Research interests

Czech literary prizes, contemporary Czech literature, bibliography

Education

2023 History of Modern Czech Literature (University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Arts: Ph.D.)
2014 Czech Studies (University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Arts: Mgr.)
2012 History-Czech Studies (University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Arts: Bc.)

Employment

since 2015 Institute of Czech literature, Czech Academy of Sciences, Czech Literary Bibliography

Selected bibliography (ASEP)

Books

Šámal, P. et al. 2018. Literární kronika první republiky: Události - díla - souvislosti. Academia – Památník národního písemnictví – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Car, A. et al. 2016. Vyvolávání točitých vět: Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Ústav pro českou literaturu AV ČR v. v. i., Praha.

Book chapters

Sládková, L. 2017. Bibliografie publikací prof. Vladimíra Papouška. In: Skalický, D. – Bílek, P. – Nagy, L. (eds.), „Vše rozpadá se, střed se zevnitř hroutí“: lomy, vertikály, refrakce. České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 304-327.

Hartmanová, P. – Sládková, L. 2016. Bibliografie Daniely Hodrové. In: Jedličková, A. – Fedrová, S. (eds.), Vyvolávání točitých vět: Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR v.v.i, 273-311.

Sládková, L. 2015. Úspěch životopisného románu. In: Machala, L. – Damborská, A. (eds.), Cenová bilance 2014. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 72-80.

Articles

Sládková, L. 2016. Současní čeští spisovatelé v sekundární literární komunikaci. Česká literatura 64(3), 467-469.

E-publications

Davidová, E. et al. 2015. Bibliografie české literatury 1945-1960 (online databáze).