Research interests

literary culture in the 19th century, history of censorship

Education

2010-2018 Czech history (Faculty of Arts, Charles Univesity Prague, Ph.D.)
2014-2015 DAAD scholarship (Leipzig)
2009-2010, 2013, 2014 ÖAD scholarship (Vienna)
2008 Erasmus (Heidelberg)
2004-2010 History - German studies (Faculty of Arts, Charles Univesity Prague, Mgr.)

Employment

since 2010 Department for Research into Literary Culture, ICS

Membership

2015-2018 Institute Board ICL (secretary)
2008-2014 Faculty of Arts, Academic senate

Awards

2016 The Josef Hlávka Award for the best students and graduates of Prague public universities, Brno Technical University and young talented academics of the Academy of Sciences of the Czech Republic
2004 Grammar School Student Award, The Learned Society of the Czech Republic

Selected bibliography (ASEP)

Books

Madl, C. – Wögerbauer, M. – Píša, P. 2019. Na cestě k “výborně zřízenému knihkupectví”. Protagonisté, podniky a sítě knižního trhu v Čechách (1749–1848). Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Madl, C. – Píša, P. – Wögerbauer, M. 2019. Buchwesen in Böhmen 1749–1848. Kommentiertes Verzeichnis der Drucker, Buchhändler, Buchbinder, Kupfer- und Steindrucker. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden.

Píša, P. – Künne, W. 2018. “weil ich den kirchlichen sowohl als weltlichen Behörden mißfiel”: Bernard Bolzano auf dem Index. Academia Verlag, Sankt Augustin.

Píša, P. – Wögerbauer, M. – Lukáš, J. 2017. Svaté obrázky: pražská devoční grafika 18. a 19. století. Muzeum hlavního města Prahy, Praha.

Wögerbauer, M. et al. 2015. V obecném zájmu: cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře: 1749-2014. Ústav pro českou literaturu – Academia, Praha.

Book chapters

Píša, P. – Wögerbauer, M. 2022. The Kingdom of Bohemia, 1750–1848. In: Bachleitner, N. (ed.), Censorship of Literature in Austria, 1751-1848. Leiden, Brill, 174-198. DOI: 10.1163/9789004519282_005

Píša, P. 2017. Cenzura svatých obrázků v první polovině 19. století. In: Lukas, J. – Píša, P. – Wögerbauer, M. (eds.), Svaté obrázky: pražská devoční grafika 18. a 19. století. Praha, Muzeum hlavního města Prahy, 173-190.

Píša, P. – Wögerbauer, M. 2017. Jmenný rejstřík pražských tiskařů a rytců svatých obrázků. In: Lukas, J. – Píša, P. – Wögerbauer, M. (eds.), Svaté obrázky: pražská devoční grafika 18. a 19. století. Praha, Muzeum hlavního města Prahy, 193-223.

Píša, P. – Wögerbauer, M. 2017. Das Königreich Böhmen (1750–1848). In: Bachleitner, N. (ed.), Die literarische Zensur in Österreich von 1751 bis 1848. Wien, Böhlau, 193-215.

Píša, P. 2016. „Damit es ohne Banstandungen durchgeht“. Strategien im Umgang mit der vormärzlichen Zensur in Böhmen am Beispiel von Václav Hanka. In: Danielczyk, J. – Hall, M. – Hermann, C. – Vlasta, S. (eds.), Zurück in die Zukunft - Digitale Medien, historische Buchforschung und andere komparatistische Abenteuer: Festschrift für Norbert Bachleitner zum 60. Geburtstag. Wiesbaden, Harrasowitz Verlag, 55-67.

Píša, P. 2016. "Revoluce otřásající trůnem i oltářem": obraz husitství v cenzurních dokumentech první poloviny 19. století. In: Jaluška, M. – Soukup, D. (eds.), Jan Hus, husitství a husitské války a jejich dopad na českou kulturu. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 114-123.

Pokorná, M. et al. 2015. Cenzura literatury a tisku. In: Schelle, K. – Tauchen, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin. I. svazek, A-Č. Plzeň, Aleš Čeněk, 459-491.

Articles

Píša, P. 2018. „Jsme spolu tak zadobré, že mi slíbil, abych se nestaral, že tomu pomůžeme a že projde.“: cenzura díla Karla Hynka Máchy. Česká literatura 66(1), 34-69.

Píša, P. – Januška, J. 2018. A prágai egyetem első magyar tanszékének alapítása, működése és megszűnése az 1850-es években. Századok : A Magyar Történelmi Társulat folyóirata 152(2), 651-670.

Píša, P. – Vyskočil, F. – Rosa, T. – Novosad, L. 2016. Bohužel stát je Miloš Zeman. Týdeník Echo 3(36), 26-29.

Píša, P. 2016. My, osvícenci. Česká literatura 64(2), 312-316.

Píša, P. 2016. Cenzurovaný myslitel zastáncem cenzury. Vesmír 95 /146/, č. 3 (2016), 176-177.

Krejčová, I. – Píša, P. 2015. Hledání průniků loajalit. Česká literatura 63(3), 484-489.

Píša, P. 2015. Budování národa čtenářů. Sítě, podniky a protagonisté knižního trhu v Čechách (1749–1848): zpráva o projektu. Knihy a dějiny Roč. 22 (2015), 95.

Davidová, E. et al. (ed.) 2013. Retrospektivní bibliografie v Německu, Rakousku, Polsku a na Slovensku. Česká literatura 61(3), 410-417.

Kusáková, L. – Píša, P. 2011. Historická črta pražského archiváře K. J. Erbena. Z Českého ráje a Podkrkonoší Suppl., 14/2 (2011), 97-107.

Píša, P. 2011. "Policajtštější nežli Obrpolicajti říšští". Cenzor Zimmermann a česká předbřeznová literatura. Dějiny a současnost 33(9), 30-33.

Píša, P. 2011. Nový časopis pro studium 18. století. Česká literatura 59(3), 481-482.

Píša, P. 2011. Možnosti a meze intervence: František Palacký a rakouská cenzura ve 20. letech 19. století. Táborský archiv Roč. 15, - (2011), 91-102.

Proceedings

Píša, P. – Wögerbauer, M. – Madl, C. 2015. Budování národa čtenářů: sítě, podniky a protagonisté knižního trhu v Čechách (1749–1848). In: Kniha 2015: zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry: výskum dejín knižnej kultúry na Slovensku a v stredoeurópskom priestore. Martin, Slovenská národná knižnica, 280-291.

Píša, P. 2015. Důkaz sporem: polemika o smyslu českého národa ve 40. letech 19. století a její cenzurní aspekt. In: Kovtun, J. – Skorvid, S. – Poljakov, D. – Cimbajev, K. (eds.), Slavjane i Central’naja Jevropa: jazyki, istorija, kul’tura. Moskva, Polimedia, 434-440.

Píša, P. 2014. Druhá část Rukopisu královédvorského a její nálezce Antonín Pfleger Kopidlanský. In: Piorecká, K. – Hrdina, M. (eds.), Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. Praha, Academia, 70-78.

Píša, P. 2011. Dvojí role cenzury při konstituování národního vědomí. In: Heeg, D. (ed.), m*OST 2009. Österreichische StudierendenTagung für SlawistInnen. München, Otto Sagner Verlag, 179-184.

Píša, P. 2010. Unterdrückung des nationalen Geistes? Zensur in Böhmen zwischen 1815 und 1848. In: Ebel, U. – Lembcke, S. (eds.), Spannungsfelder: Literatur und Freiheit. 1. Wiener Studierendenkongress der Komparatistik. Marburg, Tectum Verlag, 89-93.