Research interests

bibliography, Czech literary samizdat

Education

2012 Czech language and literature (Faculty of Arts, Charles University: Mgr.)

Employment

2016– Czech Literature Institute of the Czech Academy of Sciences (Bibliographer)
2010–2015 Václav Havel Library (Archivist)

Selected bibliography (ASEP)

Books

Romanová, G. 2014. Příběh edice Expedice. Knihovna Václava Havla, Praha.

Book chapters

Romanová, G. 2022. Exilový(?) časopis Most atd.. In: Přibáň, M. (ed.), 50 let Indexu a Sixty-Eight Publishers. K jubileu dvou českých exilových nakladatelství. Praha, Vysoká škola kreativní komunikace, 197-208.

Romanová, G. 2021. Škvorecký, Josef (1924-2012). In: Delsol, C. – Nowicki, J. (eds.), La vie de l’esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique. Paris, Les Éditions du CERF, 839-840.

Articles

Gnot, A. – Malínek, V. – Romanová, G. – Wciślik, P. 2020. Future of Czech and Polish Literary Bibliography - zpráva o řešení projektu. Česká literatura 68(4), 514-517.

Romanová, G. 2020. Jaký oříšek představuje samizdat pro bibliografy?. Knižnica 21(3), 31-36.

Romanová, G. – Malínek, V. 2019. Workshop českých a polských literárních bibliografů. Česká literatura 67(5), 772-774.

Romanová, G. 2019. Kdo byl Spytihněv Sojka-Ořešník. Danny listopad (2019), 25-27.

Romanová, G. 2016. (Nejen) o bibliografii samizdatu. Česká literatura 64(6), 949-952.

Romanová, G. – Blumfeld, S. – Sax, P. 2013. Sado-Maso: undergroundový časopis v textech, rozhovorech, obrazech, dokumentech a bibliografii. Revolver Revue 28(92), 151-194.

Proceedings

Romanová, G. 2018. From Prague Spring to Samizdat - Freedom Lost and Found Again in Literature. In: . .

Editions

Glanc, T. – Romanová, G. (eds.) 2018. Samizdat Past & Present. Institute of Czech Literature – Karolinum Press, Praha.