Research interests

literary lexicography, history of Czech literature and literary culture

Education

1985–1990 Masaryk University, Faculty of Education (Mgr.)
1996–2002 Masaryk University, Faculty of Arts (Ph.D.)
2007 Masaryk University, Faculty of Arts (PhDr.)

Employment

1991–1995 Lidové noviny (journalist, editor)
1991–1999 Masaryk University, Faculty of Education
1999–2000 Masaryk University, Faculty of Arts
2001–2007 Literary Academy
1997– Institute of Czech Literature of the CAS
2020– University of Creative Communication

Membership

2004–2005 člen Vědecké rady ÚČL AV ČR
2004–2008 člen oborového panelu GA ČR
2007–2012; 2017– člen Rady ÚČL AV ČR
2017–2021 člen Rady ÚČL AV ČR

Selected bibliography (ASEP)

Books

Barborík, V. et al. 2021. Listopadové proměny. Česká a slovenská literatura v kontextu roku 1989. Ústav pro českou literaturu, Praha.

Přibáň, M. et al. 2018. Český literární samizdat 1948-1989. Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Přibáň, M. et al. 2014. Česká literární nakladatelství 1949–1989. Academia, Praha.

Přibáň, M. 2012. Jedno jméno, dva osudy. Dvojportrét exilových vydavatelů Antonína Vlacha a Roberta Vlacha. Ústav pro českou literaturu AV ČR – Společnost pro vědy a umění, Praha.

Janoušek, P. et al. 2008. Dějiny české literatury 1945-1989. Díl IV. 1969-1989. Academia, Praha.

Přibáň, M. 2008. Prvních dvacet let: Kulturní rada a další kapitoly z dějin literárního exilu 1948-1968. Host, Brno.

Janoušek, P. et al. 2008. Dějiny české literatury 1945-1989. Díl III. 1958-1969. Academia, Praha.

Janoušek, P. et al. 2007. Dějiny české literatury 1945-1989. Díl II. 1948-1958. Academia, Praha.

Přibáň, M. et al. 2006. Bibliografie Josefa Škvoreckého : Sv. 2. Česky publikované ohlasy, divadlo, film, televize, rozhlas (k 31.12.2004). Literární akademie, Praha.

Přibáň, M. 2003. Z dějin českého myšlení o literatuře 3 /1958-69/. Antologie k Dějinám české literatury 1945-1990. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Dokoupil, B. et al. 2002. Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů 1945-2000. Host vydavatelství, Brno.

Přibáň, M. 2001. Z dějin českého myšlení o literatuře 1, 1945-1948. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Book chapters

Přibáň, M. 2024. The Shape of Czech Samizdat. In: Elmgreen , M. – Dragset , I. (eds.), Elmgreen & Dragset: Read. Praha, Kunsthalle Praha Services, 257-265.

Přibáň, M. 2023. Stopa básníka Škvoreckého. In: Škvorecký, J. (ed.), Nezoufejte!. Praha, Dybbuk, 169-174.

Přibáň, M. 2022. Okamžiky zrodu. In: Přibáň, M. (ed.), 50 let Indexu a Sixty-Eight Publishers. K jubileu dvou českých exilových nakladatelství. Praha, Vysoká škola kreativní komunikace, 11-19.

Přibáň, M. 2022. Okamžiky zániku. In: Přibáň, M. (ed.), 50 let Indexu a Sixty-Eight Publishers. K jubileu dvou českých exilových nakladatelství. Praha, Vysoká škola kreativní komunikace, 209-211.

Přibáň, M. 2021. Z bojů o Foglara. In: Barborík, V. – Čiháková , B. – Šidáková Fialová, A. (eds.), Listopadové proměny. Česká a slovenská literatura v kontextu roku 1989. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 54-73.

Přibáňová, A. – Přibáň, M. 2018. Communication of the Sixty-Eight Publishers with Czechoslovak samizdat and the competition with other exile publishers. In: Glanc, T. – Romanová, G. (eds.), Samizdat Past & Present. Praha, Karolinum Press, 161-172.

Přibáň, M. 2017. Bibliografie literárního exilu: rekapitulace, dluhy a vyhlídky. In: Mezníky bibliografie : u příležitosti konání 20. kolokvia českých, moravských a slovenských bibliografů. Moravská zemská knihovna, Brno, 101-110.

Přibáň, M. 2017. Kdyby tisíc klarinetů. In: Merenus, A. (ed.), Theatralia: Moderní česká divadelní hra (1896-1989). Mezi textem a inscenací (slovník děl). Brno, Masarykova univerzita, 15-21.

