Research interests

Scholarly editing; literary history: Czech literature of the 19th and the beginning of the 20th century; pop-culture studies

Education

2015 History of Czech literature and literary theory (Faculty of Arts, Charles University, Prague: Ph.D.)
2008 PhDr. Thesis (Faculty of Education, Charles University, Prague: PhDr.)
2007 Teacher Training for Secondary Schools, fields Czech language – history (Faculty of Education, Charles University, Prague: Mgr.)

Employment

since 2004 Institute of Czech Literature, CAS
2005/2006 Špitálská Grammar School (Czech language and literature teacher)

Awards

2019 Muriel Award for Contribution to Czech Comics (for the book Punťa: The Forgotten Hero of Czech Comics)
2007 Bolzano Award

Selected bibliography (ASEP)

Books

Kořínek, P. – Kořínková, L. – Voříšková, M. – Klapač, R. 2018. Punťa: zapomenutý hrdina českého komiksu (1934-1942). Akropolis, Praha.

Kořínková, L. 2017. František Gellner: Text – obraz – kontext. Akropolis, Praha.

Book chapters

Kořínková, L. 2020. Zeyerův žaponský román Gompači a Komurasaki jako počátek vynalézání českého literárního Žaponu. In: Mocná, D. – Tureček, D. (eds.), Tradicí stvořená. Jaroslavě Janáčkové k devadesátinám. Praha, Ústav pro českou literaturu, 166-179.

Kořínková, L. – Kořínek, P. 2019. Literatura pro děti a mládež. In: Prokůpek, T. (ed.), Ondřej Sekora - Mravenčí a jiné práce. Brno - Praha, Moravské zemské muzeum a Akropolis, 124-149.

Kořínková, L. 2017. O psích láskách a nástrahách manželského života v dětském obrázkovém seriálu Punťa. In: Hrabal, J. (ed.), Polidštěné zvíře. Kapitoly ke středoevropskému myšlení o literatuře. Olomouc, Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 73-87.

Kořínková, L. 2017. Synovec a strýc: Rodinné vztahy, židovský původ – a politika. In: Čížek, M. et al., (eds.), Poslední staročech. K 70. narozeninám Jiřího Raka. Praha, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 119-131.

Kořínek, P. – Kořínková, L. 2017. Život veselý i tuhý čeká naše dobrodruhy. In: Tabook Baedekr 2017. Tábor, Baobab, 219-229.

Kořínková, L. 2016. Ztracený, hledaný, legendární: Peripetie druhého života válečného konce Františka Gellnera. In: Kratochvil, A. – Soukup, J. (eds.), Paměť válek a konfliktů. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 181-193.

Kořínková, L. 2014. Vábení dálek. In: Kořínková, L. (ed.), V cizích zemích, dalekých krajích. Výbor z povídek českých spisovatelů 19. a počátku 20. století o exotice a dalekých cestách. Praha, Knižní klub, 7-18.

Peisertová, L. 2009. Václav Vilém Trnobranský. In: Vaněk, V. (ed.), Rozkošný hrob: Antologie české romantické poezie. Příbram, Pistorius & Olšanská, 105-112.

Peisertová, L. – Vaněk, V. 2009. Josef Jaroslav Kalina. In: Vaněk, V. (ed.), Rozkošný hrob: Antologie české romantické poezie. Příbram, Pistorius & Olšanská, 68-75.

Peisertová, L. 2009. Vincenc Furch. In: Vaněk, V. (ed.), Rozkošný hrob: Antologie české romantické poezie. Příbram, Pistorius & Olšanská, 158-161.

Peisertová, L. 2008. Blahopřejníky 2. poloviny 19. století jako odraz dobového ideálu rodinných vztahů. In: Filipowicz, M. – Królak, J. – Zachová, A. (eds.), Od patriarchy k tatínkovi: západoslovanské modely otcovství. Hradec Králové, Gaudeamus, 37-47.

Articles

Kořínková, L. – Kořínek, P. 2016. Dětský časopis Punťa – cesta k úspěchu. Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví 48(2016), 84-103.

