Research interests

20th century and contemporery czech poetry; literature and new media

Education

1997–2003 Faculty of Education at Charles University (Master
2004–2008 Faculty of Arts at the University of South Bohemia (PhD degree, History of Modern Czech Literature)

Employment

since 2005 internal PhD student, later researcher at the Department for Research into 20th Century and contemporery Literature ICL CAS

Membership

2009-2020 deputy director of the ICL CAS

Selected bibliography (ASEP)

Books

Piorecký, K. 2016. Česká literatura a nová média. Academia, Praha.

Piorecká, K. – Piorecký, K. 2014. Praha avantgardní: Literární průvodce metropolí 1918-1938. Academia, Praha.

Piorecký, K. 2011. Česká poezie v postmoderní situaci. Academia, Praha.

Book chapters

Piorecký, K. 2021. Jirous, Ivan Martin (1944-2011). In: Delsol, C. – Nowicki, J. (eds.), La vie de l’esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique. Paris, Les Éditions du CERF, 677-678.

Piorecký, K. 2021. Kolář, Jiří (1914-2002). In: Delsol, C. – Nowicki, J. (eds.), La vie de l’esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique. Paris, Les Éditions du CERF, 700-701.

Piorecký, K. 2021. Chalupecký, Jindřich (1910-1990). In: Delsol, C. – Nowicki, J. (eds.), La vie de l’esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique. Paris, Les Éditions du CERF, 579-580.

Piorecký, K. 2020. Mix kreativity, nahodilosti a tiché práce algoritmů. In: Miklica, T. – Poláček, D. – Coufal, T. – Toman, M. (eds.), Google poezie. Psáno našeptávačem. Brno, Backstage Books, 7-17.

Piorecký, K. 2019. Serialized Novels in the Context of Digital Publication. In: Suwara, B. – Pisarski, M. (eds.), Remediation: crossing discursive boundaries. Central European perspective. Berlin, Peter Lang, 147-174.

Piorecký, K. 2017. Literary work as a leisure activity: Amateur literary forums on the Czech internet. In: Carnicelli, S. – McGillivray, D. – McPherson, G. (eds.), Digital Leisure Cultures: Critical perspectives. New York, Routledge, 193-206.

Piorecký, K. 2016. SMS jako téma a prostředek zápisu literárního textu. In: Nekvapil, L. (ed.), Kultura psaní v dějinách. Pardubice, Univerzita Pardubice, 274-297.

Piorecký, K. 2015. Literární experiment v éře jedniček a nul. Konceptuální tendence v soudobé české literatuře. In: Buddeus, O. – Magidová, M. (eds.), Třídit slova: literatura a konceptuální tendence 1949-2015. Praha, Praha: tranzit.cz, 2015, s. 224-247. ISBN 978-80-87259-34-4, 224-247.

Piorecký, K. 2014. Opatrná vitalita. Nové tendence v současné české poezii / Vorsichtige Vitalität. Neue Entwicklungen in der gegenwärtigen tschechischen Poesie. In: Buddeus, O. – Dietze, P. (eds.), Současná poezie z Čech, Německa a Slovenska. Antologie = Zeitgenössiche Poesie aus Tschechien, Deutschland und der Slowakei. Anthologie. Berlin/Praha, Displej.eu/Psí víno, 104-117.

Piorecký, K. 2014. Recepce internetu v českých literárních časopisech. In: Suwara, B. (ed.), Staré a nové rozhrania (interfejsy) literatúry. Bratislava, Ústav svetovej literatúry SAV, 71-95.

Piorecký, K. 2009. Česká poezie v roce krize. In: Šiktanc, K. – Piorecký, K. (eds.), Nejlepší české básně 2009. Brno, Host, 111-126.

Piorecký, K. 2008. Recepce Borkovcovy poezie v devadesátých letech. In: Gilk, E. – Neumann, L. (eds.), Omyly a objevy v umění 20. století. Olomouc, Univerzita Palackého, 247-256.

Piorecký, K. 2006. Dvě podoby spirituální poezie. In: Halamová, M. (ed.), Nadnárodní dimenze české národní kultury I. České Budějovice, Nakladatelství Tomáš Halama, 113-129.

Articles

Husárová, Z. – Piorecký, K. 2022. Reception of literature generated by artificial neural networks. World Literature Studies 14(1), 44-60. DOI: 10.31577/WLS.2022.14.1.4

Škrabal, M. – Piorecký, K. 2022. The Corpus of Contemporary Czech Poetry: A database for research on contemporary poetic language across media. Digital Scholarship in the Humanities 37(4), 1240-1253. DOI: 10.1093/llc/fqac013

Piorecký, K. – Husárová, Z. 2022. Na hranicích umění, kreativity a mýtu. K problematice prezentačních strategií syntetických textových médií. Slovenská literatúra 69(5), 499-514. DOI: 10.31577/slovlit.2022.69.5.5

Piorecký, K. 2021. Česká instapoezie. Několik poznámek k její kontextualizaci. Česká literatura 69(4), 477-507. DOI: 10.51305/cl.2021.04.03

Piorecký, K. – Škrabal, M. 2020. Vícejazyčnost v současné české poezii. Několik úvodních postřehů z korpusové perspektivy. Slovenská literatúra 67(6), 568-583. DOI: 10.31577/slovlit.2020.67.6.4

Piorecký, K. – Malínek, V. 2020. Czech Literary Culture in the Post-Digital Era. Porównania 27(2), 267-288. DOI: 10.14746/por.2020.2.14

Piorecký, K. – Husárová, Z. 2019. Tvořivost literatury v éře umělé inteligence. Česká literatura 67(2), 145-169.

Piorecký, K. 2018. Těžko se derou slova na rty vyschlé hněvem... Česká poezie na podzim 1938. Tvar 29(17), 8-9.

