Research interests

Czech theatre and drama of the twentieth century, contemporary theatre, amateur theatre and theatre criticism

Education

2021 General Theory and History of Arts and Culture (Faculty of Arts, Masaryk University Brno: Ph.D.)
2008 Czech Language and Literature, Theatre Science, Upper Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature (Faculty of Arts, Masaryk University Brno: Mgr.)
2005 Czech Language and Literature, Theatre Science (Faculty of Arts, Masaryk University Brno: Bc)

Employment

2021-2023 Dramox (dramaturg)
since 2017 Institute of Czech Literature, CAS
2015-2017 The Institute of Theatre Research (Theatre Faculty JAMU in Brno)
2011-2015 Department of Theatre Studies (Faculty of Arts, Masaryk University)
2009-2011 Theatralia: Journal of Theatre Studies (Department of Theatre Studies, Faculty of Arts, Masaryk University Brno)
since 2022 Editor of World and Theatre Journal

Membership

since 2019 Expert Board of Wolker´s Prostějov (Artama)
since 2017 Board of the Mark Ravenhill Award
2010-2012 Theatre Committee (Ministry of Culture Czech Republic)
2010 Editorial Board of the Amatérská scéna Journal
since 2023 Commission of the programme for support of professional theatres (Ministry of Culture Czech Republic)
since 2023 Evaluator of The Research, Development and Innovation Council of Government of the Czech Republic

Awards

2014 Mark Ravenhill Award (Thy Flying Child, Buranteatr Brno: dramaturgy)
2023 Václav Königsmark`s Award (2nd place in the Ph.D. category)

Selected bibliography (ASEP)

Books

Janoušek, P. et al. 2022. Dějiny české literatury v Protektorátu Čechy a Morava. Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Merenus, A. et al. 2019. Text a divadlo. Academia, Praha.

Book chapters

Šotkovská, J. 2019. Lyrický satirik Milan Uhde. In: Uhde, M. (ed.), Hry. Brno, Větrné mlýn, 905-918.

Merenus, A. – Šotkovská, J. 2019. Ào ěr dé rì hè·dá niè kè. “Wǒmen zǒng shì xuǎnzé cuòwù de yībiān”. In: Stefanova, K. (ed.), Huàn biàn. Dōng'ōu dāngdài xìjù xuǎn. Shànghǎi, Zhōngguó xìjù chūbǎn shè, 131-143.

Šotkovská, J. 2019. ‚Druhý život‘ české modelové dramatiky (na příkladu soudobých inscenací her Václava Havla). In: Merenus, A. – Mikulová, I. – Šotkovská, J. (eds.), Text a divadlo. Praha, Academia, 321-329.

Šotkovská, J. 2018. Malířová, Helena. Bratrství. In: Merenus, A. (ed.), Theatralia: Moderní česká divadelní hra (1896-1989). Mezi textem a inscenací (slovník děl). Brno, Masarykova univerzita, 27-32.

Šotkovská, J. – Kerbr, J. – Zahálka, M. 2018. Kraft in der Vielfalt: die Tschechische Theaterlandschaft. In: Tschechien. Berlin, Theater der Zeit, 4-13.

Šotkovská, J. 2018. Nezval v množném čísle. In: Alexandre Dumas, Vítězslav Nezval, Tři mušketýři: bohatýrsko-milostná hudební komedie. Brno, Městské divadlo Brno, 23-50.

Articles

Šotkovská, J. – Kerbr, J. – Zahálka, M. 2019. Strength in Diversity. Czech Theatre 34(2019), 3-11.

Proceedings

Šotkovská, J. 2018. Brutovského Maryša: střet dvou inscenačních tradic?. In: Mišovic, K. (ed.), Česká a slovenská vzájomnosť v profesionálnom divadle po roku 1993. Bratislava, Divadelný ústav, 67-76.

Editions

Kubart, T. – Lollok, M. – Šotkovská, J. (eds.) 2023. České surrealistické drama. Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

E-publications

Šotkovská, J. – Škorpil, J. – Etlíková, B. 2023. #10 Divadelní svět Brno - 18.5. - Spartakus.

Šotkovská, J. – Škorpil, J. – Etlíková, B. 2023. #11 Divadelní svět Brno - 19.5. - Smrt Jana Pavla II..

Šotkovská, J. – Žantovská, E. – Sedláková, B. – Mikulka, V. 2023. #12 Divadelní svět Brno - 20.5. - Špina, Sexuální výchova.

Šotkovská, J. – Sedláková, B. – Mikulka, V. 2023. #14 Divadelní svět Brno - 22.5. (Moby Dick a inscenace pro mládež).