Research interests

Quantitative and corpus verse studies; stylometry

Education

2019 Mathematical linguistics (Faculty of Arts, Charles University, Prague: Ph.D.)
2012 Theory of literature (Faculty of Arts, Palacký University, Olomouc: Ph.D.)
2009 Czech philology (Faculty of Arts, Palacký University, Olomouc: Mgr.)
2007 Czech philology (Faculty of Arts, Palacký University, Olomouc: Bc.)

Employment

since 2020 Universität Basel
since 2011 Institute of Czech Literature, CAS

Membership

since 2018 Plotting Poetry (ADHO) Steering Committee
since 2014 Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies
since 2013 Prague Linguistic Circle

Awards

2016 Otto Wichterle Award
2015 Visegrad Group Academies Young Researcher Award
2015 SCIAP - Competition Show on Popularisation of Science

Selected bibliography (ASEP)

Books

Plecháč, P. 2021. Versification and Authorship Attribution. Institute of Czech Literature – Karolinum Press, Prague. DOI: 10.14712/9788024648903.1

Plecháč, P. – Kolár, R. 2017. Kapitoly z korpusové versologie. Akropolis, Praha.

Ibrahim, R. – Plecháč, P. – Říha, J. 2013. Úvod do teorie verše. Akropolis, Praha.

Book chapters

Plecháč, P. – Birnbaum, D. 2019. Assessing the reliability of stress as a feature of authorship attribution in syllabic and accentual syllabic verse. In: Plecháč, P. et al., (eds.), Quantitative Approaches to Versification. Prague, Institute of Czech Literature of the Czech Academy of Sciences, 201-210.

Plecháč, P. 2018. A collocation-driven method of Discovering Rhymes (in Czech, English, and French Poetry). In: Fidler, M. – Cvrček, V. (eds.), Taming the Corpus. From Inflection and Lexis to Interpretation. Cham, Springer, 79-95.

Plecháč, P. – Říha, J. 2014. Measuring Euphony. In: Vekšin, G. (ed.), Brikovskij sbornik 2. Metodologija i praktika russkogo formalizma. Moskva, Azbukovnik, 194-199.

Ibrahim, R. – Plecháč, P. 2014. Frequency of parts of speech in Adolf Heyduk’s poetry. In: Kubíček, T. – Lass, A. (eds.), Roman O. Jakobson: a work in progress. Olomouc, Palacký University, 133-144.

Plecháč, P. – Ibrahim, R. 2013. Automatyczna analiza wierzsa: punkt wyjścia. In: Sadowski, W. (ed.), Potencjał wiersza. Warzsawa, Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych ; Instytut Badań Literackich PAN, 273-280.

Ibrahim, R. – Plecháč, P. 2011. Toward Automatic Analysis of Czech Verse. In: Scherr, B. – Bailey, J. – Kazartsev, E. (eds.), Formal Methods in Poetics. Lüdenscheid, RAM-Verlag, 295-305.

Articles

Šela, A. – Plecháč, P. – Lassche, A. 2022). Semantics of European poetry is shaped by conservative forces: The relationship between poetic meter and meaning in accentual-syllabic verse. PLoS ONE 17(4). DOI: 10.1371/journal.pone.0266556

Plecháč, P. – Kolár, R. 2022. Metre and Semantics in the Poetry of Czech Post-Symbolists Accessed via LDA Topic Modelling. Studia Metrica et Poetica 9(1), 7-19. DOI: 10.12697/smp.2022.9.1.01

Plecháč, P. 2021. Relative contributions of Shakespeare and Fletcher in Henry VIII: An analysis based on most frequent words and most frequent rhythmic patterns. Digital Scholarship in the Humanities 36(2), 430-438. DOI: 10.1093/llc/fqaa032

Plecháč, P. 2021. On an Unknown Ancestor of Burrows’ Delta Measure. Interferences Litteraires Roč. 25, 24 10. (2021), 158-162.

Plecháč, P. – Cooper, A. – Nagy, B. – Šela, A. 2021. Beowulf single-authorship claim is unsupported. Nature Human Behaviour Roč. 5, 11. 11. (2021), 1481-1483. DOI: 10.1038/s41562-021-01222-5

Šeļa, A. – Plecháč, P. – Zelenkov, Y. 2020. Fenomen Baten'kova i problema verifikatsii avtorstva: mnogomernyy statisticheskiy podkhod k nereshennomu voprosu. Acta Slavica Estonica 12(2020), 131-165.

Kolár, R. – Plecháč, P. 2019. Jak poznat metrum českého přízvučného verše?. Litikon 4(2), 357-365.

Místecký, M. – Čech, R. – Plecháč, P. 2019. In search of a euphony unit: A case study in Czech 1830s poetry. Slovo a slovesnost 80(1), 27-38.