Přibáň, M. 2014. Stručný průhled do dějin nakladatelství Československý spisovatel. In: Klimešová, M. (ed.), Čs. spisovatel 50-91. Praha, Společnost Topičova salonu, 13-20.

Jareš, M. – Přibáň, M. 2011. A verše, plynoucí jako na vodě, odplavují mé srdce kus po kuse. In: Michl, V. (ed.), Daleko je moje Tipperary. Praha, Libri prohibiti, 28-30.

Přibáň, M. 2011. Dlouhá cesta do lepších časů. In: Přibáň, M. (ed.), Na shledanou v lepších časech: dopisy Josefa Škvoreckého a Lubomíra Dorůžky z doby marnosti (1968-1989). Praha, Books and Cards S. G. J. Š, 453-469.

Přibáň, M. 2010. Krátká kapitola o brněnské pobočce. In: Bláhová, K. – Sládek, O. (eds.), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i, 117-126.

Přibáň, M. 2010. Jak je ve větě člověk. In: Škvorecký, J. – Přibáň, M. – Přibáňová, A. (eds.), Jak je ve větě člověk. Praha, Books and Cards, 255-276.

Přibáň, M. 2008. Literární život v exilu. In: Dějiny české literatury 1945-1989. III. 1958-1969. Praha, Academia, 117-128.

Přibáň, M. 2007. Milý P. L., Tvůj Errol : Příběh první. In: Škvorecký, J. – Dorůžka, L. – Přibáň, M. (eds.), Psaní, jazz a bláto v pásech. Praha, Literární akademie, 293-306.

Přibáň, M. 2007. Literární život v exilu. In: Janoušek, P. (ed.), Dějiny české literatury 1945-1989 II. 1948-1958. Praha, Academia, 119-135.

Přibáň, M. 2005. Úvodem. In: Přibáň, M. (ed.), Poštovní schránka domov: Malá antologie exilové povídky padesátých let. Praha, Společnost pro vědu a umění, 1-3.

Přibáň, M. 2005. Z Náchoda do Kostelce, od Járinky k Ireně, od Marie k Marii. In: Přibáň, M. (ed.), Škvorecký 80. Sborník z mezinárodní konference o životě a díle Josefa Škvoreckého. Praha, Literární akademie, 93-101.

Přibáň, M. 2003. Bibliografie Jiřího Rambouska. In: Rambousek, J.,Nesoustavná rukověť české literatury. Praha, Torst, 639-693.

Articles

Přibáň, M. – Šámal, P. 2023. Rozloučení s Eduardem Burgetem. Česká literatura 71(6), 825-828.

Přibáň, M. 2022. Zpráva o korespondenci dramatika Havla s nakladatelem Škvoreckým. Acta Musei nationalis Pragae. Historia litterarum roč. 67, č. 3/4 (2022), 197-203. DOI: 10.37520/amnpsc.2022.043

Přibáň, M. 2021. Novela Josefa Škvoreckého Neuilly – Dichtung anebo Wahrheit?. Slavica Wratislaviensia 173(3986), 383-389. DOI: 10.19195/0137-1150.173.31

Přibáň, M. 2020. Kako je Josef Škvorecký tražio i kako nije pronašao put do socijalizma. Književna smotra Roč. 52, 198/4 (2020), 47-59.

Přibáň, M. 2019. Jak vznikala encyklopedie literárního samizdatu. Čtenář 71(6), 203-206.

Přibáň, M. 2018. Loučení s Jiřím Rambouskem 1927-2018. Host 34(10), 8-9.

Přibáň, M. 2018. Za Jiřím Rambouskem. Česká literatura 66(6), 889-892.

Přibáň, M. 2017. Doba sváření \n. Danny (2017), 30-32.

Přibáň, M. 2016. Vnitrozemí a pohraničí českého literárního samizdatu: úvaha nejen pojmoslovná. Česká literatura 64(6), 822-847.

Přibáň, M. 2016. Helfer, šnobl, plejer, dacan: domácí beletrie šedesátých let očima exilových recenzentů. Česká literatura 64(1), 23-34.

Přibáň, M. 2016. Trnitá cesta Agogha krále: případ nedokonané knihovraždy. Host 32(5), 70-74.

Přibáň, M. – Jareš, M. 2015. Úvahy o samizdatu. Biblio 3(11), 20-21.

Přibáň, M. – Müller, J. 2011. Odkaz komika z jiných časů. Host 27(6), 38-39, 41.