Piorecký, K. 2017. Česká literatura a kultura za protektorátu. Česká literatura 65(3), 482-485.

Piorecký, K. 2017. Budoucnost je zdařený stroj. Obnovení víry v poezii jako místa společenské sebereflexe. Prostor 34(108), 94-100.

Piorecký, K. 2017. Poezie nenávisti (Fašizující verše včera a dnes). Tvar 28(19), 7-9.

Piorecký, K. 2017. Česká počítačově generovaná literatura a otázka autorství literárního textu. World Literature Studies 9(3), 66-78.

Piorecký, K. 2016. Elektronická literatura v Čechách a na Moravě aneb Jak se to stalo, že se nic nestalo?. Host 32(2), 34-39.

Piorecký, K. 2016. Zuzana Husárová: lyrika lidská i technologická. Flash Art 8(38), 40-43.

Piorecký, K. – Piorecká, K. 2016. Guerilla poetry(ing): Postdigitální hra ve veřejném prostoru?. Tvar 27(21), 14-15.

Piorecký, K. 2015. Literatura a digitální kultura: Potřebujeme digital literary studies?. Česká literatura 63(6), 935-949.

Piorecký, K. 2015. Literatura, technologie, média: obrys metodologické rozpravy. Česká literatura 63(6), 833-834.

Piorecký, K. 2015. Literatura czeska i nowe media: wprowadzenie do tematu. ER(R)GO. Teoria–Literatura–Kultura 16(30), 63-88.

Piorecký, K. 2015. Poezie a barbarství aneb básník v zuckerbergově galaxii. Tvar 26(13), 7.

Piorecký, K. 2014. Amatérská literární fóra na českém internetu. Mezi demokratizací a diletantstvím. Mediální studia 8(2), 127-148.

Piorecký, K. 2013. Romány na pokračování v situaci digitálního zveřejnění. World Literature Studies 5 /22/, č. 3 (2013), 73-90.

Piorecký, K. 2013. "Before a poem is written" : Czech concrete poetry. Vlak Roč. 4, - (2013), 320-329.

Piorecký, K. 2013. Czeska literatura i nowe media. Ha!Art. Postdyscyplinarny magazyn o nowej kulturze 42(2013), 11-23.

Piorecký, K. 2013. Digitální text: mezi věcí, znakem a happeningem. Host 29(6), 21-25.

Piorecký, K. 2013. Milan Kozelka 2012 : terapie sémiotického rváče. Host 29(4), 47-51.

Piorecký, K. 2012. Česká literatura a nová média. Prolegomena k tématu. Česká literatura 60(6), 821-850.

Piorecký, K. 2012. Angažovaná poezie: souřadnice pojmu. Psí víno Roč. 16, 59/60 (2012), 23-29.

Piorecký, K. 2010. Proměny čtenářství v procesu remediace. Česká literatura 58(4), 490-501.

Piorecký, K. 2010. Resuscitace, nebo exhumace? Mladá poezie devadesátých let ve světle básnických manifestů. Host 26(6), 21-28.

Piorecký, K. 2009. Remediace literární lexikografie. Česká literatura 57(5), 711-721.

Piorecký, K. 2009. Mezi útočištěm a útokem: Neúplný přehled současné české poezie. Tvar 20(2), 6-8.

Piorecký, K. 2008. Kde začíná současnost?. Tvar 19(20), 6-6.

Piorecký, K. 2008. William Shakespeare byl barovým pianistou : Věcná poezie Michala Šandy. Tvar 19(5), 8-9.

Piorecký, K. 2008. Mladá spirituální poezie devadesátých let. Česká literatura 56(1), 16-46.

Piorecký, K. 2007. Technika básnického portrétu : Petr Motýl a poetika věčnosti v mladé poezii 90. let. Tvar 18(18), 8-9.

Piorecký, K. 2007. Dekonstrukce úspěchu : Nad kritickými ohlasy Borkovcovy poezie. Tvar 18(10), 8-10.

Piorecký, K. 2006. Červenkova teorie lyrického subjektu. Česká literatura 54(6), 30-55.

Piorecký, K. 2005. Interiérová poezie: Na okraj poetiky prostoru v mladé poezii 90. let. Tvar 16(1), 4-5.

Piorecký, K. 2005. Dialogičnost Holanovy Noci s Hamletem. Aluze 9(3), 67-70.

Proceedings

Piorecký, K. 2015. Poezie a barbarství aneb Básník v Zuckerbergově galaxii. In: Sjezd spisovatelů 2015. Sborník příspěvků. Brno, Host.

Piorecký, K. 2009. Čas bolesti: Tematizace času a dějinné situace v Holanově sbírce Bolest. In: Fedrová, S. – Jedličková, A. (eds.), V Macurových botách. Praha, Akropolis, 331-340.

Piorecký, K. 2008. Vlastní jména jako projev básnické věcnosti. In: Pastyřík, S. (ed.), Onomastika a škola 8. Hradec Králové, Gaudeamus, 331-340.

Piorecký, K. 2006. Interiérová poezie. Na okraj poetiky prostoru v mladé poezii 90. let. In: Novotný, V. (ed.), Rozprava o současné poezii. Plzeň, Západočeská univerzita, 108-114.

Piorecký, K. 2006. Holanova Noc s Hamletem. Poznámky k dialogičnosti básně. In: Vladimír Holan a jeho souputníci. Sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 170-179.

Editions

Janoušek, P. (ed.) – Antošíková, L. et al. 2022. Dějiny české literatury v Protektorátu Čechy a Morava. Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Software

Škrabal, M. – Piorecký, K. – Procházka, P. – Jeziorský, T. 2022. Korpus současné poezie.