Research interests

conspiracy theories, political correctness, popular culture

Selected bibliography (ASEP)

Books

Segi, S. 2023. Nekorektní literatura. Politická korektnost v české literatuře a literární komunikaci. Academia, Praha.

Barborík, V. et al. 2021. Listopadové proměny. Česká a slovenská literatura v kontextu roku 1989. Ústav pro českou literaturu, Praha.

Šámal, P. et al. 2018. Literární kronika první republiky: Události - díla - souvislosti. Academia – Památník národního písemnictví – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Wögerbauer, M. et al. 2015. V obecném zájmu: cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře: 1749-2014. Ústav pro českou literaturu – Academia, Praha.

Book chapters

Segi, S. 2021. Vzpomínání detektiva Finka. Nostalgie a politika paměti v detektivních prózách Jaroslava Velinského. In: Barborík, V. – Čiháková , B. – Šidáková Fialová, A. (eds.), Listopadové proměny. Česká a slovenská literatura v kontextu roku 1989. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 192-207.

Segi, S. – Smyčka, V. 2021. Geschichtsaufarbeitung im tschechischen und deutschen Krimi. Ambivalente doppelkonditionierte Narrative der Vertreibung und des Sozialismus. In: Dorn, L. – Nekula, M. – Smyčka, V. (eds.), Zwischen nationalen und transnationalen Erinnerungsnarrativen in Zentraleuropa. Berlin, De Gruyter, 173-194. DOI: 10.1515/9783110717679-008

Segi, S. 2015. Oi! na ROI. Texty skupin Orlík a Braník a formování vědomí závadnosti na počátku devadesátých let. In: Wögerbauer, M. – Píša, P. – Šámal, P. – Janáček, P. (eds.), V obecném zájmu : cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře : 1749-2014. Praha, Academia : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1467-1482.

Segi, S. 2015. O Honzíkově cestě a liberální cenzuře. Regulace na poli literatury pro děti a mládež\n. In: Wögerbauer, M. – Píša, P. – Šámal, P. – Janáček, P. (eds.), V obecném zájmu : cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře : 1749-2014. Praha, Academia : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1495-1509.

Segi, S. – Albrechtová, L. 2015. „Nebylo by lepší to smazat?“ Regulace a autoregulace virtuální dětské pornografie na internetu\n\n. In: Wögerbauer, M. – Píša, P. – Šámal, P. – Janáček, P. (eds.), V obecném zájmu : cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře : 1749-2014. Praha, Academia : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1537-1550.

Articles

Segi, S. 2020. Nekorektní literatura. Estetika a diskurz české akční fantastiky. Slovo a smysl č. 34 (2020), 147-164. DOI: 10.14712/23366680.2020.2.9

Segi, S. 2019. Nekorektní Rychlopalba. Společnost, zločin a žánr v detektivním románu Štěpána Kopřivy. Česká literatura 67(3), 283-307.

Segi, S. 2018. Ženy jako muži, muži jako ženy. Lógr 8(27), 20-23.

Segi, S. 2018. Lesbické komiksy: stereotypy tvořit i bořit. Lógr 8(28), 12-17.

Segi, S. 2018. Neodolatelná slast nekorektnosti : Máme málo, nebo moc korektnosti?. Host 34(8), 28-32.

Segi, S. 2017. Nad písňovými texty šedesátých let. Česká literatura 65(1), 157-159.

Segi, S. 2017. Smíchov - Újezd. K poetice hlavního proudu českého hiphopového textu. Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví 49(2017), 54-72.

Segi, S. 2017. Hranice svobody. Vesmír 96(12), 724-725.

Segi, S. 2017. Marxistické Kontradikce ve středoevropském kontextu. Česká literatura 65(6), 965-966.

Segi, S. 2016. Jak jsme byli nekorektní. Nový prostor Č. 475 (2016), 12-13.

Segi, S. 2016. Jazzová sekce z různých perspektiv. Česká literatura 64(6), 979-982.

Segi, S. 2016. Honzíkova cesta za cenzurou a politickou korektností : úpravy dětské literatury po roce 1989. Vesmír 95(1), 40-41.

Holanová, M. – Segi, S. 2016. Star trek: mezi fanoušky a mimozemšťany. Nový prostor (2016), 14-15.

Holanová, M. et al. 2015. V. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Česká literatura 63(5), 793-807.

Holanová, M. – Segi, S. 2015. Z pokladů... Ústavu pro českou literaturu AV ČR : digitální archiv populární literatury. Čtenář 67(11), 399-401.

Segi, S. 2015. Pili jsme a budem: topos piva v textech české rockové hudby. Lógr 5(17), 110-120.

Segi, S. 2015. Béčkoví superhrdinové. Lógr 5(18), 27-29.

Melichar, D. et al. 2015. Erotika, erotika, proč se nás tak mocně týká?. Lógr 5(18), 45-49.

Segi, S. (ed.) – Janáček, P. et al. 2014. Rok klasiků a neskutečných událostí. Host 30(1), 9-16.

Segi, S. 2014. Velmistr strachu : rapper Řezník vyvolal v Česku paniku. Je namístě se bát?. Nový prostor -, č. 430 (2014), 18-19.

Segi, S. – Holanová, M. 2013). Svět smíchu a poezie. Nový prostor -, č. 428 (2013).

Segi, S. 2013. Komunální komiksová kritika. Lógr 3(9), 72-80.

Segi, S. (ed.) – Janáček, P. et al. 2013. Rok prozaických nadějí a básnických jistot : bilance české literatury za rok 2012. Host 29(1), 9-16.

Segi, S. 2013. Bigbít: Z undergroundu do muzea. Lógr 3(7), 52-55.

Holanová, M. – Segi, S. 2012. Dvě století lásky. Nový prostor -, č. 391 (2012), 14-15.

Segi, S. 2012. Renčina červená knihovna: proti pasivnímu čtení. Lógr 2(6), 18-19.

Holanová, M. – Segi, S. 2012. Jak prosté, milý Watsone. Nový prostor -, č. 394 (2012), 12.

Segi, S. 2012. Kubíček a Bábovička. Tvar 23(10), 9.

E-publications

Davidová, E. et al. 2015. Bibliografie české literatury 1945-1960 (online databáze).