Research interests

Czech and German written literature of the 18th-19th century, literary mediation, multilingualism, literary historiography and lexicography

Education

1990-96 Czech language and literature (degree field of study)
2004 defending PhD thesis (Czech literature and literary science)

Employment

since 1997 Institute of Czech literature CAS
2005-2008, since 2016 Institute of German Studies, Faculty of Arts, Charles University Prague
2008-2012 Institute for History of Czech Lands, Faculty of Arts, Charles University Prague
since 2020 Institute of Czech and Comparative Literature, Faculty of Arts, Charles University

Membership

2009 scientific researcher

Awards

2010-2011 Alexander von Humboldt Research Fellowship for experienced researchers
2013 Honorary Prize of Czech-German Understanding

Selected bibliography (ASEP)

Books

Dobiáš, D. et al. 2021. Počátky literární kritiky v českých zemích (1770–1805). Ústav pro českou literaturu – Akropolis, Praha.

Berkes, T. et al. 2019. Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění. Academia, Praha.

Šámal, P. et al. 2018. Literární kronika první republiky: Události - díla - souvislosti. Academia – Památník národního písemnictví – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Schieb, R. – Petrbok, V. – Krombach, T. 2016. Literarischer Reiseführer Böhmisches Bäderdreieck: Karlsbad, Marienbad, Franzensbad. Potsdam Deutsches Kulturforum östliches Europa, Postdam.

Newerkla, S. – Petrbok, V. – Vykypělová, T. 2014. Maximilian Schimek. Vorläufer der wissenschaftlichen Slawistik: Leben, Werk, Institutionen. Holzhausen, Wien.

Petrbok, V. 2012. Stýkání, nebo potýkání? Z dějin česko-německo-rakouských literárních vztahů od Bílé hory do napoleonských válek. Triáda, Praha.

Book chapters

Petrbok, V. 2021. Auswahlbibliographie der Schriften von Arnošt Vilém Kraus (1883–2015). In: Březinová, H. – Höhne, S. – Petrbok, V. (eds.), Arnošt Vilém Kraus (1859–1943). Wissenschaftler und Kulturpolitiker. Köln, Böhlau, 263-289.

Petrbok, V. 2021. Anmerkungen zur tschechischen Rezeption des Werkes von Fritz Mauthner. In: Jičínská, V. (ed.), Fritz Mauthner (1849–1923). Zwischen Sprachphilosophie und Literatur. Köln, Böhlau Verlag, 151-170.

Petrbok, V. 2021. „My sme již všecky cesty zprubovali, jakbychom mohli snadnější komunikací s Čechy míti”. J. Palkovič im Briefwechsel mit Š. Leška. In: Brehmer, B. – Gattnar, A. – Perevozchikova, T. (eds.), Von A wie Aspekt bis Z wie zdvořilost. Tübingen, Tübingen Library Publishing, 269-277. DOI: 10.15496/publikation-57865

Petrbok, V. 2021. Zwischen Philologie und Kulturpolitik. Arnošt Kraus als Kritiker und Politiker. In: Březinová, H. – Höhne, S. – Petrbok, V. (eds.), Arnošt Vilém Kraus (1859–1943). Wissenschaftler und Kulturpolitiker. Köln, Böhlau, 53-69.

Petrbok, V. 2020. „Entlass deine Getreuen nicht mehr weiter in die Welt, / nur die, die dir sehsüchtig wieder entgegeneilen“. Die persönlichen und familiären tschechisch-deutschen Affinitäten Otokar. In: Petrbok, V. – Stašková, A. – Zbytovský, Š. (eds.), Otokar Fischer (1883–1938). Ein Prager Intellektueller zwischen Dichtung und Wissenschaft. Wien, Böhlau Verlag, 25-64.

Petrbok, V. 2020. Literatur oder Geschichte? Max Brod und Arnošt Kraus: Ein episodisches Treffen über die Figur des Thaddaeus Hagecius von Hayek. In: Kusová, J. (ed.), Germanistik zwischen Mittelater und Gegenwart. Wien, Praesens, 199-208.

