Research interests

textual scholarship, verse theory, 19th/20th-century Czech poetry

Education

2002-2008 MA, Faculty of Arts, Charles University
2008-2015 Ph.D., Faculty of Arts, Charles University

Employment

2011- Institute of Czech Literature, ASC

Selected bibliography (ASEP)

Books

Říha, J. 2019. Nerudův verš. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Říha, J. 2017. Jiří Kolář: Prometheova játra (1950). Ústav pro českou literaturu, Praha.

Ibrahim, R. – Plecháč, P. – Říha, J. 2013. Úvod do teorie verše. Akropolis, Praha.

Book chapters

Říha, J. – Šrámek, P. 2016. Komentář. In: Říha, J. – Šrámek, P. – Kolář, J. (eds.), Prometheova játra. Brno, Host, 395-530.

Plecháč, P. – Říha, J. 2014. Measuring Euphony. In: Vekšin, G. (ed.), Brikovskij sbornik 2. Metodologija i praktika russkogo formalizma. Moskva, Azbukovnik, 194-199.

Říha, J. – Gorczyńska, M. 2013. Czeski rym sylabotoniczny i jego opis: aspekt fonetyczny i rytmiczny. In: Sadowski, W. (ed.), Potencjał wiersza. Warzsawa, Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych ; Instytut Badań Literackich PAN, 261-272.

Articles

Říha, J. 2023. Nový textový pramen Prometheových jater. Slovo a smysl 20(42), 73-82. DOI: 10.14712/23366680.2023.1.4

Říha, J. 2023. Neruda bez výročí. Česká literatura 71(3), 326-328.

Říha, J. 2018. Verš Nerudovy prvotiny: metrika, rytmika, strofika, rým. Litikon 3(1), 103-121.

Říha, J. 2017. Od děrných štítků ke Korpusu českého verše. Česká literatura 65(1), 108-117.

Říha, J. 2017. On the Consonant Structure of Rhyme in Czech Accentaul-Syllabic verse. Trudy Instituta russkogo jazyka im. V. V. Vinogradova 11(2017), 273-277.

Říha, J. 2013. Strojopis Prometheových jater z textologické perspektivy. Česká literatura 61(4), 580-592.

Říha, J. 2012. Rytmická stránka Nerudova rýmu. Česká literatura 60(3), 409-427.

Říha, J. 2012. Varianty básně Sedm let. K proměně Kolářovy poetiky na počátku čtyřicátých let. Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví 44(2012), 237-245.

Proceedings

Říha, J. 2017. Metrika a strofika Nerudových Balad a romancí. In: Faktorová, V. – Pácalová, J. – Urválková, Z. (eds.), Víno, ženy, zpěv. V(d)ěčné téma literárních dějin. Studie z literatury ad honorem Dalibor Tureček. České Budějovice, Jihočeská univerzita, 165-175.

Editions

Říha, J. – Říhová, Z. – Suda, K. (eds.) 2023. Milada Součková: Má písmena. Nadační fond Česká knižnice – Ústav pro českou literaturu AV ČR – Host, Brno.

Říha, J. – Hesová, P. – Kolár, R. (eds.) 2014. Prozodické spisy raného obrození. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha.

Software

Plecháč, P. – Ibrahim, R. – Říha, J. 2014. Cvičebnice k Úvodu do teorie verše.

E-publications

Vrabcová, E. – Říha, J. – Flaišman, J. (eds.) 2020. Karel Toman. Básnické dílo.