Research interests

Scholarly Editing

Education

2002 (Faculty of Arts, Charles University, Prague)
2009 (Faculty of Arts, Charles University, Prague)

Employment

since 2001 editor in publishing house Triáda
2003 language assistant SPb GU
since 2004 Institute of Czech Literature, CAS
2015 lectures at Faculty of Arts, Palacký University, Olomouc

Membership

2010-2020 Chair of Editorial Board, Institute of Czech Literature, CAS

Selected bibliography (ASEP)

Books

Kosák, M. et al. 2018. Editologie. Od náčrtu ke knize. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., Praha.

Kosák, M. 2013. S použitím kalendáře. K bezručovské textologii Oldřicha Králíka. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha.

Kosák, M. – Flaišman, J. 2010. Podoby textologie. Ústav pro českou literaturu, Praha.

Book chapters

Charypar, M. – Flaišman, J. – Kosák, M. 2019. Předmluva ke čtenářskému vydání Máje Karla Hynka Máchy. In: Charypar, M. – Flaišman, J. – Kosák, M. (eds.), Máj. Báseň. Praha, Ústav pro českou literaturu, 9-12.

Charypar, M. – Flaišman, J. – Kosák, M. 2019. Ediční komentář. In: Charypar, M. – Flaišman, J. – Kosák, M. (eds.), Máj. Báseň. Praha, Ústav pro českou literaturu, 101-135.

Kosák, M. 2018. Komentář. In: Frič, J. (ed.), Básně, prózy. Praha, Triáda, 193-242.

Kosák, M. – Flaišman, J. 2018. Komentář. In: Otruba, M. – Kosák, M. – Flaišman, J. (eds.), Autor - text - dílo a jiné textologické studie. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 137-198.

Kosák, M. 2018. Bibliografie Karla Palka. In: Malá, L. – Šnellerová, T. (eds.), Petru Fideliovi. Sborník k sedmdesátinám. Praha, Triáda, 135-175.

Kosák, M. 2017. K redakci českých písňových textů. In: Vejvodová, V. (ed.), Antonín Dvořák: Písně II. Praha, Bärenreiter Praha, VIII-IX, 8-9.

Kosák, M. – Flaišman, J. 2017. Ediční poznámka: K textu Slezských písní. In: Kosák, M. – Flaišman, J. – Klézlová, M. – Rychtářová, L. (eds.), Slezské písně. Opava, Slezské zemské muzeum, 247.

Kosák, M. 2017. Jan Lopatka - editor (Z. M. Kuděje). In: Onuferová, E. – Pokorná, T. (eds.), Jan Lopatka: 1940-1993. Praha, Revolver Revue, 74-76.

Kosák, M. 2016. Komentář. In: Kosák, M. – Frič, J. (eds.), Básnické sbírky. Praha, Triáda, 181-220.

Kosák, M. 2015. Komentář. In: Emil Juliš. Básně: (1956-1971).. Brno, Host, 429-524.

Kosák, M. 2015. Mezi revoltou a autocenzurou : případ Slezských písní Petra Bezruče. In: V obecném zájmu : cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749–2014. Praha, Academia - Ústav pro českou literaturu, 637-649.

Kosák, M. 2015. K přijetí Lichačovova stručného nástinu textologie. In: Textologie (Stručný nástin). Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 128-137.

Kosák, M. 2014. K textologii Oldřicha Králíka. In: Vojtěch, D. (ed.), Klubko Ariadnino. Podoby filologického podnětu literární vědě – pocta Jiřímu Opelíkovi. Praha, FF UK, 88-94.

Kosák, M. – Flaišman, J. 2014. Předmluva ke čtenářskému vydání Slezských písní Petra Bezruče. In: Slezské písně. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR - Akropolis, 9-12.

Kosák, M. – Flaišman, J. 2014. Komentář. In: Slezské písně. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR - Akropolis, 147-176.

Kosák, M. 2014. Cenzura a autocenzura Slezských písní Petra Bezruče. Editologické poznámky. In: Hrabal, J. (ed.), Cenzura v literatuře a umění střední Evropy. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 104-117.

Beveridge, D. – Lücker, K. (eds.) – Kosák, M. 2013. K redakci básnického textu. In: Dvořák, A. – Frese, A. (eds.), Cypřiše pro tenor a klavír. Praha, Bärenreiter, VII, XI, XV-XVI.

Flaišman, J. – Kosák, M. 2010. Mezi řemeslem, vědou a uměním. In: Bláhová, K. – Sládek, O. (eds.), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i, 127-137.

Kosák, M. 2009. Komentář. In: Čan, . (ed.), Básně. Svazek třetí. Praha, Triáda, 195-217.

Flaišman, J. – Kosák, M. 2009. Komentář. In: Červenka, M. (ed.), Textologické studie. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 259-285.

Flaišman, J. – Kosák, M. 2009. Komentář. In: Brabec, J. (ed.), Panství ideologie a moc literatury. Praha, Akropolis, 299-304.

Flaišman, J. – Kosák, M. 2009. Miroslav Červenka – textolog a editor. In: Červenka, M. (ed.), Textologické studie. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 248-256.

Kosák, M. 2008. Komentář. In: Čan, . (ed.), Básně II. Praha, Triáda, 121-190.

Kosák, M. 2007. Ediční komentář. In: Kosák, M. (ed.), Básně. Svazek první. Praha, Triáda, 151-237.