Petrbok, V. – Reichel, W. 2019. Von „destruktiven Nationalisten“, „demokratischen Patrioten“ und „helfenden Cousins“. Stereotype und Narrative in der tschechisch-österreichischen Wahrnehmung. In: Perzi, N. – Schmoller, H. – Konrád, O. – Šmidrkal , V. (eds.), Nachbarn. Ein österreichisch-tschechisches Geschichtsbuch. Weitra, Bibliothek der Provinz, 355-379.

Petrbok, V. 2018. Zwischen „Finis austriae“ und „Anschluss“. Franz Ferdinand d´Este in der deutschböhmischen und tschechischen Literatur in den 1930er Jahren. In: Becher, P. – Kührer-Wielach, F. (eds.), Zwischen Trauer und Triumph. Das Jahr 1918 in der mitteleuropäischen Literatur. Regensburg, Friedrich Pustet, 293-307.

Petrbok, V. (ed.) – Randák, J. 2018. Das lange Jahrhundert des Jiří Kořalka. In: Kořalka, J. (ed.), Tschechen und Deutschland im langen 19. Jahrhundert: Studien zum gegenseitigen Verhältnis 1800-1918. Dresden, Thelem, XI-XX.

Petrbok, V. 2018. Literatur im Dienste der Politik? Einige Aspekte der Übersetzung deutschsprachiger Literatur der Böhmischen Länder ins Tschechische (1900–1918). In: Weinberg, M. – Wutsdorff, I. – Zbytovský, Š. (eds.), Prager Moderne(n): Interkulturelle Aspekte auf Raum, Identität und Literatur. Bielefeld, Transcript, 85-103.

Petrbok, V. 2017. "Dnes deklarace, zítra nic a pozítří jiná fráze." : z deníku cand. phil. Františka Bílého. In: Čížek, M. et al., (eds.), Poslední staročech. K 70. narozeninám Jiřího Raka. Praha, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 204-208.

Petrbok, V. – Höhne, S. 2017. Vereine und kulturelle Institutionen. In: Becher, P. – Höhne, S. – Krappmann, J. – Weinberg, M. (eds.), Handbuch der deutschen Literatur Prags und der Böhmischen Länder. Stuttgart, Metzler, 89-95. DOI: 10.1007/978-3-476-05400-5

Petrbok, V. 2017. Mehrsprachigkeit/Zweisprachigkeit. I. Das 18. und 19. Jahrhundert. In: Becher, P. – Höhne, S. – Krappmann, J. – Weinberg, M. (eds.), Handbuch der deutschen Literatur Prags und der Böhmischen Länder. Stuttgart, Metzler, 73-78. DOI: 10.1007/978-3-476-05400-5

Petrbok, V. 2016. Ludwig August Frankl als tschechischer Dichter?. In: Hecht , L. (ed.), Ludwig August Frankl (1810-1894): eine jüdische Biographie zwischen Okzident und Orient. Köln ; Weimar ; Wien, Böhlau, 89-120.

Petrbok, V. 2015. Jan Hus a husitství v době osvícenství. In: Čornej, P. – Ledvinka, V. (eds.), Praha Husova a husitská 1415-2015 : publikace k výstavě : Clam-Gallasův palác, 25. září 2015 - 24. ledna 2016. Praha, Scriptorium, 176-180.

Petrbok, V. 2015. Cesta mezi národní velikány. In: Čornej, P. – Ledvinka, V. (eds.), Praha Husova a husitská 1415-2015 : publikace k výstavě : Clam-Gallasův palác, 25. září 2015 - 24. ledna 2016. Praha, Scriptorium, 190-192.

Petrbok, V. 2015. Jan Hus v literatuře českých zemí první poloviny 19. století. In: Čornej, P. – Ledvinka, V. (eds.), Praha Husova a husitská 1415-2015 : publikace k výstavě : Clam-Gallasův palác, 25. září 2015 - 24. ledna 2016. Praha, Scriptorium, 180-185.

Petrbok, V. 2015. Hus a husité v literatuře českých Němců. In: Čornej, P. – Ledvinka, V. (eds.), Praha Husova a husitská 1415-2015 : publikace k výstavě : Clam-Gallasův palác, 25. září 2015 - 24. ledna 2016. Praha, Scriptorium, 237-241.

Förster, J. et al. 2015. Historia litteraria v českých zemích od Balbína k Cerronimu. In: Förster, J. – Podavka, O. – Svatoš, M. (eds.), Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století. Praha, Filosofia, 31-52.

