Research interests

history and theory of comics, popular literature, popular culture

Education

2007-2015 FF UK, History of Czech Literature and the Theory of Literature (Ph.D.)
1999-2006 FF UK, Czech Language and Literature (Mgr.)

Employment

2011- Institute of Czech Literature CAS, Department for Research Into Literary Culture
2004-2011 Institute of Czech Literature CAS, Editorial and Textological Department
2001-2004 Institute of Czech Literature CAS (externist)

Awards

2019 Muriel Award, Punťa. A Forgotten Hero of Czech Comics 1934-1942
2016 Muriel Award, In Panels and Speech Balloons. Chapters from the Theory of Comics
2015 IBBY Golden Ribbon Award, History of Czechoslovak Comics of the 20th Century (in category "theory and/or history of the literature for children")
2015 Muriel Award, History of Czechoslovak Comics of the 20th Century
2014 Josef Hlávka Award

Selected bibliography (ASEP)

Books

Kořínek, P. et al. 2019. Čtyřlístek. První půlstoletí v Třeskoprskách. Čtyřlístek, Praha.

Kořínek, P. – Kořínková, L. – Voříšková, M. – Klapač, R. 2018. Punťa: zapomenutý hrdina českého komiksu (1934-1942). Akropolis, Praha.

Kořínek, P. – Jareš, M. – Foret, M. 2015. V panelech a bublinách: kapitoly z teorie komiksu. Akropolis, Praha.

Prokůpek, T. – Kořínek, P. – Foret, M. – Jareš, M. 2014. Dějiny československého komiksu 20. století. Akropolis, Praha.

Book chapters

Kořínek, P. – Kořínková, L. 2023. Punťa the Dog Goes to the Second Italo–Abyssinian War: Czech, Polish, and American Comic Heroes in the Real-World Conflict of 1935–1936. In: E. H. Earle, H. – Lund, M. (eds.), Identity and History in Non-Anglophone Comics. Londýn, Routledge India, 259-280. DOI: 10.4324/9781003386841-18

Kořínek, P. – Kořínková, L. 2022. Mládež je pohromadě, večer hrůzy může započít. In: Kořínek, P. – Kořínková, L. (eds.), Joe Hloucha. Pavilon hrůzy. Praha, K.A.V.K.A., 180-191.

Kořínek, P. – Prokůpek, T. 2021. Poblíž komiksu. Inspirace a ozvuky v díle Jiřího Šalamouna. In: Truhlářová, K. – Wells, M. (eds.), Jiří Šalamoun. Nic k zahození. Praha, K-A-V-K-A, 341-351.

Kořínek, P. 2020. Self-regulation and self-censorship. Comics Creators in Czechoslovakia and Communist Eastern Bloc. In: Aldama, F. (ed.), The Oxford Handbook of Comic Book Studies. New York, Oxford University Press, 239-255.

Kořínek, P. 2020. Facets of Nostalgia. Text-centric Longing in Comics and Graphic Novels by Pavel Čech. In: Kuhlman, M. – Alaniz, J. (eds.), Comics of the New Europe. Leuven, Leuven University Press, 89-104.

Mynářová, J. – Kořínek, P. 2020. The Ancient Near East in Czech Comics and Popular Culture. The Case of Jáchym and the Printer’s Devil. In: Verderame, L. – Garcia-Ventura , A. (eds.), Receptions of the Ancient Near East in Popular Culture and Beyond. Atlanta, Lockwood Press, 181-195. DOI: 10.2307/j.ctvxrpzkx.14

Kořínková, L. – Kořínek, P. 2019. Literatura pro děti a mládež. In: Prokůpek, T. (ed.), Ondřej Sekora - Mravenčí a jiné práce. Brno - Praha, Moravské zemské muzeum a Akropolis, 124-149.

Fedrová, S. – Kořínek, P. 2018. Ilustrovat klasiku / Pár slov ke koncepci výstavy. In: Grus, J. (ed.), Ilustrovat klasiku. Praha, Karolinum, 1-5.

Kořínek, P. 2018. Rychlé šípy a jejich dobrodružství prózou. In: Prokůpek, T. (ed.), Rychlé šípy a jejich úžasná nová dobrodružství. Praha, Akropolis, 134-141.

Kořínek, P. 2018. Tucet punťovských inspirací. Vzory a zdroje českého komiksu třicátých let. In: Tabook Baedekr 2018. Tábor, Baobab, 367-389.

Kořínek, P. 2017. Tisíce kreslených tváří Jaroslava Maláka (část třetí): Život plný kreseb. In: Havelka, S. – Chvojka, P. – Malák, J. (eds.), Polda a Olda do třetice. Praha, Albatros, 185-197.

