Research interests

German and czech written literature 1760 - 1860, collective memory, conspiracy theories

Education

2014-2019 PhD. in german studies, Faculty of Arts Charles University
2014-2016 Ph.D. in czech history, Faculty of Arts Charles University

Employment

2016-2021 Institut of czech literature of the CAS
2021 Institute of german studies, faculty of Arts, Charles University

Awards

2020 Award of the Society of intercultural germanistic
Otto Wichterle Award

Selected bibliography (ASEP)

Books

Smyčka, V. 2021. Objevení dějin. Dějepisectví, fikce a historický čas na přelomu 18. a 19. století. Academia, Praha.

Dobiáš, D. et al. 2021. Počátky literární kritiky v českých zemích (1770–1805). Ústav pro českou literaturu – Akropolis, Praha.

Smyčka, V. 2019. Das Gedächtnis der Vertreibung: interkulturelle Perspektiven auf deutsche und tschechische Gegenwartsliteratur und Erinnerungskulturen. Transcript, Bielefeld.

Berkes, T. et al. 2019. Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění. Academia, Praha.

Šámal, P. et al. 2018. Literární kronika první republiky: Události - díla - souvislosti. Academia – Památník národního písemnictví – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Book chapters

Dorn, L. – Nekula, M. – Smyčka, V. 2021. Zwischen nationalen und transnationalen Erinnerungsnarrativen in Zentraleuropa. In: Dorn, L. – Nekula, M. – Smyčka, V. (eds.), Zwischen nationalen und transnationalen Erinnerungsnarrativen in Zentraleuropa. Berlin, De Gruyter, 1-26. DOI: 10.1515/9783110717679-001

Segi, S. – Smyčka, V. 2021. Geschichtsaufarbeitung im tschechischen und deutschen Krimi. Ambivalente doppelkonditionierte Narrative der Vertreibung und des Sozialismus. In: Dorn, L. – Nekula, M. – Smyčka, V. (eds.), Zwischen nationalen und transnationalen Erinnerungsnarrativen in Zentraleuropa. Berlin, De Gruyter, 173-194. DOI: 10.1515/9783110717679-008

Smyčka, V. 2020. The Transformation of Stories in Bohemian Spectators and the Problem of Observing Character's Minds. In: Ertler, K. et al., (eds.), Storytelling in the Spectators / Storytelling dans les spectateurs. Berlin, Peter Lang, 193-204. DOI: 10.3726/b16445

Smyčka, V. 2019. Landschaft als Erinnerungsmedium in den Repräsentationen der Vertreibung. In: Höllwerth, A. – Knoll, U. – Ulbrechtová, H. (eds.), Kontaminierte Landschaften – ‚Mitteleuropa‘ inmitten von Krieg ung Totalitarismus. Eine exemplarische Bestandaufnahme anhand von literarischen Texten. Frankfurt am Main, Peter Lang, 61-78.

Smyčka, V. 2019. Poetika dávnověku mezi osvícenstvím a romantismem. In: Dobiáš, D. (ed.), Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění. Praha, Academia, 337-375.

Smyčka, V. 2019. Rukopisy královédvorský a zelenohorský a otázka počátku v syntézách české literatury. In: Dobiáš, D. (ed.), Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění. Praha, Academia, 137-182.

Smyčka, V. 2019. The Spectatorial Press from the Kingdom of Bohemia. In: Dorms, M. (ed.), Spectator-Type Periodicals in International Perspective. Enlightened Moral Journalism in Europe and North America. Berlín, Peter Lang, 289-318. DOI: 10.3726/b16266

Smyčka, V. 2017. Osvícenská zvířata. Populární filozofie choceňského rodáka G. I. Wenzela. In: Hrabal, J. (ed.), Polidštěné zvíře. Kapitoly ke středoevropskému myšlení o literatuře. Olomouc, Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 17-30.

Antošíková, L. – Smyčka, V. 2015. Paměť v Čechách. In: Kratochvil, A. (ed.), Paměť a trauma pohledem humanitních věd : komentovaná antologie teoretických textů. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 31-44.

Articles

Smyčka, V. et al. 2021. Fünf Entscheidungen für eine synoptische Literaturgeschichte der böhmischen Länder im langen 19. Jahrhundert. Brücken 28(1), 123-132.