Petrbok, V. 2015. „Drahý konzule!“: z korespondence Arnošta Viléma Krause s Josefem Svatoplukem Macharem. In: Kokešová, H. (ed.), Politici, umělci a vědci ve veřejném prostoru na přelomu 19. a 20. století. Praha, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 137-150.

Petrbok, V. – Vykypělová, T. 2014. Briefe von Maximilian Schimek an Baron Žiga Zois und Karl Gottlob Anton. In: Newerkla, S. – Petrbok, V. – Vykypělová, T. (eds.), Maximilian Schimek. Vorläufer der wissenschaftlichen Slawistik. Wien, Holzhausen, 347-360.

Petrbok, V. 2014. „Sprache als Waffe“. Deutsch-tschechischer Sprachenwechsel im literarischen Leben in den böhmischen Ländern 1860–1890. In: Sprache, Gesellschaft und Nation in Ostmitteleuropa. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 185-200.

Petrbok, V. 2014. Obraz a vzpomínka. Několik poznámek k odsunu/transferu/vyhnání sudetských Němců v české a německojazyčné beletrii. In: Poliaková, M. – Raška, J. – Smyčka, V. (eds.), Uzel na kapesníku. Vzpomínka a narativní konstrukce dějin. Praha, FF UK, 130-152.

Petrbok, V. 2014. Böhmische und mährische Juden als Kulturvermittler zwischen Deutschen und Tschechen. Prolegomena zu einem vielseitigen Thema. In: Bogner, R. – Leber, M. (eds.), Neun plus eins Literarische Beziehungen zwischen Deutschland und seinen Nachbarn. Saarbrücken, universaar Universitätsverlag, 75-95.

Petrbok, V. 2014. Zwei literaturgeschichtliche Miszellen über Maximilian Schimek. (1) Schimek und seine Rolle im Broschürenkrieg. (2) Schimek als Kultur- und Literaturhistoriker. In: Newerkla, S. – Petrbok, V. – Vykypělová, T. (eds.), Maximilian Schimek. Vorläufer der wissenschaftlichen Slawistik. Wien, Holzhausen, 48-69.

Petrbok, V. 2014. Fritz Mauthner: Der letzte Deutsche von Blatna (1886/87). Literární obraz krize politického liberalismu v Čechách. In: Kubů, E. – Šouša, J. – Zářický, A. (eds.), Český a německý sedlák v zrcadle krásné literatury 1848-1948 Diskurz mezi historií a literární vědou na téma selského a hraničářského románu. Praha, Dokořán, 219-241.

Petrbok, V. 2014. Anton Müller a jeho pražský svět. In: Ludvová, J. (ed.), Fidlovačka aneb Cokoli chcete. Praha, Institut umění – Divadelní ústav, 136-174.

Petrbok, V. 2013. August von Kotzebue ve Stavovském divadle. In: Ludvová, J. (ed.), Pražský divadelní almanach : 230 let Stavovského divadla. Praha, Institut umění – Divadelní ústav, 41-45.

Petrbok, V. 2013. Johannes Urzidils "Goethe in Böhmen" im Kontext der tschechoslowakischen Goethefeiern 1932. In: Höhne, S. – Johann, K. – Němec, M. (eds.), Johannes Urzidil (1896–1970): Ein "hinternationaler" Schriftsteller zwischen Böhmen und New York. Köln - Wien - Weimar, Böhlau Verlag, 319-341.

Petrbok, V. 2012. Die Wiener Feuilletons von V. B. Nebeský: "Však ale má Vídeň jméno od Slovanů (Vindebona), a duch světodějin je přece spravedlivý". In: Newerkla, S. – Sodeyfi, H. – Villnow-Komárková, J. (eds.), Miscellanea Vindobonensia Bohemica. In Erinnerung an den 200. Todestag von Josef Valentin Zlobický. Wien, Holzhausen, 123-131.

Petrbok, V. 2012. David Kuh a Jan Neruda. In: Frankl, M. – Toman, J. (eds.), Jan Neruda a Židé: texty a kontexty. Praha, Akropolis, 107-150.

