Research interests

Czech prose and drama after 1945; literary criticism after 1989; literary stylistics

Education

2007-2013 FF MU, study programme Czech language and literature (diploma thesis Reflexion of contemporary Czech proses in printed and online magazines)
2011 student´s mobility Erasmus: Wien Universität
2013-2018 Institute of Czech literature and library science, doctoral studies (thesis Criticism in Motion. Literary criticism and metacriticism of the 1990s)

Employment

2014–2018 Faculty of Arts, Masaryk University, internal Ph.D. studies at Institute of Czech literature and library science
since 2014 Faculty of Education, Masaryk University, assistent at the Department of Czech language and literature
2015-2018 collaboration with the Institute of Czech Literature of the CAS (Dictionary of modern Czech drama)
since 2019 Department of 20th Century and Contemporary Literature (Research Team of Modern Czech Theater)

Awards

2018 Award of the Dean of the Faculty of Arts, Masaryk University for an excellent student

Selected bibliography (ASEP)

Books

Lollok, M. 2020. Jiří Voskovec a Jan Werich: Vest pocket revue. Ústav pro českou literaturu, Praha.

Book chapters

Lollok, M. 2020. Nesoustavné výpisky z literárního kritika-hledače JT. In: Fránek, M. – Merenus, A. – Sládek, O. – Svobodová, B. (eds.), Čtení jako radost a dobrodružství. Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 189-198.

Articles

Piorecká, K. – Lollok, M. 2022. Anatomie národních hrdinů. Osvobozené divadlo uprostřed nacionalistických svárů. Bohemica litteraria 25(1), 23-42. DOI: 10.5817/BL2022-1-2

Lollok, M. – Merenus, A. 2022. Konference R.U.R. 100 + 1 v divadle Archa. Česká literatura 70(3), 372-374.

Merenus, A. – Lollok, M. 2020. The Image of the Czech Past in the Contemporary Docudrama. Porównania 27(2), 101-125. DOI: 10.14746/por.2020.2.6

Lollok, M. 2019. Drama válečného zběha. Milíř. Zpravodaj společnosti Jiřího Mahena Roč. 21 (2019), 9-18.

Lollok, M. 2019. Mahen, Jiří. Husa na provázku. 6 filmových libret. Theatralia : revue současného myšlení o divadelní kultuře Roč. 22, 1 - Supplementum (2019), 40-51.

Editions

Kubart, T. – Lollok, M. – Šotkovská, J. (eds.) 2023. České surrealistické drama. Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.