Job description

Lit&Soc Lab

Research focus

feminist literary theory, literature for children and youth

Studies

2019 - Slavic Literatures (Faculty of Arts, Charles University - PhD)

2016-2019 Comparative Literature and Literary Theory (Faculty of Arts, University of Ljubljana - Master’s degree)

2012-2016 Comparative Literature and Literary Theory (Faculty of Arts, University of Ljubljana - Bachelor’s degree)

Publications

Monitoring of literary criticism: https://bookvica.net/category/izdanja/monitoring-knjizevne-kritike/

War from a child's point of view: Ovsec, Julija. Kje so otroci? O odraščanju v vojnem času na primeru romanov Jugoslavija, moja dežela, Hotel Zagorje in Judovsko pokopališče. Rat iz dečje perspektive. Ur. Nađa Bobičić. Beograd: Udruženje “Radnik”, 2018. pg. 138−148. https://ratizdecjeperspektive.bookvica.net/2018/05/20/__trashed-2/