Petrbok, V. 2012. Von der "Beamtenfrage" bis zur "Milderung der Schroffheit der nationalen Kämpfe". Voraussetzungen, Entwicklung und Wirkung von Franz Spinas Engagement in schulpolitischen Fragen vor dem Ersten Weltkrieg. In: Höhne, S. – Udolph, L. (eds.), Franz Spina (1868–1938). Ein Prager Slavist zwischen Universität und politischer Öffentlichkeit. Köln – Wien – Weimar, Böhlau Verlag, 97-125.

Petrbok, V. 2011. O vlastencích a Landsmannech. In: Förster, P. – Kitzler, P. – Petrbok, V. – Svatošová, H. (eds.), Musarum Socius jinak též Malý Slavnospis ku cti Martina Svatoše. Praha, Filosofický ústav AV ČR. Kabinet pro klasická studia, 127-144.

Petrbok, V. 2011. Die "Tatsache zweier Muttersprachen". Paul Eisners Schul- und Studienjahre in Prag des frühen 20. Jahrhunderts. In: Koeltzsch , I. – Kuklová, M. – Wögerbauer, M. (eds.), Übersetzer zwischen den Kulturen. Der Prager Publizist Paul/Pavel Eisner. Köln, Böhlau Verlag, 17-44.

Petrbok, V. – Lunga, R. 2010. Barokní kult svatého knížete Václava v česko-německých literárních souvislostech. In: Kubín, P. (ed.), Svatý Václav. Na památku 1100. výročí narození knížete Václava svatého. Praha, Togga, 377-400.

Petrbok, V. 2010. „Es ist eben eine Umdichtung“. Friedrich Adler als Übersetzer tschechischer Lyrik. In: Džambo, J. (ed.), Praha-Prag 1900-1945. Literaturstadt zweier Sprachen, vieler Mittler. Passau, Stutz, 73-92.

Petrbok, V. 2010. August Sauer und die Bohemistik. In: Höhne, S. (ed.), August Sauer (1855–1926). Ein Intellektueller in Prag zwischen Kultur- und Wissenschaftspolitik. Köln, Böhlau, 229-248.

Petrbok, V. 2010. Kdo byl Ferdinand Břetislav Mikovec?. In: Ludvová, J. – Pinkerová, H. – Dudková, V. (eds.), Ferdinand Břetislav Mikovec - Pražská Thálie kolem 1850. Praha, Institut umění - Divadelní ústav, 5-53.

Petrbok, V. 2010. Bádání o literatuře a kultuře 19. století. In: Bláhová, K. – Sládek, O. (eds.), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i, 67-90.

Petrbok, V. 2009. Junge Krieger, alte Kriecher? Vzpomínky na revoluci 1848/1849. In: Hojda, Z. – Ottlová, M. – Prahl, R. (eds.), Vetché stáří nebo zralý věk moudrosti?. Praha, Academia, 117-129.

Petrbok, V. 2009. Neznámý ediční projekt "pražské vlastenské společnosti" z roku 1786. In: Hanzová, B. – Sichálek, J. – Lehečka, B. (eds.), Pokušení Jaroslava Kolára. Praha, Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 194-203.

Petrbok, V. 2009. Čechy v Goethovi a Goethe v Čechách. In: Urzidil, J. (ed.), Goethe v Čechách. Příbram, Pistorius & Olšanská, 455-467.

Petrbok, V. 2009. „Kritický outsider“ George L. Mosse. In: Hanuš, J. – Vlček, R. (eds.), Historik v proměnách doby a prostředí - 20. století. Brno, Matice moravská, 177-201.

Petrbok, V. 2008. "Geben Sie uns eine Geschichte der böhmischen Sprache, ihren Fortgang und Kultur, und... vergesen Sie nicht zu klassifiziren". Několik tezí k počátkům literární historiografie v českých zemích. In: Lorman, J. – Tinková, D. (eds.), Post tenebras spero lucem: Duchovní tvář českého a moravského osvícenství. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 382-392.

Petrbok, V. – Wögerbauer, M. 2008. Litteratura Duplex. Ein Konzept der tschechischen und deutschen Literatur in Prag im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts. In: Höhne, S. (ed.), Brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien - Slowakei 2008. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 9-36.

