Research interests

Quantitative and corpus verse studies; stylometry

Education

2019 Mathematical linguistics (Faculty of Arts, Charles University, Prague: Ph.D.)
2012 Theory of literature (Faculty of Arts, Palacký University, Olomouc: Ph.D.)
2009 Czech philology (Faculty of Arts, Palacký University, Olomouc: Mgr.)
2007 Czech philology (Faculty of Arts, Palacký University, Olomouc: Bc.)

Employment

since 2020 Universität Basel
since 2011 Institute of Czech Literature, CAS

Membership

since 2023 European Association for Digital Humanities Executive Committee
since 2023 Starting Infrastructure Community for Computational Literary Studies (Horizon 2020: H2020-INFRAIA-2020-101004984) External Advisory Board
since 2021 Glottometrics Editorial Board
since 2021 DigiPhiLit – Digital Humanities and Philippine Literature in Spanish (Erasmus+ 2020-1-BE02-KA203-074821) External Quality Board
since 2018 Plotting Poetry (ADHO) Steering Committee
since 2014 Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies
since 2013 Prague Linguistic Circle

Awards

2022 President’s Award of the Czech Science Foundation for Outstanding Achievements
2016 Otto Wichterle Award
2015 Visegrad Group Academies Young Researcher Award
2015 SCIAP - Competition Show on Popularisation of Science

Selected bibliography (ASEP)

Books

Plecháč, P. 2021. Versification and Authorship Attribution. Institute of Czech Literature – Karolinum Press, Prague. DOI: 10.14712/9788024648903.1

Plecháč, P. – Kolár, R. 2017. Kapitoly z korpusové versologie. Akropolis, Praha.

Ibrahim, R. – Plecháč, P. – Říha, J. 2013. Úvod do teorie verše. Akropolis, Praha.

Book chapters

Levente, S. – Plecháč, P. 2023. Számoljuk meg a valákat! A históriás énekek rímelése. In: Levente, Seláf, . (ed.), A históriás ének: poétikai és filológiai kérdések. Budapest, Gépeskönyv.

Levente, S. – Plecháč, P. – Villő, V. – Margit, K. 2023. A belső formulák a 16. századi históriás énekekben. In: Levente, Seláf, . (ed.), A históriás ének: poétikai és filológiai kérdések. Budapest, Gépeskönyv.

Bories, A. – Fabo, P. – Plecháč, P. 2022. The Polite Revolution of Computational Literary Studies. In: Bories, A. – Plecháč, P. – Fabo, P. (eds.), Computational Stylistics in Poetry, Prose, and Drama. Berlin, De Gruyter, 1-18. DOI: 10.1515/9783110781502-001

Plecháč, P. – Birnbaum, D. 2019. Assessing the reliability of stress as a feature of authorship attribution in syllabic and accentual syllabic verse. In: Plecháč, P. et al., (eds.), Quantitative Approaches to Versification. Prague, Institute of Czech Literature of the Czech Academy of Sciences, 201-210.

Plecháč, P. 2018. A collocation-driven method of Discovering Rhymes (in Czech, English, and French Poetry). In: Fidler, M. – Cvrček, V. (eds.), Taming the Corpus. From Inflection and Lexis to Interpretation. Cham, Springer, 79-95.

Ibrahim, R. – Plecháč, P. 2014. Frequency of parts of speech in Adolf Heyduk’s poetry. In: Kubíček, T. – Lass, A. (eds.), Roman O. Jakobson: a work in progress. Olomouc, Palacký University, 133-144.

Plecháč, P. – Říha, J. 2014. Measuring Euphony. In: Vekšin, G. (ed.), Brikovskij sbornik 2. Metodologija i praktika russkogo formalizma. Moskva, Azbukovnik, 194-199.

Plecháč, P. – Ibrahim, R. 2013. Automatyczna analiza wierzsa: punkt wyjścia. In: Sadowski, W. (ed.), Potencjał wiersza. Warzsawa, Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych ; Instytut Badań Literackich PAN, 273-280.

