Research interests

Czech drama and theatre of 20th century; theatre criticism

Education

2016 Theory and History of Theatre, Film and Audio-Visual Culture Studies (Faculty of Arts, Masaryk University, Brno
2009 Teaching Czech and German Language for Secondary Schools (Pedagogical Faculty, Palacký University, Olomouc: MA degree)
2009 Theatre History and Theory (Faculty of Arts, Masaryk University, Brno: BA degree)

Employment

since 2017 Institute of Czech Literature, CAS
since 2016 Department of Theatre Studies, Faculty of Arts MU
2012-2014 Zlín Municipal Theatre (archive manager and dramaturg assistant)

Awards

2018 Josef Hlávka Award
2017 Václav Königsmark Award

Selected bibliography (ASEP)

Books

Janoušek, P. et al. 2022. Dějiny české literatury v Protektorátu Čechy a Morava. Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Merenus, A. et al. 2019. Text a divadlo. Academia, Praha.

Mikulová, I. 2017. Divadelní režisér Karel Novák (1916–1968). Masarykova univerzita, Brno. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.M210-8778-2017

Mikulová, I. 2017. Lámání chleba. Švandovo divadlo, Praha.

Articles

Mikulová, I. 2019. Langer, František. Velbloud uchem jehly. Veselohra o třech dějstvích. Theatralia : revue současného myšlení o divadelní kultuře Roč. 22, 1 - Supplementum (2019), 31-39.

Proceedings

Mikulová, I. 2021. Slovenští tvůrci v Městském divadle Zlín. In: Česká a slovenská vzájomnosť v profesionálnom divadle a tanci od roku 1993. Bratislava, Divadelný ústav, 89-96.

Mikulová, I. 2018. Divadelní festival Setkání Stretnutie ve Zlíně. Historie. Tradice. Současné trendy. In: Mišovic, K. (ed.), Česká a slovenská vzájomnosť v profesionálnom divadle po roku 1993. Bratislava, Divadelný ústav, 145-151.