Research interests

Old Czech religious epic, medieval hagiography, Lexicon of Old Czech Literature of Louxembourg period, an edition of Old Czech verse legends of St Catherine and St Margaret

Education

Employment

Selected bibliography (ASEP)

Books

Rejzlová, V. 2022. Život svaté Kateřiny (cca 1350—1380). Ústav pro českou literaturu, Praha.

Rejzlová Zajíčková, V. 2017. Život svaté Kateřiny (cca 1350–1380). Ústav pro českou literaturu, Praha.

Book chapters

Zajíčková, V. 2011. (U)mučení jako příběh. Nad podobou passio a jeho narativními proměnami ve Zlaté legendě a staročeském Passionálu. In: Jedličková, A. – Fedrová, S. (eds.), Intermediální poetika příběhu. Praha, Ústav pro českou literaturu, 116-140.

Articles

Rejzlová, V. – Jaluška, M. 2023. Bruncvík se chápe slova. Marginálie k didaktickému využití hrdinů středověké literatury. Slovo a smysl 20(43), 112-128. DOI: 10.14712/23366680.2023.2.6

Rejzlová Zajíčková, V. 2022. Letem středověkým světem. Glosy k výuce starší české literatury na současných středních školách. Český jazyk a literatura 73(1), 21-27.

Rejzlová, V. 2021. Zpráva o konferenci Svatá Ludmila - Ženy v christianizaci střední Evropy. Česká literatura 69(3), 404-408.

Rejzlová, V. 2015. K tzv. Dominikánovi a českým dominikánům doby Karlovy. Česká literatura 63(3), 435-447.

Rejzlová, V. 2014. Legenda: podoby a proměny v českém písemnictví. Český jazyk a literatura 64(3), 116-124.

Rejzlová, V. 2014. Staročeská fotoarchivní sbírka. Historie, současný stav a význam. Česká literatura 62(1), 133-137.

Rejzlová, V. 2012. O starší české literatuře u kulatého stolu. Česká literatura 60(6), 961-963.

Proceedings

Zajíčková, V. 2011. „Miluji Justinu tak velmi, že bez nie býti nemohu…“ Proměna příběhu od passio k hagiografické romanci. In: Vojtková, M. (ed.), Podoby a funkce příběhu: pokus o interdisciplinární debatu. 9. ročník studentské (intermediální) konference. Praha, Ústav pro českou literaturu, 41-49.

Editions

Petrů, E. – Rejzlová Zajíčková, V. (eds.) 2016. Život svaté Kateřiny. Nadační fond Česká knižnice – Ústav pro českou literaturu AV ČR – Host, Brno.

Other scholarly activities

Department of Language Development CLI CAS - transcription and transliteration -- Open Science