Přibáň, M. 2011. Ani to nezkoušejte! Ke čtyřicátému výročí založení Sixty-Eight Publishers. Dějiny a současnost 33(11), 14-16.

Přibáňová, A. – Přibáň, M. 2011. I rapporti di Sixty-Eight Publishers con il samizdat cecoslovacco e la concorrenza con le altre case editrici dell’emigrazione. eSamizdat 2010/2011, č. 8 (2011), 233-238.

Přibáň, M. 2010. Tři životy obětavého konfidenta. Příběh exilového vydavatele Antonína Vlacha. Literární noviny 21(39), 10-11.

Přibáň, M. 2010. Druhý dech české písničkářské scény. Host 26(5), 17-21.

Přibáň, M. 2008. 1956 - Jiný sjezd spisovatelů. Soudobé dějiny 14(4), 707-718.

Přibáň, M. 2008. Jak vznikali Zbabělci. Dějiny a současnost 30(12), 14-17.

Přibáň, M. 2007. Foglarovi dědicové, pohrobci a levobočci : Kde všude dnes žije dílo slavného autora chlapeckých románů. Host 23(6), 39-43.

Přibáň, M. – Bláhová, K. 2004. Druhý debut Josefa Škvoreckého. Česká literatura 52(3), 385-408.

Přibáň, M. 2003. Kdo byl Jaroslav Strnad. Host 19(2), 35-38.

Přibáň, M. 2002. Kdo byl Robert Vlach. Host 18(5), 28-31.

Přibáň, M. 2001. Kdo byla Reli Bernkopfová. Host 17(2), 40-43.

Přibáň, M. 2001. O tvaru Tvaru (i o tom uvnitř). Tvar 12(13), 16.

Přibáň, M. 2001. Josef Škvorecký, léta devadesátá. Danny č. 1 (2001), 16-24.

Přibáň, M. 1998. Malý průvodce protektorátní poezií Josefa Škvoreckého. Tvar 9(7), 17.

Proceedings

Přibáň, M. 2010. Tři životy obětavého konfidenta. Příběh exilového vydavatele Antonína Vlacha. In: Jungmannová, L. (ed.), Česká literatura rozhraní a okraje : IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha, Ústav pro českou literaturu, 232-243.

Přibáň, M. 2009. Exil cestou k osmašedesátému. In: Kupcová, H. (ed.), Pražské jaro 1968: Literatura, film, média. Praha, Literární akademie, 163-170.

Přibáň, M. 2006. Exil o domově, poznámky o exilové literární kritice a publicistice v padesátých letech. In: Komenda, P. (ed.), Studia Moravica IV. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 139-145.

Přibáň, M. 2002. Poúnoroví na počátku posrpnového exilu. In: Život je jinde?. Praha, Ústav pro českou literaturu, 63-69.

Přibáň, M. 2000. Tvůrčí schizma (?) Roberta Vlacha. In: Jak reflektujeme českou literaturu vzniklou v zahraničí. Praha, Obec spisovatelů, 62-66.

Editions

Přibáň, M. (ed.) 2021. Škvorecký, Josef. A napiš, když budeš mít náladu. Dopisy Josefa Škvoreckého a Lubomíra Dorůžky z let 1990-1992. Spisy 32a korespondence 2a. VŠKK, Praha.

Přibáň, M. (ed.) – Den, P. – Vrána, K. 2015. Promińte tu čmáraninu : korespondence Ladislava Radimského a Karla Vrány o exulantství, literatuře, historii a filozofii. Knihovna Libri prohibiti, Praha.

Přibáň, M. – Přibáňová, A. (eds.) – Škvorecký, J. – Dorůžka, L. 2011. Na shledanou v lepších časech. Dopisy Josefa Škvoreckého a Lubomíra Dorůžky z doby marnosti (1968-1989). Books and Cards S. G. J. Š, Praha.

Přibáň, M. – Přibáňová, A. (eds.) – Škvorecký, J. – Zábrana, J. 2010. Jak je ve větě člověk. Books and Cards, Praha.

Přibáň, M. (ed.) – Škvorecký, J. 2008. Pekařův kluk a jiné hry a scénáře z exilu. Books and Cards, Praha.

Přibáň, M. – Piorecká, K. (eds.), 2005. Z dějin českého myšlení o literatuře 4, 1970-1989 : Antologie k Dějinám české literatury 1945-1989. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Přibáň, M. et al. (ed.) 2004. Bibliografie Josefa Škvoreckého: Sv. 1. Česky publikované dílo. Literární akademie, Praha.

E-publications

Přibáň, M. (ed.) 2019. Slovník české literatury po roce 1945 online.