Kořínková, L. 2015. The Changes of (not merely) Practical Woman and Emancipation of a Hobby Magazin. Mediální studia 9(2), 120-138.

Kořínková, L. 2014. Nezvěstný na haličské frontě. Xantypa -, První světová válka. Samostatné speciální vydání (2014), 104-105.

Kořínková, L. 2014. František Gellner si za ženu vezme gorilu. Česká literatura 62(1), 3-34.

Peisertová, L. 2012. Varianty Gellnerovy komedie Přístav manželství jako rozcestník jeho tvorby. Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví 44(2012), 201-219.

Peisertová, L. 2009. A Brief Introduction to František Gellner. Slovo a smysl Roč. 6, 11/12 (2009), 289-302.

Peisertová, L. 2007. Květomluva Karla Slavoje Amerlinga. Česká literatura 55(5), 650-668.

Proceedings

Kořínková, L. – Kořínek, P. 2021. O gejšách z Vršovic. Hlouchova špetka exotiky jako příspěvek k zábavním možnostem metropole. In: Bendová, E. – Hojda, Z. (eds.), Od práce k zábavě: volný čas v české kultuře 19. století. Praha, Academia, 96-107.

Kořínková, L. 2019. „Á - - mladý pán už vstal!” Motivy flámu a časové disciplinace v díle Františka Gellnera. In: Hrdina, M. – Piorecká, K. – Bendová, E. (eds.), Pochopit vteřinu. Prožívání času v české kultuře 19. století. Praha, Academia, 202-211.

Kořínková, L. 2015. Nový kult jako tribuna sociálně vyloučených?. In: Hojda, Z. – Ottlová, M. – Prahl, R. (eds.), Útisk – charita – vyloučení : sociální 19. století. Praha, Academia, 342-352.

Peisertová, L. 2013. František Gellner, karikaturista Lidových novin. In: Peňás, J. (ed.), Lidové noviny jako kulturní fenomén 20. století. Praha, MAFRA, 5-18.

Peisertová, L. 2012. Směřování k anarchistickému novému příští na stránkách Neumannova Nového kultu v devadesátých letech 19. století. In: Taranenková, I. – Jareš, M. (eds.), Bude, ako nebolo. Podoby utopického žánru. Bratislava, Ústav slovenskej literatúry SAV, 44-53.

Peisertová, L. 2009. František Doucha – autor literatury pro děti a mládež aneb Kudy cesta nevedla. In: Fedrová, S. – Jedličková, A. (eds.), V Macurových botách. Praha, Akropolis, 369-387.

Peisertová, L. 2008. Květomluva Karla Slavoje Amerlinga. In: Fedrová, S. – Jedličková, A. (eds.), Legendy a mýty české a slovenské literatury. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 33-48.

Peisertová, L. 2007. Karel Slavoj Amerling - věštec ve státních službách. In: Petrasová, T. – Lorenzová, H. (eds.), Opomíjení a neoblíbení v české kultuře 19. století. Úředník a podnikatel. Sborník příspěvků z 26. plzeňského sympozia k problematice 19. století. Praha, KLP - Koniasch Latin Press, 92-97.

Editions

Kořínková, L. (ed.) 2014. V cizích zemích, dalekých krajích. Výbor z povídek českých spisovatelů 19. a počátku 20. století o exotice a dalekých cestách. Knižní klub, Praha.

Flaišman, J. – Kořínková, L. – Kosák, M. – Říha, J. (eds.) – Gellner, F. 2014. František Gellner: Dílo I.–II. Akropolis – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Charypar, M. – Peisertová, L. (eds.) – Stich, A. 2011. Sabina - Němcová - Havlíček a jiné textologické studie. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Peisertová, L. – Breň, T. – Sládek, M. (eds.) 2007. Veliký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše. Argo, Praha.

E-publications

Kořínková, L. – Přibil, M. (eds.) – Kosák, M. 2020. Karel Jaromír Erben. Kytice.