Plecháč, P. – Bobenhausen, K. – Hammerich, B. 2018. Versification and authorship attribution. A pilot study on Czech, German, Spanish, and English poetry. Studia Metrica et Poetica 5(2), 29-54. DOI: 10.12697/smp.2018.5.2.02

Kolár, R. – Plecháč, P. 2018. Častnotnosť častěj reči v češskoj poezii. Trudy Instituta russkogo jazyka im. V. V. Vinogradova -, č. 14 (2018), 113-125.

Kolár, R. – Plecháč, P. 2018. Tomanovy Pohádky krve a Korpus českého verše. Český jazyk a literatura 68(4), 187-190.

Kolár, R. – Plecháč, P. 2018. Ještě k Seifertovu ranému volnému verši. Česká literatura 66(4), 553-562.

Kolár, R. – Plecháč, P. 2018. Strofické kombinace v české poezii přelomu 19. a 20. století. Litikon 3(1), 95-102.

Plecháč, P. – Cantón, C. – Fabo, P. – Seláf, L. 2017. Plotting poetry: On mechanically enhanced reading, 5th–7th October, Basel, Switzerland. Studia Metrica et Poetica 4(2), 126-137. DOI: https://doi.org/10.12697/smp.2017.4.2.05

Plecháč, P. – Kolár, R. – Hlaváčová, J. – Merthová, K. 2017. Distribuce předpon v českém sylabotónickém trocheji. Slovo a slovesnost 78(4), 322-332.

Plecháč, P. – Flaišman, J. 2017. Problém Barák: Neruda z pohledu současné stylometrie. Česká literatura 65(5), 743-769.

Plecháč, P. – Kolár, R. 2017. Točnyje metody v češskom stichovedenii. Trudy Instituta russkogo jazyka im. V. V. Vinogradova -, č. 11 (2017), 31-43.

Kolár, R. – Plecháč, P. 2016. Rým a strofika v české poezii 19. století. Český jazyk a literatura 67(2), 59-66.

Plecháč, P. 2016. Czech Verse Processing System KVĚTA: Phonetic and Metrical Components. Glottotheory 7(2), 159-174.

Plecháč, P. – Kolár, R. 2015. The Corpus of Czech Verse. Studia Metrica et Poetica 2(1), 107-118.

Plecháč, P. – Kolár, R. 2015. Databáze českých meter a výzkum českého verše 19. století. Česká literatura 63(2), 236-246.

Ibrahim, R. – Plecháč, P. 2014. La théorie du vers et le Cercle linguistique de Prague. Linguistique 2(50), 101-114.

Plecháč, P. – Ibrahim, R. 2013. Phonological and morphological means compensating for non-metricality in 19th-Century Czech Verse. Prace filologiczne 3 /6/, č. 1 (2013), 31-50.

Plecháč, P. 2012. Miroslav Červenka a generativní model metrické normy českého sylabotónického verše. Česká literatura 60(3), 398-408.

Proceedings

Maróthy, S. – Seláf, L. – Plecháč, P. 2021. Rhyme in 16th-Century Hungarian Historical Songs: A Pilot Study. In: Plecháč, P. – Kolár, R. – Bories, A. – Říha, J. (eds.), Tackling the Toolkit. Plotting Poetry through Computational Literary Studies. Prague, ICL CAS, 43-58. DOI: 10.51305/ICL.CZ.9788076580336.04

Plecháč, P. – Kolár, R. 2015. Korpus českého verše. In: Hlaváčová, J. (ed.), Sborník semináře o digitálních zdrojích a službách v humanitních vědách. Praha. Praha, Univerzita Karlova, 74-77.

Ibrahim, R. – Plecháč, P. 2012. Teorie verše ve stopovém množství. In: Veřmiřovský, A. (ed.), Poetický Cikháj v Brně 2010. Sborník textů o poetice. Brno, Tribun, 155-163.

Software

Plecháč, P. 2017. rhymeTagger.

Plecháč, P. 2015. Babel: konzolová aplikace pro SQL dotazování do korpusu českého verše.

Plecháč, P. – Ibrahim, R. – Říha, J. 2014. Cvičebnice k Úvodu do teorie verše.

Plecháč, P. 2014. Hex - klíčová slova v české poezii.

Ibrahim, R. – Plecháč, P. 2014. Korpus českého verše.

Plecháč, P. – Ibrahim, R. 2013. Databáze českých meter.

Plecháč, P. – Ibrahim, R. 2013. Gunstick – databáze českých rýmů.

Plecháč, P. 2013. Frekvenční slovníky české poezie.

Plecháč, P. 2013. Eufonometr.

E-publications

Plecháč, P. 2013. Frekvenční slovníky české poezie.