Smyčka, V. 2021. Die Politik der Übersetzung: Tyls Liebe des Dichters und Meißners Schwarzgelb. Brücken 28(1), 83-99.

Smyčka, V. 2020. Die Produktivität der Ränder. Populärkultur und Nationalliteraturen im Böhmen des späten 18. und 19. Jahrhunderts. Brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien - Slowakei. Neue Folge 26(2), 45-55.

Smyčka, V. 2020. Cirkulace, import a export osvícenství. Cornova 10(2), 27-33. DOI: 10.51305/cor.2020.02.03

Smyčka, V. 2019. Ctnost dějinnosti a zatracení bezdějinných. K dějinnému aktérství v post-osvícenské středoevropské filozofické tradici. Dějiny - teorie - kritika 16(2), 200-223.

Smyčka, V. 2019. The Problem of the Differentiation of Criticism and Art in the Literary System of Late 18th Century Bohemia. Cornova 9(1), 9-33.

Smyčka, V. 2019. Vergangene Träume. Utopische Imaginationen böhmischer Autoren der Sattelzeit. Stifter Jahrbuch - Neue Folge 33(1), 35-56.

Dobiáš, D. – Smyčka, V. 2018. Počátky české literární kritiky v době osvícenské: východiska - model - perspektivy. Česká literatura 66(1), 3-33.

Smyčka, V. 2018. Proměny narativních postupů fikční prózy v osvícenských časopisech českých zemí. Cornova 8(1), 71-94.

Smyčka, V. 2018. Dialogisches Erinnern als Praxis? Krieg und Vertreibung im Online-Lexikon Wikipedia. Prague Papers on the History of international Relations 21(1), 93-105.

Smyčka, V. 2018. Ruinen (verschwundener deutscher Orte) als Sehenswürdigkeiten und Gespensterhäuse. Aussiger Beiträge 12(2018), 49-63.

Smyčka, V. 2018. Pražské Příběhy sebevrahů a konstituování moderní subjektivity. Cornova 8(2), 67-81.

Smyčka, V. 2017. Spectators in Europe, zpráva z konference 9. 12. – 11. 12. 2016. Cornova 7(1), 139-141.

Smyčka, V. 2016. Historická imaginace a historický román pozdního osvícenství. Česká literatura 64(5), 641-667.

Smyčka, V. 2016. Nomádi a usedlíci: Diskuze o „národním charakteru“ mezi osvícenstvím a romantismem. Historie - Otázky - Problémy 8(1), 9-20.

Smyčka, V. 2016. „The lost girl“: das nomadische Leben der Bilder von Flucht und Vertreibung. Berichte und Forschungen: Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa 24(2016), 157-172.

Smyčka, V. 2015. Achilles a želva: osvícenské narativy pokroku a opoždění. Dějiny - teorie - kritika 12(2), 22-39.

Proceedings

Smyčka, V. 2022. Psychoanalýza před psychoanalýzou? Zájem pozdního osvícenství o nevedomí a trauma. In: Hrdina, M. – Piorecká, K. – Bendová, E. (eds.), Výpravy k já. Projevy individualismu v české kultuře 19. století. Praha, Academia, 253-268.

Smyčka, V. 2019. Produkce modernity a časový hiát. In: Hrdina, M. – Piorecká, K. – Bendová, E. (eds.), Pochopit vteřinu. Prožívání času v české kultuře 19. století. Praha, Academia, 7-23.

Smyčka, V. 2018. Optické přístroje v literatuře kolem roku 1800. In: Hojda, Z. – Prahl, R. – Ottlová, M. (eds.), Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století. Praha, Academia, 167-181.

Smyčka, V. 2016. Dedikace jako symbolický kód loajality ve vědě osvícenské a předbřeznové doby. In: Petrbok, V. – Petrasová, T. – Machalíková, P. (eds.), Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 35. ročníku sympozia k problematice 19. století. Praha, Academia, 69-78.

Editions

Dorn, L. – Nekula, M. – Smyčka, V. (eds.) 2021. Zwischen nationalen und transnationalen Erinnerungsnarrativen in Zentraleuropa. De Gruyter, Berlín. DOI: 10.1515/9783110717679