Research interests

Czech literature of the 2nd half of the 20th century, prison literature, samizdat, alternative culture, literary communication, trauma, memory, bibliography

Education

since 2009 Czech literature (Masaryk University, Faculty of Arts: Ph.D.)
2009 Czech Language and Literature (Masaryk University, Faculty of Arts: Mgr.)

Employment

2020– Institute of Czech Literature of the Czech Academy of Sciences, Czech Literary Bibliography, bibliographer
2018– Institute of Czech Literature of the Czech Academy of Sciences, Theory Department, PhD student
2012–2018 Institute of Czech Literature of the Czech Academy of Sciences, Literary Lexicography Department, PhD student
2010–2011 Faculty of Arts, Masaryk University, Central Library, Brno, librarian

Selected bibliography (ASEP)

Books

Barborík, V. et al. 2021. Listopadové proměny. Česká a slovenská literatura v kontextu roku 1989. Ústav pro českou literaturu, Praha.

Přibáň, M. et al. 2018. Český literární samizdat 1948-1989. Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Přibáň, M. et al. 2014. Česká literární nakladatelství 1949–1989. Academia, Praha.

Book chapters

Loučová, P. 2022. Zapomenutí kurýři Indexu. Případ Gerharda Küchena a Ulrike Ackermannové. In: Přibáň, M. (ed.), 50 let Indexu a Sixty-Eight Publishers. K jubileu dvou českých exilových nakladatelství. Praha, Vysoká škola kreativní komunikace, 159-195.

Loučová, P. 2021. Samizdatoví buditelé v čase liberalizace a transformace. K historii Klubu osvobozeného samizdatu. In: Barborík, V. – Čiháková , B. – Šidáková Fialová, A. (eds.), Listopadové proměny. Česká a slovenská literatura v kontextu roku 1989. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 159-178.

Loučová, P. 2020. “Jednou to bude dobré svědectví, protože je poctivé.” Román Útěk v historických a literárních souvislostech. In: Útěk. Praha, Pulchra, 301-382.

Loučová, P. 2018. Úvodem. Kapitola VI. Právní rámce vydavatelské činnosti, represe a obrana proti ní. In: Přibáň, M. et al., (eds.), Český literární samizdat 1948-1989. Praha, Academia, 67-75.

Čáslavová, P. 2014. Jazzová sekce. In: Česká literární nakladatelství 1949–1989.. Praha, Academia, 120-129.

Čáslavová, P. 2014. Cenzura vězeňské korespondence v Československu v letech 1948–1955. In: Hrabal, J. (ed.), Cenzura v literatuře a umění střední Evropy. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 186-204.

Čáslavová, P. 2010. A tohle bolest je.... In: Volková, K. (ed.), Přádénko z drátů. Praha, Libri prohibiti : Gallery, 9-9.

Čáslavová, P. 2009. Vězeňská poezie: dokument a svědectví. In: Bouška, T. – Pinerová, K. – Louč, M. (eds.), Českoslovenští političtí vězni. Praha, Česká asociace orální historie, 63-77.

Articles

Loučová, P. – Nichtburgerová, H. 2021. Richard Glazar a paměť Treblinky. Dějiny a současnost 43(2), 30-33.

Loučová, P. 2021. Sinuhet za mřížemi. K osudům jednoho překladu a životnímu příběhu překladatelky Marty Hellmuthové. Securitas imperii 38(1), 10-69. DOI: 10.53096/KQFA8951

Burget, E. – Loučová, P. – Olšáková, D. 2021. The Gray Zone as an Oppositional Communication Channel. Czech Experts, Dissent and the Environmental Agenda. Práce z dějin Akademie věd 13(2), 1-22.

Loučová, P. 2020. The “Old” Samizdat Is Dead, Long Live the “New” Samizdat! The Liberated Samizdat Club in the PostCommunist Czechoslovak Book Market. Forum Historiae 14(2), 104-125. DOI: 10.31577/forhist.2020.14.2.7

Loučová, P. 2019. O literatuře na cigaretových papírcích a průklepovém papíře. Historie československého samizdatu na příkladu života a díla Karla Pecky. Securitas imperii 34(1), 278-316.

Loučová, P. 2018. Literární úkol, jak něco napsat, i když člověk vlastně nic napsat nemůže. Cenzura korespondence politických vězňů v období tzv. normalizace. Securitas imperii 33(2), 80-103.

Burget, E. – Loučová, P. 2016. Darntonův model komunikační sítě a výzkum samizdatu: k překladu studie „Co jsou to dějiny samizdatu?“. Česká literatura 64(6), 867-869.

Loučová, P. 2016. Výzkumný projekt COURAGE. Česká literatura 64(6), 984-985.

Loučová, P. 2016. Mikrokosmos samizdatového Táborska. Česká literatura 64(6), 848-866.

Čáslavová, P. 2016. "Velký umělec zítřka půjde do podzemí." O konferenci Reflexe undergroundu. Česká literatura 64(3), 472-475.

Čáslavová, P. 2014. Knihovny v podzemí. O knižní kultuře v nesvobodě. Marginalia historica : časopis pro dějiny vzdělanosti a kultury 5(2), 13-39.

Čáslavová, P. 2013. První konference o díle Ivana M. Jirouse. Česká literatura 61(6), 965-969.

Čáslavová, P. 2013. Vězeňský samizdat jako neznámý fenomén v dějinách československé nezávislé kultury let 1948–1989. Souvislosti 24(3), 194-208.

Čáslavová, P. 2013. The Bulwark against Trauma. Poetry as a Means of Survival in Totalitarian Prisons. Bohemica litteraria 16(2), 21-45.

Proceedings

Loučová, P. 2018. „Poslední Šlépěje“ Jakuba Demla aneb Jakub Deml samizdatový. In: Iwashita, D. – Kořínková, Š. (eds.), Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? Jakub Deml a literární tradice. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 56-93.

Loučová, P. 2017. Co (ne)víme o samizdatu? Několik poznámek k projektu Encyklopedie českého literárního samizdatu. In: Štogr, J. – Štogrová, J. (eds.), Historie nejen literární. Plzeň, KKB, 82-97.

Čáslavová, P. 2012. Czechoslovak prisoner samizdat in 1948–1989. In: eSamizdat 2010–2011 (VIII). Řím, Alessandro Catalano e Simone Guagnelli, 247-259.

Editions

Janoušek, P. (ed.) – Antošíková, L. et al. 2022. Dějiny české literatury v Protektorátu Čechy a Morava. Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Kudláček, L. – Loučová, P. – Rek, P. (eds.) – Louč, M. 2016. Oživlá historie Ratenic. Dobročinný osvětový spolek Ratenická včela, Pečky.