré Champion, Paris.

Book chapters

Soukupová, V. 2022. Allegory in Service of Gendered Body Politics: Kingdom of Bohemia in a Time of Crisis. In: Rywiková, D. – Antonín Malaníková, M. (eds.), Premodern History and Art through the Prism of Gender in East-Central Europe. Lanham, Lexington Book, 129-159.

Articles

Soukupová, V. 2023. Eschatologie a spása v bohemikálních sporech duše s tělem. Česká literatura 71(2), 145-176. DOI: 10.51305/cl.2023.02.01

Soukupová, V. 2021. První staročeský spor duše s tělem a pojetí spásy v kontextu středověké mariánské zbožnosti. Listy filologické Roč. 144, 3/4 (2021), 365-404.