Research interests

Medieval and Early Modern Literature, Jewish studies

Education

2013 History of Czech Literature (Palacký University Olomouc, Faculty of Arts: Ph.D.)
2007 History – Czech Philology (Palacký University Olomouc, Faculty of Arts: Mgr.)

Employment

since 2011 Institute of Czech Literature, Czech Academy of Sciences, Department of Medieval and Early Modern Literature
since 2008 Faculty of Arts, Palacky University Olomouc, Kurt and Ursula Schubert Center for Jewish Studies, assistant professor

Membership

since 2016 Editorial board of the journal Judaica Bohemiae, member
since 2011 European Association for Jewish Studies, member

Selected bibliography (ASEP)

Books

Jaluška, M. – Fantysová Matějková, J. – Soukup, D. – Pokorný, M. 2019. Nebe, peklo, poezie. Reformace z různých stran. Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, v. v. i., Praha.

Book chapters

Soukup, D. 2020. Jewish Wedding in Pre-March Olomouc. On the Wedding Sermon Of Moravian Rabbi Abraham Neuda. In: Crhová, M. (ed.), Reframing Jewish life. Moravian Jewry in the modern period. Olomouc, Palacký University Olomouc, Faculty of Arts,, 39-52.

Soukup, D. 2020. „Jak denní světlo osvětli tmu noci!“ Eschatologické čtení na stránkách Darmstadtské hagady. In: Fránek, M. – Merenus, A. – Sládek, O. – Svobodová, B. (eds.), Čtení jako radost a dobrodružství. Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 39-52.

Soukup, D. 2019. “Obřezané Jezulátko”. Kult Kristova dětství v kázání Štěpána Františka Náchodského. In: Brtáňová, E. – Soukup, D. (eds.), Z dejín kázňovej prózy I. Bratislava, Veda, 117-137.

Soukup, D. 2016. Eucharistické profanační legendy jako polemika s husitstvím a útok proti Židům. In: Jaluška, M. – Soukup, D. (eds.), Jan Hus, husitství a husitské války a jejich dopad na českou kulturu. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 42-53.

Soukup, D. 2015. Apostatrix gens: The First Crusade and Criticism of the Reversions of Jews in Cosmas’s Chronica Boëmorum (Chronicle of the Bohemians). In: Doležalová, E. (ed.), Juden in der mittelalterlichen Stadt / Jews in the medieval town. Praha, Filosofia, 9-25.

Soukup, D. 2012. Co medle jiného od chudého františkána k očekávání? Postila Trojí chléb nebeský františkána Damascena Marka. In: Františkánský kontext teologického a filosofického myšlení. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 146-178.

Articles

Soukup, D. 2023. Kanibalka Marie. Zkáza Jeruzaléma a zavržení Židů v staročeské literatuře doby lucemburské. Česká literatura 71(5), 575-602. DOI: 10.51305/cl.2023.05.01

Soukup, D. 2021. Anti-Jewish Rhetoric of Canon Law: Ecclesiastical Legislation and Jews in the 14th-Century Bohemian Lands. Judaica Bohemiae 56(1), 5-28.

Soukup, D. 2021. Kazateľstvo v čase krízy - mezinárodní konference Kázne a reči II.. Česká literatura 69(2), 265-268.

Soukup, D. 2018. Oh, Bestia Synagoga! The Representation of Jews in Czech Sermons at the Turn of the 17th and 18th. Centuries. Wrocław theological review 26(1), 19-32.

Soukup, D. 2016. Obraz Židů v českém kazatelství přelomu 17. a 18. století: předběžné poznámky. Bohemica litteraria 19(1), 72-106.

Soukup, D. 2015. Tkadleček: vernakularizace filozofického myšlení. Bohemica litteraria 17(2), 27-53.

Soukup, D. – Reitinger, L. 2015. The Krumlov Liber Depictus: On its Creation and Depiction of Jews. Judaica Bohemiae 50(2), 5-44.

Soukup, D. 2012. Latinské a české verše o pražském pogromu roku 1389. Ke dvěma pozapomenutým žákovským skladbám. Česká literatura 60(5), 711-726.

Soukup, D. 2011. Kterak Židé mučili Boží tělo - edice a komentář. Česká literatura 59(5), 697-712.

Soukup, D. 2011. Mýtus židovského konvertity - Šimon Abeles v literatuře 19. a 20. století. Bohemica Olomucensia 3(1), 39-48.

Soukup, D. 2011. Ikonografie uzavřené společnosti - Obrazový cyklus znesvěcení hostií Židy z Hostouně. Minulostí Západočeského kraje Roč. 46, - (2011), 108-131.

Proceedings

Soukup, D. 2021. Rabín za katedrou: jezuita Melchior Hanel a výuka hebrejštiny. In: Bobková-Valentová, K. – Havlík, J. – Viták, K. (eds.), BB 400: Ó kráso Země české, vlastenče náš!. Klatovy, Městská knihovna Klatovy, 307-318.

Soukup, D. 2017. Mor, masakr, Maria: Protižidovské aspekty pozdně středověké zbožnosti. In: Kubínová, K. et al., (eds.), Karel IV. a Emauzy. Liturgie - text - obraz. Praha, Artefactum, 266-281.

Soukup, D. – Wiedl, B. 2016. Die Pulkauer Judenverfolgungen (1338) im Spiegel österreichischer, böhmischer und mährischer Quellen. In: Teufel, H. – Kocman, P. – Řepa, M. (eds.), "Avigdor, Benesch, Gitl": Juden in Böhmen, Mähren und Schlesien im Mittelalter: Samuel Steinherz zum Gedenken (1857 Güssing - 1942 Theresienstadt). Essen, Klartext, 129-158.

Soukup, D. 2015. Manipulace s pamětí: protižidovské perzekuce v jižních a západních Čechách v pozdním středověku. In: Špačková, L. – Stočes, J. (eds.), Historická dílna 9. Sborník příspěvků přednesených v roce 2014. Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni, 24-38.

Editions

Visi, T. – Bibring, T. – Soukup, D. (eds.) 2019. Berechiah ben Natronai ha-Naqdan's works and their reception. Brepols, Turnhout.

Soukup, D. – Brtáňová, E. (eds.) 2019. Z dejín kázňovej prózy. I.. Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava.

Soukup, D. – Jaluška, M. (eds.) 2016. Jan Hus, husitství a husitské války. Ústav pro českou literaturu AV ČR – Filip Tomáš - Akropolis, Praha.