Ibrahim, R. – Plecháč, P. 2011. Toward Automatic Analysis of Czech Verse. In: Scherr, B. – Bailey, J. – Kazartsev, E. (eds.), Formal Methods in Poetics. Lüdenscheid, RAM-Verlag, 295-305.

Articles

Plecháč, P. – Jungmannová, L. 2024. Unsigned play by Milan Kundera? An authorship attribution study. Digital Scholarship in the Humanities 39(1), 191-197. DOI: 10.1093/llc/fqad109

Cinková, S. – Plecháč, P. – Popel, M. 2024. Rhymes and Syntax: A Morpho-Syntactic Analysis of Czech Poetry. Primerjalna književnost 47(2), 65-88. DOI: 10.3986/pkn.v47.i2.04

Bories, A. et al. 2023. Plotting Poetry 6: The Plot. Storytelling in Verse. Conference Report. Studia Metrica et Poetica 10(2), 114-125. DOI: 10.12697/smp.2023.10.2.05

Plecháč, P. – Birnbaum, D. 2023. Rhythm-based authorship recognition in syllabic and accentual-syllabic verse. Literatura - teoría, historia, crítica 25(2), 181-187. DOI: 10.15446/lthc.v25n2.108502

Plecháč, P. – Kolár, R. 2022. Metre and Semantics in the Poetry of Czech Post-Symbolists Accessed via LDA Topic Modelling. Studia Metrica et Poetica 9(1), 7-19. DOI: 10.12697/smp.2022.9.1.01

Šela, A. – Plecháč, P. – Lassche, A. 2022). Semantics of European poetry is shaped by conservative forces: The relationship between poetic meter and meaning in accentual-syllabic verse. PLoS ONE 17(4). DOI: 10.1371/journal.pone.0266556

Plecháč, P. – Cooper, A. – Nagy, B. – Šela, A. 2021. Beowulf single-authorship claim is unsupported. Nature Human Behaviour Roč. 5, 11. 11. (2021), 1481-1483. DOI: 10.1038/s41562-021-01222-5

Plecháč, P. 2021. On an Unknown Ancestor of Burrows’ Delta Measure. Interferences Litteraires Roč. 25, 24 10. (2021), 158-162.

Plecháč, P. 2021. Relative contributions of Shakespeare and Fletcher in Henry VIII: An analysis based on most frequent words and most frequent rhythmic patterns. Digital Scholarship in the Humanities 36(2), 430-438. DOI: 10.1093/llc/fqaa032

Šeļa, A. – Plecháč, P. – Zelenkov, Y. 2020. Fenomen Baten'kova i problema verifikatsii avtorstva: mnogomernyy statisticheskiy podkhod k nereshennomu voprosu. Acta Slavica Estonica 12(2020), 131-165.

Místecký, M. – Čech, R. – Plecháč, P. 2019. In search of a euphony unit: A case study in Czech 1830s poetry. Slovo a slovesnost 80(1), 27-38.

Kolár, R. – Plecháč, P. 2019. Jak poznat metrum českého přízvučného verše?. Litikon 4(2), 357-365.

Kolár, R. – Plecháč, P. 2018. Častnotnosť častěj reči v češskoj poezii. Trudy Instituta russkogo jazyka im. V. V. Vinogradova -, č. 14 (2018), 113-125.

Plecháč, P. – Bobenhausen, K. – Hammerich, B. 2018. Versification and authorship attribution. A pilot study on Czech, German, Spanish, and English poetry. Studia Metrica et Poetica 5(2), 29-54. DOI: 10.12697/smp.2018.5.2.02

Kolár, R. – Plecháč, P. 2018. Tomanovy Pohádky krve a Korpus českého verše. Český jazyk a literatura 68(4), 187-190.

Kolár, R. – Plecháč, P. 2018. Ještě k Seifertovu ranému volnému verši. Česká literatura 66(4), 553-562.

Kolár, R. – Plecháč, P. 2018. Strofické kombinace v české poezii přelomu 19. a 20. století. Litikon 3(1), 95-102.