Petrbok, V. 2007. Der Unterricht aus deutscher Literatur an tschechischen Gymnasien und aus tschechischer Literatur an deutschen Gymnasien von 1850 bis 1914 anhand einer Analyse der Lesebüchert. In: Höhne, S. – Nekula, M. – Tvrdík, M. – Mikuláš, R. (eds.), Brücken. -, DAAD, 249-278.

Petrbok, V. – Wögerbauer, M. 2006. Litteratura duplex : Koncept české a německé literatury v Praze v poslední čtvrtině 18. století. In: Státníková, P. (ed.), Praha Mozartova : Kulturní a společenský život v Praze 1780-1800. Praha, Archiv hlavního města Prahy, 70-81.

Petrbok, V. 2004. Inter arma silent musae? Česká a českoněmecká Euterpé, Kalliopé, Polyhymnia a Klio za napoleonských válek (Několik předběžných poznámek). In: Rak, J. – Veselý, M. (eds.), Armáda a společnost v českých zemích v 19. a první polovině 20. století. Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 29-35.

Petrbok, V. 2004. Příspěvek vídeňských a vídeňskonovoměstských bohemistů k české literární historii, bibliografii a knihopisu v letech 1710-1810. In: Vintr, J. – Pleskalová, J. (eds.), Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození . J.V. Zlobický (1743-1810) a současníci: život, dílo, korespondence. Praha, Academia, 80-100.

Petrbok, V. 2004. Konkordance editované a needitované korespondence. In: Vintr, J. – Pleskalová, J. (eds.), Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození . J.V. Zlobický (1743-1810) a současníci: život, dílo, korespondence. Praha, Academia, 231-237.

Petrbok, V. 2004. J. V. Zlobický: soupisy pozůstalosti. In: Vintr, J. – Pleskalová, J. (eds.), Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození . J.V. Zlobický (1743-1810) a současníci: život, dílo, korespondence. Praha, Academia, 222-230.

Petrbok, V. – Reichel, W. 2004. Vídeň. In: Vintr, J. – Pleskalová, J. (eds.), Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození . J.V. Zlobický (1743-1810) a současníci: život, dílo, korespondence. Praha, Academia, 230-230.

Petrbok, V. 2004. Soupis jazykově českých tisků vídeňské a vídeňskonovoměstské provenience. In: Vintr, J. – Pleskalová, J. (eds.), Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození . J.V. Zlobický (1743-1810) a současníci: život, dílo, korespondence. Praha, Academia, 416-418.

Petrbok, V. et al. (ed.) 2004. Korespondence. In: Vintr, J. – Pleskalová, J. (eds.), Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození . J.V. Zlobický (1743-1810) a současníci: život, dílo, korespondence. Praha, Academia, 261-415.

Petrbok, V. 2004. O jazyce, čtenářích a patosu. In: Stich, A. (ed.), Jazykověda věc veřejná. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 318-329.

Petrbok, V. 2000. Johann Joseph Polt - českoněmecký herderián?. In: Jedličková, A. – Kraitlová, I. (eds.), U jednoho stolu. Prof. PhDr. Jaroslavě Janáčkové, CSc., k 70. narozeninám. Praha, soukromý tisk, 16-23.

Petrbok, V. 2000. [Encyklopedická hesla]. In: Slovník českých spisovatelů. Praha, Libri, 1.

Articles

Smyčka, V. et al. 2021. Fünf Entscheidungen für eine synoptische Literaturgeschichte der böhmischen Länder im langen 19. Jahrhundert. Brücken 28(1), 123-132.

Petrbok, V. 2019. Pavel Eisner (1889–1958): několik glos k jubileu. Časopis pro moderní filologii 101(1), 124-125.

Petrbok, V. – Podavka, O. 2019. The Main Trends in Language Criticism in the Czech Lands during the Enlightenment (1750–1800): Institutional Preconditions and Medialization in the Scholarly and Critical Environment. Cornova Č. 1 (2019), 35-71. DOI: 10.51305/cor.2019.01.02

Petrbok, V. 2018. „Der Flagge präsentiert!“ Tschechische Poesie zum September 1938. Sudetenland 60(3), 326-329.

Šámal, P. – Petrbok, V. – Barborík, V. 2018. 1918: spisovatelé tří jazyků a nový stát. Host 34(8), 86-91.

Petrbok, V. 2015. Ferdinand Břetislav Mikovec jako přispěvatel Die Grenzboten und Wiener Zeitung. Divadelní revue 26(2), 78-88.

