Research interests

first half of 20th century Czech literature

Education

2019 Theory of literature (Faculty of Arts, Palacký University, Olomouc, Ph.D.)
2012 Czech philology and Philosophy (Faculty of Arts, Palacký University, Olomouc, Mgr.)
2008 Czech and English philology (Faculty of Arts, Palacký University, Olomouc, Bc.)

Employment

since 2017 Institute of Czech literature, CAS
2015–2017 Department of Czech studies, Faculty of Arts, Palacký University, Olomouc

Selected bibliography (ASEP)

Book chapters

Lukáš, M. 2021. Vědomí hry. In: Občan Monte Christo a další prózy. Praha, Academia, 359-368.

Lukáš, M. 2018. Vladislav Vančura. Pekař Jan Marhoul. In: Šámal, P. – Pavlíček, T. – Barborík, V. – Janáček, P. (eds.), Literární kronika první republiky: Události - díla - souvislosti.. Praha, Academia, 150-152.

Lukáš, M. 2018. Konvulze jazyka v době verbální. In: Šulc, J. – Prokop, L. – Říha, I. (eds.), S iniciálami V.V. Studie, vzpomínky, korespondence, dokumenty. Praha, Památník národního písemnictví, 133-139.

Lukáš, M. 2017. Markéta Lazarová – Od Vančury k Vláčilovi. In: Timko, Š. (ed.), Česká literatúra a film IV. Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií, 95-106.

Articles

Lukáš, M. – Šidák, P. 2022. Jaromír John a Bohumil Markalous — co dnes znamenají?. Česká literatura 70(5), 633-636.

Lukáš, M. 2021. Případ Největšího z Pierotů Františka Kožíka. Bohemica Olomucensia 13(1), 84-101.

Lukáš, M. 2021. “Pravda se zle oře”. Poznámky k narativní koherenci Vančurovy Hrdelní pře anebo Přísloví. Bohemica litteraria 24(2), 100-114. DOI: 10.5817/BL2021-2-5

Lukáš, M. 2021. Nevážně o vážných věcech. Na okraj současné české poezie. Český jazyk a literatura 71(5), 242-246.

Lukáš, M. 2020. Vydání kratších próz Vladimíra Macury. Český jazyk a literatura 70(3), 102-104.

Lukáš, M. 2019. Fárat s Adolfem. A2 15(17), 9.

Lukáš, M. 2019. Zrazená autonomie. A2 15(20), 7.

Lukáš, M. 2019. Vraždění života. A2 15(26), 7.

Lukáš, M. 2019. Účast v ubohosti. A2 15(23), 7.

Lukáš, M. (ed.) – Jareš, M. 2019. Literatura musí být nekorektní. S Michalem Jarešem o populáru, lovračích a sběvcích. A2 15(25), 6-7.

Lukáš, M. 2019. Touha z alkovny. A2 15(8), 7-7.

Lukáš, M. 2019. Malými, pevnými písmeny. A2 15(14), 7.

Lukáš, M. 2019. Blbcův ukrytý dům. A2 15(11), 6.

Lukáš, M. – Borzič, A. 2019. Komunikovat básnicky. S Adamem Borzičem o patosu, funkci poezie a Magnesii Liteře. A2 15(11), 20-21.

Proceedings

Lukáš, M. 2018. Vančurovo pojetí filmové tvorby. In: Timko, Š. (ed.), Česká literatúra a film V.. Nitra, Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre, 76-86.

Editions

Janoušek, P. (ed.) – Antošíková, L. et al. 2022. Dějiny české literatury v Protektorátu Čechy a Morava. Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.