Research interests

bibliography, contemporary Czech literature

Education

since 2013 Theory and History of Czech Literature (University of Ostrava, Faculty of Arts: Ph.D.)
2008 Czech Language and Literature (University of Ostrava, Faculty of Arts: Mgr.)
2006 Czech Language and Literature (University of Ostrava, Faculty of Arts: Bc.)

Employment

since 2009 Institute of Czech Literature of the Czech Academy of Sciences, Czech Literary Bibliography, bibliographer

Selected bibliography (ASEP)

Books

Fialová, A. et al. 2014. V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády 21. století v souvislostech a interpretacích. Academia, Praha.

Articles

Mikešová, I. 2022. Informatorium. Z přírůstků bibliografické databáze výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (ÚČL AV ČR) za prosinec 2021 až leden 2022. Česká literatura 70(1), 117-122.

Mikešová, I. 2022. Modelování historie v “románové kronice” Karin Lednické Šikmý kostel. Bohemica Olomucensia 14(3), 178-192.

Mikešová, I. 2021. Informatorium. Z přírůstků bibliografické databáze výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (ÚČL AV ČR) za říjen až listopad 2021. Česká literatura 69(6), 821-826.

Mikešová, I. 2021. Informatorium. Z přírůstků bibliografické databáze výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (ÚČL AV ČR) za duben až květen 2021. Česká literatura 69(3), 409-415.

Mikešová, I. 2021. Informatorium. Z přírůstků bibliografické databáze výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (ÚČL AV ČR) za červen až červenec 2021. Česká literatura 69(4), 555-560.

Mikešová, I. 2021. Informatorium. Z přírůstků bibliografické databáze výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (ÚČL AV ČR) za srpen až září 2021. Česká literatura 69(5), 690-697.

Mikešová, I. 2021. Informatorium. Z přírůstků bibliografické databáze výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (ÚČL AV ČR) za prosinec 2020 až leden 2021. Česká literatura 69(1), 139-144.

Mikešová, I. 2021. Informatorium. Z přírůstků bibliografické databáze výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (ÚČL AV ČR) za únor až březen 2021. Česká literatura 69(2), 269-275.

Mikešová, I. 2020. Informatorium. Z přírůstků bibliografické databáze výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (ÚČL AV ČR) za říjen až listopad 2020. Česká literatura 68(6), 776-783.

Mikešová, I. 2020. Informatorium. Z přírůstků bibliografické databáze výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (ÚČL AV ČR) za srpen až září 2020. Česká literatura 68(5), 637-642.

Mikešová, I. 2020. Informatorium. Z přírůstků bibliografické databáze výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (ÚČL AV ČR) za červen až červenec 2020. Česká literatura 68(4), 519-524.

Mindeková, I. 2014. Miloš Urban: Hastrman. Český jazyk a literatura 65(1), 8-14.

Mindeková, I. (ed.) 2012. Informatorium. Z přírůstků databáze knih a článků Střediska literárněvědných informací ÚČL AV ČR za prosinec 2011 - leden 2012. Česká literatura 60(1), 132-139.

Mindeková, I. 2011. Za přečtení stojí... Jaroslav Rudiš: Konec punku v Helsinkách. Český jazyk a literatura 62(1), 42-46.

Mindeková, I. 2010. Za přečtení stojí.... Český jazyk a literatura 60(3), 135-138.

Proceedings

Mindeková, I. 2009. Mýtus v románu Pavla Brycze Patriarchátu dávno zašlá sláva. In: Fedrová, S. – Jedličková, A. (eds.), V Macurových botách. Praha, Akropolis, 138-144.

E-publications

Davidová, E. et al. 2015. Bibliografie české literatury 1945-1960 (online databáze).