Petrbok, V. 2015. Der andere Kisch: der Literaturhistoriker und –kritiker Paul Kisch (1883–1944). Brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien - Slowakei. Neue Folge Roč. 23, 1-2 (2015), 79-100.

Petrbok, V. 2014. Bilingualismus / Zweisprachigkeit als literarisches Phänomen in den böhmischen Ländern im "langen" 19. Jahrhundert : das Prolegomenon zu einem Projekt. Listy filologické Roč. 137, - (2014), 97-107.

Petrbok, V. 2014. Georg Kremnitz a jeho monografie o intertextové vícejazyčnosti. Česká literatura 62(6), 801-806.

Petrbok, V. 2014. Selbstübersetzung als Ausdruck der literarischen Zweisprachigkeit in den böhmischen Ländern. Voraussetzung, Motive, Wirkung. Zeitschrift für interkulturelle Germanistik 5(2), 103-116.

Petrbok, V. 2014. Theodor Körner in Böhmen. Brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien - Slowakei. Neue Folge Roč. 22, 1-2 (2014), 103-128.

Petrbok, V. – Vaculínová, M. 2012. V. B. Nebeský a rukopisná sbírka Knihovny Národního muzea. Sborník Národního muzea Roč. 57, č. 1/2 (2012), 16-19.

Petrbok, V. – Randák, J. 2011. "Z krvácejících rakví teče naše vůle". Sudetští Němci také jako muži října?. Střed : časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století Roč. 3, Suppl. 1 (2011), 169-182.

Petrbok, V. 2011. Der Dramatiker, Kulturhistoriker und Theaterkritiker Ferdinand Břetislav Mikovec / Ferdinand Mikowetz zwischen Deutschen und Tschechen. Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague economic and social history papers Roč. 14, - (2011), 44-81.

Petrbok, V. 2011. "Však my se sami dost dovedeme milovati": znovu o česko-židovsko-německé "revolučnosti" v letech 1843-1847. Slovo a smysl 8(16), 95-105.

Petrbok, V. 2011. David Kuh and Jan Neruda. Judaica Bohemiae 45(2), 95-126.

Petrbok, V. 2008. Praha mezi mýtem a historií. I. Město jako symbol. Acta Historica Neosoliensia Roč. 11, - (2008), 372-379.

Petrbok, V. 2007. Nad edicí dopisů F. Palackého ženě Terezii aneb Příspěvek poněkud bilanční. Česká literatura 55(6), 851-860.

Lunga, R. – Petrbok, V. 2003. Die literarische Tradition der Verehrung des heiligen Wenzel zwischen Augsburg und Prag im 17. und 18. Jahrhundert. Zprávy Společnosti pro dějiny Němců v Čechách Roč. 2, - (2003), 45-57.

Petrbok, V. 2003. Johann Joseph Polt und Herdres Slawenkapitel. Brücken 2001/2002, - (2003), 19-26.

Petrbok, V. 2003. Die Darstellung der tschechischen Nationalbewegung in der zeitgenössischen deutschen und österreichischen Publizistik und Fachliteratur. Brücken 2001/2002, - (2003), 41-59.

Petrbok, V. – Newerkla, S. 2002. Dobrovský Revisited. Österreichische Osthefte Roč. 44, 3/4 (2002), 683-692.

Petrbok, V. 2001. Ve Vídni v české novinárně-. Čeština doma a ve světě 8(4), 224-227.

Petrbok, V. 1997. Čelakovský a Krajinci, Korutanci a Ilyrové s hrabětem Auerspergem. Souvislosti 1 (31) (1997), 105-112.

Proceedings

Petrbok, V. 2016. Von Karl Agnel Schneider zu Karel Sudimír Šnajdr: ein böhmischer Dichter zwischen zwei (Sprach)Welten. In: Marinelli-König, G. – Hofender, P. (eds.), „Neue Bienen fremder Literaturen“. Der literarische Transfer zwischen den slawischen Kulturen und dem deutschsprachigen Raum im Zeitalter der Weltliteratur (1770–1850). Wiesbaden, Harrasowitz Verlag, 53-64.

