Research interests

Literary theory, theory of genres, literature and folklore

Education

2008 Literary Theory (Faculty of Arts, Charles University, Prague; Ph.D., PhDr.)
2008 Czech language and literature (Faculty of Arts, Charles University, Prague; Mgr.)

Employment

since 2015 Institue of Czech Literature, CAS
2005–2015 Literary Academy
2005–2015 Faculty of Arts, Charles University
2000–2010 Faculty of Mathematics and Physics, Charles University

Selected bibliography (ASEP)

Books

Müller, R. et al. 2024. The Emerging Contours of the Medium Literature and Mediality. Bloomsbury Academic – Institute of Czech Literature of the CAS, Prague.

Janoušek, P. et al. 2022. Dějiny české literatury v Protektorátu Čechy a Morava. Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Jedličková, A. et al. 2022. Narativní způsoby v české próze 19. století. Ústav pro českou literaturu AV ČR – Univerzita Karlova – Nakladatelství Karolinum, Praha. DOI: 10.14712/9788024654553

Müller, R. et al. 2020. Za obrysy média. Literatura a medialita. Karolinum – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Přibáň, M. et al. 2018. Český literární samizdat 1948-1989. Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Šámal, P. et al. 2018. Literární kronika první republiky: Události - díla - souvislosti. Academia – Památník národního písemnictví – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Šidák, P. 2018. Mokře chodí v suše: vodník v české literatuře. Academia, Praha.

Matonoha, J. et al. 2017. Za (de)konstruktivismem: kritické koncepty (post)poststrukturální literární a kulturní teorie. Academia, Praha.

Car, A. et al. 2016. Vyvolávání točitých vět: Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Ústav pro českou literaturu AV ČR v. v. i., Praha.

Book chapters

Müller, R. – Šidák, P. 2020. Reflexe mediality v Pražské škole. In: Za obrysy média. Literatura a medialita. Praha, Karolinum, 91-116.

Šidák, P. 2018. Úvodem. Kapitola III. Ke způsobům výroby samizdatových publikací. In: Přibáň, M. et al., (eds.), Český literární samizdat 1948-1989. Praha, Academia, 44-53.

Šidák, P. 2017. Člověk mezi zvířetem a démonem, lidským a nelidským: Jedna interpretace tématu vodníka v české literatuře. In: Hrabal, J. (ed.), Polidštěné zvíře. Kapitoly ke středoevropskému myšlení o literatuře. Olomouc, Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 47-58.

Šidák, P. 2016. Subžánr jako genologická Popelka a románový modus vivendi. In: Jedličková, A. – Fedrová, S. (eds.), Vyvolávání točitých vět: Daniele Hodrové k 5. červenci 2016. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR v.v.i, 43-53.

Šidák, P. 2015. Literatura cestopisu zbavená. In: Hrabal , J. (ed.), Fenomén cestopisu v literatuře a umění střední Evropy. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 29-39.

Müller, R. – Šidák, P. 2014. Jakobson’s Ruse: Artifice in the Context of Functional Aesthetics and the Theory of Sign. In: Kubíček, T. – Lass, A. (eds.), Roman O. Jakobson: a work in progress. Olomouc, Palacký University, 155-169.

Articles

Jareš, M. – Šidák, P. 2024. Popkulturní kolokvium k dílu Julese Verna. Česká literatura 72(1), 107-109.

Šidák, P. 2023. Kongres po čtvrt století. Česká literatura 71(2), 238-242.

Šidák, P. 2022. Jungmannova Slovesnost jako genologie. Slovo a smysl 19(40), 13-45. DOI: 10.14712/23366680.2022.2.1

Lukáš, M. – Šidák, P. 2022. Jaromír John a Bohumil Markalous — co dnes znamenají?. Česká literatura 70(5), 633-636.

Müller, R. – Šidák, P. 2020. Otázky mediality v Pražské škole? Zpětný pohled. Slovo a slovesnost 81(1), 3-30.

Šidák, P. 2020. Vypravěčský komentář u Václava Beneše Třebízského. Sonda do autorské strategie české literatury konce 19. století. Slovo a smysl 17(33), 17-38. DOI: 10.14712/23366680.2020.1.1

Šidák, P. 2017. Zapomenuté pohádky Josefa Kajetána Tyla. Bohemica Olomucensia 9(4), 10-36.

Šidák, P. 2016. Teorie fikčních světů a genologie. Svět literatury 26(53), 38-46.

Šidák, P. 2016. Katalog démonologických pověstí, žánr a strukturální naratologie: literárněteoretické poznámky k folkloristickému dílu. Česká literatura 64(3), 408-418.

Šidák, P. 2015. Jazyk katolické literatury. Bohemica Olomucensia 7(2), 105-128.

Šidák, P. 2015. Transformace folklorní látky v umělecké literatuře : případ démonologické pověsti a díla K. V. Raise. Česká literatura 62(5), 707-723.

Proceedings

Šidák, P. 2020. Apropriace lidové slovesnosti a žánr (lidové) pohádky 19. století. In: Machalíková, P. – Petrasová, T. – Winter, T. (eds.), Zrození lidu v české kultuře 19. století. Praha, Academia, 150-156.

Šidák, P. 2018. Vodník, 'kníže smrti a temnosti'. In: Hojda, Z. – Prahl, R. – Ottlová, M. (eds.), Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století. Praha, Academia, 129-138.