Research interests

Bibliography

Education

since 2021 Czech Literature (Masaryk University, Faculty of Arts: Ph.D.)
2013 Czech Language and Literature (Charles University, Faculty of Arts: Mgr.)
2011 Czech Language and Literature (Charles University, Faculty of Arts: Bc.)

Employment

2018– Institute of Czech Literature of the Czech Academy of Sciences, Czech literary bibliography, bibliographer
2016–2018 The Theatre Newspaper editor; freelance editor
2014–2016 Publishing House Academia – editor
2013–2014 Economic News – proof reader

Selected bibliography (ASEP)

Books

Melichar, D. 2023. Krocení nestvůr nevědomosti. Societas incognitorum eruditorum a článková bibliografie časopisu Acta incognitorum (1976–1988). Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha. DOI: 10.51305/ICL.CZ.9788076580763

Book chapters

Melichar, D. 2022. Přislibuj si mně, poroučej si mně, vyhrožuj si mně, přece zrádcem nebudu. Obraz Karla Havlíčka Borovského v samizdatu. In: Jonáková, A. – Velek, L. (eds.), Havlíčku, Havle! Ke dvoustému výročí narození Karla Havlíčka Borovského. Praha, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., 244-262.

Articles

Melichar, D. 2023. Konference, nebo přátelské setkání nad chlebíčky? O konferenci Underground a Československo 1987-1988, 11. 10. 2022, Knihovna Václava Havla. Česká literatura 71(2), 242-246.

Melichar, D. 2022. Odhalený Havlíček. Česká literatura 70(1), 110-112.

Melichar, D. 2018. Ozvěny archaické zkušenosti.. Poznámky k recepci a uvažování nad dětskou poezií. Lógr 8(29), 47-56.

Melichar, D. – Introvič, P. 2018. Nejlepší sedlina společnosti. Lógr 8(30), 2-17.

Proceedings

Melichar, D. 2023. Underground na kopci? Styčné plochy a různice mezi undergroundem a hanspaulským hnutím. In: Martinek, L. (ed.), Underground a druhá kultura ve střední Evropě. Opava, Slezská univerzita v Opavě, 67-76.