Research interests

History of literature 19th century, National revival, epic poetry of the 1st half 19th century

Education

2008 History of the New Czech literature (South Bohemia University in České Budějovice, Faculty of Arts, Ph.D.
2004 Czech language and literature - History (Masaryk University in Brno, Faculty of Arts), Mgr

Employment

Since 2011 Institute of the Czech literature, CAS, Department for Research into 19th Century Literature
2010-2018 Charles University, Faculty of Education, Department of the Czech literature

Membership

2010-2015 Scientific secretary of the Institute of the Czech literature, CAS

Selected bibliography (ASEP)

Books

Berkes, T. et al. 2019. Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění. Academia, Praha.

Dobiáš, D. et al. 2014. Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817-1885). Academia, Praha.

Book chapters

Krejčová, I. 2016. Konflikt ducha a meče: tematizace husitských válek v básnických skladbách Jana Erazima Vocela. In: Jaluška, M. – Soukup, D. (eds.), Jan Hus, husitství a husitské války a jejich dopad na českou kulturu. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 146-159.

Krejčová, I. 2012. Literární obraz slavné minulosti v rané recepci RKZ. Konstituování mýtu národní literatury. In: Tureček, D. (ed.), České literární romantično. Synopticko-pulzační model kulturního jevu. Brno, Host, 155-192.

Articles

Krejčová, I. – Píša, P. 2015. Hledání průniků loajalit. Česká literatura 63(3), 484-489.

Krejčová, I. 2014. Jungmanns Ideal der Nationalliteratur im Kontext der Zeitgenössischen deutschen Vorstellungen einer modernen Nationalkultur. Brücken. Germanistisches Jahrbuch Tschechien - Slowakei. Neue Folge Roč. 22, 1/2 (2014), 225-244.

Wögerbauer, M. (ed.) – Krejčová, I. 2011. Spuren des Nibelungenlieds in Jan Erazim Vocels Přemyslovci (1839). Germanoslavica 22(1), 30-46.

Krejčová, I. 2010. Rukopis královédvorský a ohlas Písně o Nibelunzích. Česká literatura 58(4), 425-443.

Proceedings

Krejčová, I. 2016. "Loajální" strategie v Hněvkovského dvojím vydání eposu Děvín. In: Petrbok, V. – Petrasová, T. – Machalíková, P. (eds.), Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 35. ročníku sympozia k problematice 19. století. Praha, Academia, 213-223.

Krejčová, I. 2011. Vina a trest ve Vocelově Harfě. In: Peisertová, L. – Petrbok, V. – Randák, J. (eds.), Zločin a trest v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 30. ročníku sympozia k problematice 19. století. Academia, Praha, 261-267.