Research interests

old Czech literature – Jewish studies

Education

2001–2007 Faculty of Arts, Palacký University Olomouc, History - Czech Philology (M.A.)
2007–2013 Faculty of Arts, Palacký University Olomouc, History of Czech Literature (Ph.D.)

Employment

2008- Kurt and Ursula Schubert Center for Jewish Studies Faculty of Arts, Palacky University in Olomouc (assistant professor)
2011- Institute of Czech Literature of the CAS (head of the department for research into old literature)

Membership

2016- Member of the editorial board of the journal Judaica Bohemiae
2011- Member of the European Association for Jewish Studies (Oxford)

Selected bibliography (ASEP)

Books

Jaluška, M. – Fantysová Matějková, J. – Soukup, D. – Pokorný, M. 2019. Nebe, peklo, poezie. Reformace z různých stran. Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, v. v. i., Praha.

Book chapters

Soukup, D. 2020. Jewish Wedding in Pre-March Olomouc. On the Wedding Sermon Of Moravian Rabbi Abraham Neuda. In: Crhová, M. (ed.), Reframing Jewish life. Moravian Jewry in the modern period. Olomouc, Palacký University Olomouc, Faculty of Arts,, 39-52.

Soukup, D. 2020. „Jak denní světlo osvětli tmu noci!“ Eschatologické čtení na stránkách Darmstadtské hagady. In: Fránek, M. – Merenus, A. – Sládek, O. – Svobodová, B. (eds.), Čtení jako radost a dobrodružství. Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 39-52.

Soukup, D. 2019. “Obřezané Jezulátko”. Kult Kristova dětství v kázání Štěpána Františka Náchodského. In: Brtáňová, E. – Soukup, D. (eds.), Z dejín kázňovej prózy I. Bratislava, Veda, 117-137.

Soukup, D. 2016. Eucharistické profanační legendy jako polemika s husitstvím a útok proti Židům. In: Jaluška, M. – Soukup, D. (eds.), Jan Hus, husitství a husitské války a jejich dopad na českou kulturu. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 42-53.

Soukup, D. 2015. Apostatrix gens: The First Crusade and Criticism of the Reversions of Jews in Cosmas’s Chronica Boëmorum (Chronicle of the Bohemians). In: Doležalová, E. (ed.), Juden in der mittelalterlichen Stadt / Jews in the medieval town. Praha, Filosofia, 9-25.

Soukup, D. 2012. Co medle jiného od chudého františkána k očekávání? Postila Trojí chléb nebeský františkána Damascena Marka. In: Františkánský kontext teologického a filosofického myšlení. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 146-178.

Articles

Soukup, D. 2021. Anti-Jewish Rhetoric of Canon Law: Ecclesiastical Legislation and Jews in the 14th-Century Bohemian Lands. Judaica Bohemiae 56(1), 5-28.

Soukup, D. 2021. Kazateľstvo v čase krízy - mezinárodní konference Kázne a reči II.. Česká literatura 69(2), 265-268.

Soukup, D. 2018. Oh, Bestia Synagoga! The Representation of Jews in Czech Sermons at the Turn of the 17th and 18th. Centuries. Wrocław theological review 26(1), 19-32.

Soukup, D. 2016. Obraz Židů v českém kazatelství přelomu 17. a 18. století: předběžné poznámky. Bohemica litteraria 19(1), 72-106.

Soukup, D. 2015. Tkadleček: vernakularizace filozofického myšlení. Bohemica litteraria 17(2), 27-53.

Soukup, D. – Reitinger, L. 2015. The Krumlov Liber Depictus: On its Creation and Depiction of Jews. Judaica Bohemiae 50(2), 5-44.

Soukup, D. 2012. Latinské a české verše o pražském pogromu roku 1389. Ke dvěma pozapomenutým žákovským skladbám. Česká literatura 60(5), 711-726.

Soukup, D. 2011. Kterak Židé mučili Boží tělo - edice a komentář. Česká literatura 59(5), 697-712.

Soukup, D. 2011. Ikonografie uzavřené společnosti - Obrazový cyklus znesvěcení hostií Židy z Hostouně. Minulostí Západočeského kraje Roč. 46, - (2011), 108-131.

Soukup, D. 2011. Mýtus židovského konvertity - Šimon Abeles v literatuře 19. a 20. století. Bohemica Olomucensia 3(1), 39-48.

Proceedings

Soukup, D. 2017. Mor, masakr, Maria: Protižidovské aspekty pozdně středověké zbožnosti. In: Kubínová, K. et al., (eds.), Karel IV. a Emauzy. Liturgie - text - obraz. Praha, Artefactum, 266-281.

Soukup, D. – Wiedl, B. 2016. Die Pulkauer Judenverfolgungen (1338) im Spiegel österreichischer, böhmischer und mährischer Quellen. In: Teufel, H. – Kocman, P. – Řepa, M. (eds.), "Avigdor, Benesch, Gitl": Juden in Böhmen, Mähren und Schlesien im Mittelalter: Samuel Steinherz zum Gedenken (1857 Güssing - 1942 Theresienstadt). Essen, Klartext, 129-158.

Soukup, D. 2015. Manipulace s pamětí: protižidovské perzekuce v jižních a západních Čechách v pozdním středověku. In: Špačková, L. – Stočes, J. (eds.), Historická dílna 9. Sborník příspěvků přednesených v roce 2014. Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, 24-38.

Editions

Visi, T. – Bibring, T. – Soukup, D. (eds.) 2019. Berechiah ben Natronai ha-Naqdan's works and their reception. Brepols, Turnhout.

Soukup, D. – Brtáňová, E. (eds.) 2019. Z dejín kázňovej prózy. I.. Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava.

Soukup, D. – Jaluška, M. (eds.) 2016. Jan Hus, husitství a husitské války. Ústav pro českou literaturu AV ČR – Filip Tomáš - Akropolis, Praha.