Research interests

Selected bibliography (ASEP)

Books

Topor, M. – Řehák, D. 2019. Arne Laurin (1889-1945). Portrét novináře. Institut pro studium literatury, Praha.

Řehák, D. – Málková, I. 2009. Tvůrčí osobnost Františka Hrubína (Bibliografie). Ostravská univerzita v Ostravě – Host, Brno.

Málková, I. – Řehák, D. 2006. Osobnost a dílo Viléma Závady v bibliografických datech. Votobia – Ostravská univerzita, Ostrava.

Book chapters

Řehák, D. 2020. Lyrik, Psychologie und Wissenschaft (Otokar Fischer als Dichter). In: Petrbok, V. – Stašková, A. – Zbytovský, Š. (eds.), Otokar Fischer (1883–1938). Ein Prager Intellektueller zwischen Dichtung und Wissenschaft. Wien, Böhlau Verlag, 313-332.

Řehák, D. 2018. Publicistika Václava M. Havla. In: Havel, V. – Heller, J. – Hájek, P. – Čechurová, J. (eds.), Mé vzpomínky. Praha, Knihovna Václava Havla, 807-808.

Řehák, D. 2018. V srdci české komunity. In: Heyd, E. (ed.), Lístek do Nového světa. Praha, Czech National Trust, 329-343.

Řehák, D. 2018. Medailony českých překladatelů francouzské poezie. In: Mares, A. – Riedlbauchová, T. (eds.), Naše Francie. Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století. Praha, Památník národního písemnictví, 376-387.

Řehák, D. 2018. Medailony převážně českých ilustrátorů francouzské poezie. In: Mares, A. – Riedlbauchová, T. (eds.), Naše Francie. Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století. Praha, Památník národního písemnictví, 388-398.

Řehák, D. 2018. Bibliografie časopiseckých prací Václava M. Havla. In: Havel, V. – Heller, J. – Hájek, P. – Čechurová, J. (eds.), Mé vzpomínky. Praha, Knihovna Václava Havla, 809-815.

Řehák, D. 2011. Ein Nachlass zu Lebzeiten (Eisners Schaffen während der Okkupation). In: Koeltzsch , I. – Kuklová, M. – Wögerbauer, M. (eds.), Übersetzer zwischen den Kulturen. Der Prager Publizist Paul/Pavel Eisner. Köln, Böhlau Verlag, 87-108.

Řehák, D. 2010. Knihy a články o Turecku v češtině. In: Kreiser, K. – Neumann, C. (eds.), Dějiny Turecka. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 296-308.

Řehák, D. 2008. Czech Travel Writing. 1945-1990. 1990-2000. In: Bracewell, W. – Drace-Francis, A. (eds.), A Bibliography of East European Travel Writing on Europe. New York, Central European University Press, 145-170.

Articles

Řehák, D. 2013. K historii a struktuře Retrospektivní bibliografie. Česká literatura 61(3), 387-395.

Proceedings

Řehák, D. 2009. V sezóně ropuch je dobře sáhnout si na mramor. Eisnerova protektorátní pozůstalost za života. In: Dudková, V. et al., (eds.), Na rozhraní kultur. Případ Paul/Pavel Eisner. Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 137-153.

Řehák, D. 2008. Irsko jako téma a obraz v české literatuře 19. stol. In: Bláhová, K. – Petrbok, V. (eds.), Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 27. ročníku sympozia k problematice 19. století. Praha, Academia - Koniasch Latin Press, 156-167.

Editions

Řehák, D. (ed.) 2023. Ferdinand Peroutka. Juvenilní texty 1913–1918. Národní muzeum, Praha.

E-publications

Davidová, E. et al. 2015. Bibliografie české literatury 1945-1960 (online databáze).