Kořínek, P. – Kořínková, L. 2017. Život veselý i tuhý čeká naše dobrodruhy. In: Tabook Baedekr 2017. Tábor, Baobab, 219-229.

Kořínek, P. 2017. Čtyři nohy dobré, dvě nohy lepší. České komiksové příběhy o veselých zvířátkách mezi všednodenností a epikou. In: Hrabal, J. (ed.), Polidštěné zvíře. Kapitoly ke středoevropskému myšlení o literatuře. Olomouc, Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 59-71.

Kořínek, P. 2016. From Barbánek to Smurfette (and Back Again): 1989–1995 Czech Children’s and Youth Magazines – Comics’ and Picture Serials’ Changes in Editorial Practice and Publication Strategies. In: Daniel, O. – Kavka, T. – Machek, J. (eds.), Popular Culture and Subcultures of Czech Post-Socialism. Listening to the Wind of Change. Newcastle Upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 24-36.

Kořínek, P. 2016. Šprýmovné komiksy Josefa Lady. In: Lada, J. – Prokůpek, T. (eds.), Šprýmovné komiksy. Obrázkové seriály z let 1922–1946. Praha, Plus, 121-125.

Kořínek, P. 2016. Kreslit, jako když se luští křížovka. Jiří Kalousek v ilustraci, komiksu, karikatuře i animovaném filmu. In: Černý, J. – Zátka, P. – Kalousek, J. (eds.), Obrázky z dějin zeměpisných objevů (a výletů). Praha, Albatros, 117-133.

Kořínek, P. 2016. Jak vznikaly Obrázky z dějin zeměpisných objevů. In: Černý, J. – Zátka, P. – Kalousek, J. (eds.), Obrázky z dějin zeměpisných objevů (a výletů). Praha, Albatros, 134-141.

Kořínek, P. 2016. Tisíce kreslených tváří Jaroslava Maláka (část první): Komiksová tvorba let sedmdesátých. In: Chvojka, P. – Malák, J. (eds.), Polda a Olda. Praha, Albatros, 168-173.

Kořínek, P. 2016. Tisíce kreslených tváří Jaroslava Maláka (část druhá): Zvěromalíř Malák. In: Chvojka, P. – Havelka, S. – Malák, J. (eds.), Polda a Olda zase spolu. Praha, Albatros, 170-174.

Kořínek, P. 2016. Che cosa fa parte della storia? Le trasformazioni dei popolari Obrázků z českých dějin [Immagini della storia ceca]. In: D’Amico, T. – Bílek, P. – Machatová, L. – Foret, M. (eds.), La memoria a fumetti. Studi sul fumetto, la storia e la memoria. Mantova, Universitas Studiorum, 91-104.

Kořínek, P. 2016. Co patří do historie? Transformace populárních Obrázků z českých dějin. In: D’Amico, T. – Bílek, P. – Machatová, L. – Foret, M. (eds.), La memoria a fumetti. Studi sul fumetto, la storia e la memoria. Mantova, Universitas Studiorum, 229-241.

Kořínek, P. 2016. Patero českých komiksových „Sienkiewiczů". In: Henryk v bublinách. Katalog komiksové soutěže. Praha, MAKE*detail - Eliška Kosová, 9-13.

Kořínek, P. 2016. Francouzské angažmá Chundeláčkova staršího bratra. In: AARGH! 16. Brno, Analphabet Books, 53-55.

Kořínek, P. 2015. „Jako posledně, žádné textové bubliny“. Komentovaný seriál jako zkrocený komiks. In: Wögerbauer, M. – Píša, P. – Šámal, P. – Janáček, P. (eds.), V obecném zájmu : cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře : 1749-2014. Praha, Academia : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1083-1095.

Kořínek, P. (ed.) 2014. Komiksová manažérie Věry Faltové. In: Dobrodružství Mořských vlků. Praha, Albatros, 218-230.

Kořínek, P. 2013. K pramenům komiksového pojmosloví. Přínosná těkavost definic. In: Vyskočilová, Z. (ed.), Literatura a média. Sborník přednášek pro doktorandský seminář Ústavu bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. České Budějovice, Tomáš Halama, 55-68.

Kořínek, P. – Prokůpek, T. 2012. Prolomit šifru. In: Kořínek, P. – Prokůpek, T. (eds.), Signály z neznáma. Český komiks 1922-2012. Řevnice, Arbor vitae, 6-10.

Kořínek, P. 2012. V dalším čísle naleznete. In: Kořínek, P. – Prokůpek, T. (eds.), Signály z neznáma. Český komiks 1922-2012. Řevnice, Arbor vitae, 12-35.

