Research interests

postwar Czech literature; sociology of literary communication; literary censorship

Education

1990-1996 Charles University, Faculty of Education
1998-2006 Charles University, Faculty of Arts (Ph.D., Kapitoly z budovatelské literární kultury)

Employment

1995-1998 secondary school teacher
1998-2003 Institute of Czech Literature CAS, Department for Research into Contemporery Literature
since 2003 Institute of Czech Literature CAS, Department for Research into Literary Culture
2003-2020 Česká literatura journal (editor-in-chief)
since 2020 director, Institute of Czech Literature CAS

Membership

since 2010 member of the editorial boards of Literární archiv
since 2012 a board member for the Institute of Czech Literature, CAS (2017-2020 chairman)
since 2012 member of the editorial boards of Slovenská literatúra
2013-2017 member of the evaluation panel (Linguistics and literature) of the Czech Science Foundation
since 2017 a board member for the Institute of Contemporary History of the Academy of Sciences, ASCR

Awards

2016

Selected bibliography (ASEP)

Books

Šámal, P. et al. 2018. Literární kronika první republiky: Události - díla - souvislosti. Academia – Památník národního písemnictví – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Wögerbauer, M. et al. 2015. V obecném zájmu: cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře: 1749-2014. Ústav pro českou literaturu – Academia, Praha.

Šámal, P. 2009. Soustružníci lidských duší. Academia, Praha.

Janoušek, P. et al. 2008. Dějiny české literatury 1945-1989. Díl IV. 1969-1989. Academia, Praha.

Janoušek, P. et al. 2008. Dějiny české literatury 1945-1989. Díl III. 1958-1969. Academia, Praha.

Janoušek, P. et al. 2007. Dějiny české literatury 1945-1989. Díl I. 1945-1948. Academia, Praha.

Janoušek, P. et al. 2007. Dějiny české literatury 1945-1989. Díl II. 1948-1958. Academia, Praha.

Book chapters

Šámal, P. 2022. Ludvík Vaculík mezi Evropou a Kanadou. K periodizaci exilových nakladatelských aktivit. In: Přibáň, M. (ed.), 50 let Indexu a Sixty-Eight Publishers. K jubileu dvou českých exilových nakladatelství. Praha, Vysoká škola kreativní komunikace, 45-69.

Šámal, P. 2018. Parallel circulation as a consequence of censorship. In: Glanc, T. – Romanová, G. (eds.), Samizdat Past & Present. Praha, Karolinum Press, 173-188.

Lauk, E. – Šámal, P. – Shek Brnardić, T. 2018. The Protean Nature of Communist Censorship. The Testimony of Collections. In: Apor, B. – Apor, P. – Horváth, S. (eds.), The handbook of COURAGE. Cultural opposition and its heritage in Eastern Europe. Budapest, Institute of History, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences, 329-349. DOI: 10.24389/handbook

Pokorná, M. – Šámal, P. – Janáček, P. 2012. České bádání o tiskové a literární cenzuře. In: Pavlíček, T. – Píša, P. – Wögerbauer, M. (eds.), Nebezpečná literatura? Antologie z myšlení o literární cenzuře. Praha, Host, 485-532.

Šámal, P. 2012. "V duchu potřeb strany...". Komunistická strana Československa a (literární) cenzura. In: Kalous, J. – Kocian, J. (eds.), Český a slovenský komunismus (1921-2011). Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 232-238.

Šámal, P. 2011. Znárodněný klasik. Jiráskova akce jako prostředek legitimizace komunistické vlády. In: Zrození mýtu: Dva životy husitské epochy. Praha, Paseka, 457-472.

Šámal, P. – Novotný, R. 2011. Na úvod. In: Zrození mýtu: Dva životy husitské epochy. Praha, Paseka, 5-10.

Šámal, P. 2009. Teoretická a historická reflexe literatury. In: Barančicová, S. et al., (eds.), Studie současného stavu podpory umění. Svazek 1. Definice, historie, transformace, reflexe, vzdělávání a výchova. Praha, Institut umění - Divadelní ústav, 134-139.

Šámal, P. – Čornej, P. 2008. Myšlení o literatuře. In: Dějiny české literatury 1945-1989. III. 1958-1969. Praha, Academia, 120-171.

Šámal, P. – Jareš, M. 2007. Literární časopisy. In: Janoušek, P. (ed.), Dějiny české literatury 1945-1989 I. 1945-1948. Praha, Academia, 74-87.

Šámal, P. – Janáček, P. – Táborská, J. – Čornej, P. 2007. Myšlení o literatuře. In: Janoušek, P. (ed.), Dějiny české literatury 1945-1989 I. 1945-1948. Praha, Academia, 107-129.

Brožová, V. – Šámal, P. – Tomášek, D. – Čornej, P. 2007. Politické a kulturní souvislosti. In: Janoušek, P. (ed.), Dějiny české literatury 1945-1989 II. 1948-1958. Praha, Academia, 15-60.

Šámal, P. – Jareš, M. 2007. Literární časopisy. In: Janoušek, P. (ed.), Dějiny české literatury 1945-1989 II. 1948-1958. Praha, Academia, 81-90.

Sládek, O. – Šámal, P. – Čornej, P. – Táborská, J. 2007. Myšlení o literatuře. In: Janoušek, P. (ed.), Dějiny české literatury 1945-1989 II. 1948-1958. Praha, Academia, 137-175.

Šámal, P. 2006. O autorech textů. In: Havelka, M. – Vojtková, M. (eds.), Spor o smysl českých dějin. Praha, Torst, 687-697.