Flaišman, J. – Kosák, M. 2006. Na okraj příručky Editor a text. In: kol., . (ed.), Editor a text. Praha - Litomyšl, Paseka a ÚČLLV, 157-173.

Kosák, M. 2005. Ediční poznámka a komentáře. In: Janský, P. (ed.), Dštění. Praha, Torst, 241-274.

Articles

Kosák, M. 2022. Nad rukopisy Vaculíkova Českého snáře. Česká literatura 70(5), 560-578. DOI: 10.51305/cl.2022.05.02

Kosák, M. 2020. Neruda redaktor Josefa Baráka? Sonda do Nerudovy redakční praxe především na příkladu Adolfa Heyduka. Česká literatura 68(1), 65-74.

Kosák, M. – Flaišman, J. 2020. Textová genetika a Kritická hybridní edice. Česká literatura 68(6), 697-704.

Flaišman, J. – Kosák, M. – Špirit, M. 2019. Bibliografie Jiřího Brabce (1951–2019). Slovo a smysl č. 2019 (2019), 7-119.

Kosák, M. – Flaišman, J. 2018. Třetí ediční stadium vydávání Máje K. H. Máchy. Česká literatura 66(2), 182-213.

Kosák, M. – Flaišman, J. 2017. Poznámky k edičnímu zpracování rukopisných náčrtů v Kritické hybridní edici. Litikon 2(1), 38-43.

Kosák, M. 2013. K podobě komentáře: nad filmovou sérií Hyperkino. Slovo a smysl 10(20), 314-317.

Kosák, M. – Flaišman, J. 2013. Tradice vydávání korespondence v literárně(vědně) koncipovaných edicích. Práce z dějin Akademie věd 5(2), 145-149.

Kosák, M. – Flaišman, J. 2012. Současné perspektivy textologické a ediční problematiky Slezských písní Petra Bezruče. Slovenská literatúra 59(5), 428-437.

Kosák, M. – Flaišman, J. 2012. Rozpětí varianty. Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví Roč. 44, - (2012), 179.

Kosák, M. 2011. Demystifikovat Králíka. Dějiny - teorie - kritika 8(1), 132-136.

Flaišman, J. – Kosák, M. 2009. Kritická hybridní edice. Česká literatura 57(2), 266-275.

Kosák, M. – Flaišman, J. 2009. Felix Vodička - textolog a editor. Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví Roč. 41, - (2009), 117-124.

Kosák, M. – Flaišman, J. 2008. Poznámky k možnostem záznamu variant. Česká literatura 56(3), 289-291.

Proceedings

Kosák, M. 2020. Grafická podoba básní jako textologický problém (Poznámky к případu Andreje Stankoviče). In: Onuferová, E. – Pokorná, T. – Špirit, M. (eds.), Stankovič 1940-2020 (poezie, kritika, společnost). Reflexe a dokumenty. Praha, Revolver Revue, 25-34.

Kosák, M. – Flaišman, J. 2018. K současné vydavatelské situaci díla Petra Bezruče. In: Smolka, Z. (ed.), Petr Bezruč. Bard prvý, co promluvil. Ostrava, Ostravská univerzita, 36-40.

Kosák, M. 2014. Влияние русской текстологии на чешскую издательскую практику. In: Lipatov, A. – Sozina, J. (eds.), Rossija i russkij čelovek v vosprijatii slavjanskich narodov. Moskva, Centr knigi Rudomino, 380-389.

Editions

Kosák, M. – Flaišman, J. – Merthová, K. (eds.) 2022. Petr Bezruč. Slezské písně. Ústav pro českou literaturu AV ČR – Filip Tomáš — Akropolis – Památník národního písemnictví v Praze, Praha.

Kosáková, H. – Kosák, M. (eds.) 2021. Jiří Weil. Moskva-hranice. Triáda, Praha.

Nováková, T. – Flaišman, J. – Kosák, M. (eds.) 2021. Otokar Březina. Básnické spisy. Nadační fond Česká knižnice – Ústav pro českou literaturu AV ČR – Host, Brno.

Charypar, M. – Flaišman, J. – Kosák, M. (eds.) 2019. Máj. Báseň. Ústav pro českou literaturu, v. v. i. – Akropolis, Praha.

Kosák, M. (ed.) 2019. Josef Frič. Básně, prózy, překlady (1931-1972). Triáda, Praha.

Flaišman, J. – Kosák, M. (eds.) – Šalda, F. 2016. Loutky i dělníci boží: román milostný. Institut pro studium literatury, Praha.

Kosák, M. – Pelán, J. (eds.) – Frič, J. 2016. Básnické sbírky. Triáda, Praha.

Kosák, M. (ed.) 2015. Emil Juliš: Básně (1956-1971). Host, Brno.

Kosák, M. – Flaišman, J. – Merthová, K. (eds.) – Bezruč, P. 2014. Slezské písně. Ústav pro českou literaturu AV ČR - Akropolis, Praha.

Flaišman, J. – Kořínková, L. – Kosák, M. – Říha, J. (eds.) – Gellner, F. 2014. František Gellner: Dílo I.–II. Akropolis – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Kosák, M. (ed.) – Bořkovcová, H. 2011. Píšu a sešit mi leží na kolenou: deníky 1940-1946. Plus, Praha.

Kosák, M. – Flaišman, J. (eds.) – Brabec, J. 2009. Šaldova vůle k integraci. Dvě studie. Společnost F. X. Šaldy, Praha.