Plecháč, P. – Kolár, R. – Hlaváčová, J. – Merthová, K. 2017. Distribuce předpon v českém sylabotónickém trocheji. Slovo a slovesnost 78(4), 322-332.

Plecháč, P. – Flaišman, J. 2017. Problém Barák: Neruda z pohledu současné stylometrie. Česká literatura 65(5), 743-769.

Plecháč, P. – Kolár, R. 2017. Točnyje metody v češskom stichovedenii. Trudy Instituta russkogo jazyka im. V. V. Vinogradova -, č. 11 (2017), 31-43.

Plecháč, P. – Cantón, C. – Fabo, P. – Seláf, L. 2017. Plotting poetry: On mechanically enhanced reading, 5th–7th October, Basel, Switzerland. Studia Metrica et Poetica 4(2), 126-137. DOI: https://doi.org/10.12697/smp.2017.4.2.05

Kolár, R. – Plecháč, P. 2016. Rým a strofika v české poezii 19. století. Český jazyk a literatura 67(2), 59-66.

Plecháč, P. 2016. Czech Verse Processing System KVĚTA: Phonetic and Metrical Components. Glottotheory 7(2), 159-174.

Plecháč, P. – Kolár, R. 2015. The Corpus of Czech Verse. Studia Metrica et Poetica 2(1), 107-118.

Plecháč, P. – Kolár, R. 2015. Databáze českých meter a výzkum českého verše 19. století. Česká literatura 63(2), 236-246.

Ibrahim, R. – Plecháč, P. 2014. La théorie du vers et le Cercle linguistique de Prague. Linguistique 2(50), 101-114.

Plecháč, P. – Ibrahim, R. 2013. Phonological and morphological means compensating for non-metricality in 19th-Century Czech Verse. Prace filologiczne 3 /6/, č. 1 (2013), 31-50.

Plecháč, P. 2012. Miroslav Červenka a generativní model metrické normy českého sylabotónického verše. Česká literatura 60(3), 398-408.

Proceedings

Maróthy, S. – Seláf, L. – Plecháč, P. 2021. Rhyme in 16th-Century Hungarian Historical Songs: A Pilot Study. In: Plecháč, P. – Kolár, R. – Bories, A. – Říha, J. (eds.), Tackling the Toolkit. Plotting Poetry through Computational Literary Studies. Prague, ICL CAS, 43-58. DOI: 10.51305/ICL.CZ.9788076580336.04

Plecháč, P. – Kolár, R. 2015. Korpus českého verše. In: Hlaváčová, J. (ed.), Sborník semináře o digitálních zdrojích a službách v humanitních vědách. Praha. Praha, Univerzita Karlova, 74-77.

Ibrahim, R. – Plecháč, P. 2012. Teorie verše ve stopovém množství. In: Veřmiřovský, A. (ed.), Poetický Cikháj v Brně 2010. Sborník textů o poetice. Brno, Tribun, 155-163.

Editions

Bories, A. – Plecháč, P. – Fabo, P. (eds.) 2022. Computational Stylistics in Poetry, Prose, and Drama. De Gruyter, Berlin. DOI: 10.1515/9783110781502

Software

Plecháč, P. 2017. rhymeTagger.

Plecháč, P. 2015. Babel: konzolová aplikace pro SQL dotazování do korpusu českého verše.

Plecháč, P. 2014. Hex - klíčová slova v české poezii.

Plecháč, P. – Ibrahim, R. – Říha, J. 2014. Cvičebnice k Úvodu do teorie verše.

Ibrahim, R. – Plecháč, P. 2014. Korpus českého verše.

Plecháč, P. 2013. Eufonometr.

Plecháč, P. – Ibrahim, R. 2013. Databáze českých meter.

Plecháč, P. – Ibrahim, R. 2013. Gunstick – databáze českých rýmů.

Plecháč, P. 2013. Frekvenční slovníky české poezie.

E-publications

Plecháč, P. 2013. Frekvenční slovníky české poezie.