Petrbok, V. 2014. Korespondence českých hudebníků s básníkem, překladatelem, novinářem a diplomatem Camillem Hoffmannem. In: Bajgarová, J. – Wehrmeyer, A. (eds.), Mosty a propasti. Česko-německé hudební vztahy v meziválečném Československu - Zwischen Brücken und Gräben. Deutsch-tschechische Musikbeziehungen in der ČSR der Zwischenkriegszeit. Praha, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i, 223-234.

Petrbok, V. 2012. Josef Wenzig und die (Selbst-) Wahrnehmung seiner politischen und literarischen Tätigkeit in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts. In: Becher, P. – Höhne, S. – Nekula, M. (eds.), Kafka und Prag. Literatur-, kultur-, sozial- und sprachhistorische Kontexte. Köln, Böhlau, 13-34.

Petrbok, V. – Randák, J. 2010. Die Stadt als realer und symbolischer Raum der nationalen Identität: Prag an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. In: Becher, P. – Knechtel, A. (eds.), Praha - Prag 1900 - 1945. Literaturstadt zweier Sprachen. Passau, Stutz, 31-62.

Petrbok, V. 2010. Čí byl Ferdinand Břetislav Mikovec? Češi a Němci o jeho skonu a pohřbu. In: Horáková, I. (ed.), Jeden jazyk naše heslo buď VI: Češi, Židé, Němci. Plzeň, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 51-57.

Petrbok, V. 2009. Pavla Eisnera léta učednická a vandrovní. In: Dudková, V. et al., (eds.), Na rozhraní kultur. Případ Paul/Pavel Eisner. Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 263-289.

Petrbok, V. 2004. Čím česká píseň je a čím není. Čelakovský a Rittersberg očima jednoho Biedermanna. In: Lorenzová, H. – Petrasová, T. (eds.), Biedermeier v českých zemích. Praha, Koniasch Latin Press, 335-340.

Petrbok, V. 2003. Der literarische Beitrag von Tschechischlehrern und tschechischen Absolventen der Theresianischen Militärakademie. In: "250 Jahre Fremdsprachenausbildung im österreichischen Militär am Beispiel des Tschechischen". Symposion 2.-4. Oktober 2002. Wien, Landesverteidigungsakademie, 45-59.

Petrbok, V. 2003. Josef Hanuš - historik české a slovenské literatury 17. a 18. století. In: Príspevky k dejinám literárnovednej slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Zborník príspevkov zo sympózia k 80. výročiu slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava, Univerzita Komenského, 45-52.

Petrbok, V. 2002. Pokus o charakteristiku zpráv o českém národním hnutí v soudobé německé a rakouské publicistice a odborné literatuře. In: Komunikace a izolace v české kultuře 19. století. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 145-159.

Petrbok, V. 2000. Stanislav Vydra mezi Balbínem a Jungmannem. In: Mezi časy... Kultura a umění v českých zemích kolem roku 1800. Sborník příspěvků z 19. ročníku sympozií k problematice 19. století. Praha, Koniasch Latin Press, 190-207.

Petrbok, V. 1997. Obrozenský barokní historismus a František de Paula Švenda. Několik poznámek. In: Petrbok, V. (ed.), Východočeské Athény a Josef Liboslav Ziegler. Sborník příspěvků ze sympozia, Rychnov nad Kněžnou, květen 1997. Boskovice, Albert, 108-121.

Editions

Březinová, H. – Höhne, S. – Petrbok, V. (eds.) 2021. Arnošt Vilém Kraus (1859–1943). Wissenschaftler und Kulturpolitiker. Böhlau, Köln.

Petrbok, V. (ed.) 2015. Arnošt Vilém Kraus (1859-1943) a počátky české germanobohemistiky. Academia, Praha.

Merhaut, L. et al. (ed.) 2008. Lexikon české literatury IV/I. S-T. Academia, Praha.

Merhaut, L. et al. (ed.) 2008. Lexikon české literatury IV/II. U-Ž.. Academia, Praha.

Other scholarly activities

Long-term collaboration with the Czech Radio, member of the Institute for literary studies (IPSL), conceptual and author's contribution to numerous exhibition projects, most recently "Naši Němci / Unsere Deutschen" (Collegium Bohemicum, Ústí n. Labem), co-editor of book-series Intellektuelles Prag im 19. und 20. Jahrhundert (Böhlau publishing house)