Kořínek, P. 2012. Smějeme se se zvířátky. In: Kořínek, P. – Prokůpek, T. (eds.), Signály z neznáma. Český komiks 1922-2012. Řevnice, Arbor vitae, 68-97.

Kořínek, P. 2008. Sdílenými světy k seriálovým strukturám: Fikční světy komiksu. In: Jedličková, A. – Sládek, O. (eds.), Vyprávění v kontextu. Praha, Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, 100-118.

Articles

Kořínek, P. – Jareš, M. – Holanová, M. 2023. Třikrát z české meziválečné populární literatury. Úvodem. Česká literatura 71(4), 459-463.

Kořínek, P. 2023. Čtyřicet psaní z kamakurského hotelu. Dopisy neznámého Joe Hlouchy (1923). Česká literatura 71(4), 486-497. DOI: 10.51305/cl.2023.04.05

Kořínek, P. 2020. Cykly šprýmovných obrázků. Rané neperiodické publikační platformy českého komiksu 1911–1933. Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví 52(2020), 90-110.

Kořínek, P. 2019. Achtbaan van malle geiten & necrofiele smeerlapperij. De ups en downs van de tsjechische strip. Stripgids Roč. 5, 12. 6. (2019), 54-77.

Kořínek, P. 2019. Neues vom tschechischen Comic. Sudetenland 61(2), 171-176.

Kořínek, P. 2018. Zasílejte každou vtipnou drobnůstku. České humoristické časopisy na dějinném zlomu (září až prosinec 1918). FŮD -, č. 2 (2018), 6-11.

Kořínková, L. – Kořínek, P. 2016. Dětský časopis Punťa – cesta k úspěchu. Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví 48(2016), 84-103.

Kořínek, P. 2014. Proč zase číst Čtyřlístek. A2 11(4), 7.

Kořínek, P. 2014. Věrně překreslit či snad invenčně převést? Pokus o typologizaci komiksových adaptací literárních děl. Host 30(3), 59-61.

Kořínek, P. 2010. Komiksový bod obratu: K textu Bradforda W. Wrighta Rudoši, romance a renegáti. Česká literatura 58(5), 626-630.

Proceedings

Kořínková, L. – Kořínek, P. 2021. O gejšách z Vršovic. Hlouchova špetka exotiky jako příspěvek k zábavním možnostem metropole. In: Bendová, E. – Hojda, Z. (eds.), Od práce k zábavě: volný čas v české kultuře 19. století. Praha, Academia, 96-107.

Kořínek, P. 2012. Moc a dystopie: antiutopické vize v současné angloamerické fikci. In: Taranenková, I. – Jareš, M. (eds.), Bude, ako nebolo. Podoby utopického žánru. Bratislava, Ústav slovenskej literatúry SAV, 172-180.

Kořínek, P. 2012. O Čtyřlístku s láskou. Prolegomena k analýze jednoho seriálu. In: Foret, M. – Kořínek, P. – Prokůpek, T. – Jareš, M. (eds.), Studia komiksu. Možnosti a perspektivy. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 201-214.

Kořínek, P. 2010. Banální jak z komiksové bubliny. Adjektivum "komiksový" jako žánrová specifikace. In: Fedrová, S. (ed.), Česká literatura v intermediální perspektivě IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha, Ústav pro českou literaturu, 91-99.

Editions

Kořínková, L. – Jareš, M. – Kořínek, P. (eds.) 2023. Je ještě někde jiný svět. České verše o Japanu. K-A-V-K-A, Praha.

Kořínek, P. – Kořínková, L. (eds.) 2022. Joe Hloucha. Pavilon hrůzy. K.A.V.K.A., Praha.

Kořínek, P. – Prokůpek, T. (eds.) – Česálková, L. et al. 2012. Signály z neznáma. Český komiks 1922-2012. Arbor vitae, Řevnice.

Other scholarly activities

Exhibitions (prepared by): Signals from the Unknown. Czech Comics 1922-2012 (Brno, Praha, Pardubice, 2012-2013, with Tomáš Prokůpek) 100 Years of Czech Comics (Tokyo, Kitakyushu, 2018-2019, with Tomáš Prokůpek) Jiří Grus - Ilustrovat klasiku (Praha, 2018, with Stanislava Fedrová) Meanwhile. Elsewhere (30+ venues in 15+ countries, Czech Centres project, 2018-2020, with Tomáš Prokůpek) Here and Now. Contemporary Czech Comics (Czech Centres project, 2020-, with Tomáš Prokůpek) Czech Comics and Their World (2022, Moravian Museum, with Tomáš Prokůpek)