Research interests

modern Czech prose and drama, spiritual literature authors

Education

2002-2010 postgraduate studies, Insitute of Czech Literature and Literary Theory, Philosophical Faculty of Charles University
1995-2001 M.A. studies in Anglo-American and Czech philology, Philosophical Faculty of Charles University

Employment

Membership

Selected bibliography (ASEP)

Books

Fialová, A. et al. 2014. V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády 21. století v souvislostech a interpretacích. Academia, Praha.

Book chapters

Kudlová, K. 2019. Čechoslováci mezi Londýnem a Moskvou. Subjekt prvorepublikového cestopisu, ideologie a subverze. In: Hrabal, J. (ed.), Rozpad Rakouska-Uherska a jeho důsledky pro literatury a kultury střední Evropy. Olomouc, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, 209-220.

Kudlová, K. 2014. Protagonisté románů Jana Nováka jako výzva našemu kulturnímu sebepojetí. In: Mainx, O. (ed.), Literatura jako výzva a apel: kolektivní monografie. Opava, Slezská univerzita, 259-270.

Kudlová, K. 2013. Texty Jáchyma Topola jako východisko divadelních a filmových adaptací. In: Říha, I. (ed.), Otevřený rány : vybrané studie o díle Jáchyma Topola. Praha, Torst, 286-295.

Kudlová, K. 2008. Mimésis a přítomnost v díle Paula Ricoeura. In: Salvatoria. Almanach k 60. narozeninám Tomáše Halíka. Praha, Česká křesťanská akademie, 231-243.

Kudlová, K. 2008. Ženský román po roce 1990. In: Gilk, E. – Neumann, L. (eds.), Omyly a objevy v umění 20. století. Olomouc, Univerzita Palackého, 241-246.

Articles

Kudlová, K. 2021. The Human and the Non-Human in Ze života hmyzu by the Brothers Čapek. Contexts, Scheme, Interpretation. Porównania 29(2), 149-166. DOI: 10.14746/por.2021.2.9

Kudlová, K. 2020. On Fields of Bones, Headsmen and Madonnas: The Symbols and Figures of Central Europe in the Past 25 Years of Jáchym Topol’s Writing. Porównania 27(2), 247-263. DOI: 10.14746/por.2020.2.13

Kudlová, K. 2013. "Blankverse je pro mne dejchání!. Tušivá rozpomnění Václava Renče. Svět literatury 23(48), 115-126.

Kudlová, K. 2011. Postavy, novinářské texty a jejich emblémy (v psaní Terezy Boučkové). World Literature Studies 3 /20/, č. 2 (2011), 96-111.

Kudlová, K. 2007. Zpráva z olomouckého sympozia 2007. Česká literatura 55(4), 617-618.

Proceedings

Kudlová, K. 2010. Případ "autentického" románu. In: Fedrová, S. (ed.), Česká literatura v intermediální perspektivě IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha, Ústav pro českou literaturu, 375-484.

Kudlová, K. 2008. Texty Jáchyma Topola jako východisko filmových a divadelních inscenací. In: Schneider, J. – Krausová, L. (eds.), Intermedialita: slovo - obraz - zvuk. Sborník příspěvků ze sympozia. Olomouc, Univerzita Palackého, 71-76.

Editions

Janoušek, P. (ed.) – Antošíková, L. et al. 2022. Dějiny české literatury v Protektorátu Čechy a Morava. Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Kudlová, K. – Valová, S. – Hemelíková, B. (eds.) 2022. Karel Čapek. Továrna na absolutno. Teapot, Praha.