Šámal, P. 2005. Proč zemřel Josef Šusta?. In: Čornej, P. (ed.), Záhady českých dějin: Co se skrývá pod povrchem historických událostí?. Praha, Reader´s Digest Výběr, 114-119.

Šámal, P. 2005. Reportáž, psaná na oprátce - jak to vlastně bylo?. In: Čornej, P. (ed.), Záhady českých dějin: Co se skrývá pod povrchem historických událostí?. Praha, Reader´s Digest Výběr, 492-497.

Šámal, P. 2005. Smrt talentovaného marxisty. In: Čornej, P. (ed.), Záhady českých dějin: Co se skrývá pod povrchem historických událostí?. Praha, Reader´s Digest Výběr, 302-307.

Šámal, P. 2005. Beletrie, ženský komunistický tisk a problémy kontinuity: (Na příkladu Rozsévačky). In: Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 145-169.

Šámal, P. – Piorecká, K. – Přibáň, M. 2005. Doslov. In: Bláhová, K. – Přibáň, M. (eds.), Z dějin českého myšlení o literatuře 4, 1970-1989. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 503-527.

Přibáň, M. (ed.) – Bláhová, K. – Šámal, P. 2003. Doslov. In: Přibáň, M. (ed.), Z dějin českého myšlení o literatuře 3, 1958-1969: Antologie k dějinám české literatury 1945-1990. Praha, ÚČL AV ČR, 481-507.

Šámal, P. 2002. Cesta otevřená. Hledání socialistické literatury v kritice padesátých let. In: Z dějin českého myšlení o literatuře 2. 1948-1958. Praha, Ústav pro českou literaturu, 583-609.

Šámal, P. 2002. "Normalizace" literární vědy v zrcadle časopisu Česká literatura. In: Věda v Československu v období normalizace (1970-1975). Praha, Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 349-363.

Šámal, P. 2001. Poznámky k myšlení o literatuře. In: Z dějin českého myšlení o literatuře 1. 1945-1948. Praha, Ústav pro českou literaturu, 499-511.

Articles

Přibáň, M. – Šámal, P. 2023. Rozloučení s Eduardem Burgetem. Česká literatura 71(6), 825-828.

Šámal, P. 2018. Odešel velký vypravěč (Jaroslav Med, 19. 4. 1932 - 14. 2. 2018). Česká literatura 66(1), 131-133.

Andreas, P. (ed.) – Šámal, P. 2018. Zajímá mne vyjednávání a moc: s Petrem Šámalem o literární historii a kultuře socialismu. A2 14(24), 4.

Šámal, P. 2016. Když cenzura produkuje: Na příkladu Zakázaných próz Vladimíra Mináče. Slovenská literatúra 63(6), 479-484.

Šámal, P. 2016. O marxismu "revizionisticky". Česká literatura 64(5), 792-795.

Šámal, P. 2016. O cenzuře na konci nylonového věku. Vesmír 95 /146/, č. 2 (2016), 100-101.

Šámal, P. 2015. To nie nasza literatura. Cenzura czeskiej beletrystyki w czasach normalizacji. Studia Slavica 19(2), 115-125.

Šámal, P. 2012. Místo zapomnění – knihovna. Literární noviny 23(42), 22-23.

Šámal, P. 2011. Setkání v Praze, s cenzurou. K cenzurní praxi let padesátých (případ Škvorecký). Dějiny a současnost 33(9), 40-43.

Šámal, P. 2009. Jak se stát socialistickým realistou: přepracované vydání sebe sama. Česká literatura 57(2), 172-195.

Šámal, P. 2008. Knihovníci v boji o "nového člověka". Čtenář Roč. 60, 7/8 (2008), 253-258.

Šámal, P. 2007. Jak se stát socialistickým realistou : Proměny textu po roce 1948. A2 kulturní týdeník 3(22), 8.

Šámal, P. 2007. Pro dobro českého čtenáře : Cenzurní praktiky v literární kultuře padesátých let 20. století. Dějiny a současnost 29(6), 24-27.

Šámal, P. 2006. Literární kritika za časů "normalizace". Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví Č. 37 (2006), 149-184.

Šámal, P. 2005. Česká otázka" ve světle stalinismu: Karel Kosík a koncept levicového radikalismu. Soudobé dějiny 12(1), 45-61.

Šámal, P. 2005. K historii pojmu literární kultura: Poznámky k polské literární vědě. Česká literatura 53(4), 541-555.

Šámal, P. 2002. Recenze a úvahy Přemysla Blažíčka v kontextu 50. a 60. let. Tvar 13(11), 2-3.

Šámal, P. 2002. "Normalizace" literární vědy v zrcadle časopisu Česká literatura. Česká literatura 50(3), 229-241.

Šámal, P. 2001. Kritická reflexe Macharova Říma a počátky tzv. sporu o smysl českých dějin. Marginalia Historica. Sborník prací Katedry dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy - (2001), 245-256.

Šámal, P. 2000. Literární věda a kritika v letech 1945-1948. Česká literatura 48(4), 380-397.

Proceedings

Šámal, P. 2009. Co přineslo Pražské jaro Literárním novinám? Příspěvek k charakteristice jednoho týdeníku (a jedné generace). In: Kupcová, H. (ed.), Pražské jaro 1968: Literatura, film, média. Praha, Literární akademie, 171-182.

Editions

Jareš, M. – Janáček, P. – Šámal, P. (eds.), 2005. Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.