Research interests

Verse studies

Education

2004-2009 History of Czech Literature and Literary History (Faculty of Arts, Charles University in Prague: Ph.D.)
1996-2003 Czech Language and Literature (Faculty of Arts, Charles University in Prague: Mgr.)

Employment

Membership

Selected bibliography (ASEP)

Books

Plecháč, P. – Kolár, R. 2017. Kapitoly z korpusové versologie. Akropolis, Praha.

Articles

Plecháč, P. – Kolár, R. 2022. Metre and Semantics in the Poetry of Czech Post-Symbolists Accessed via LDA Topic Modelling. Studia Metrica et Poetica 9(1), 7-19. DOI: 10.12697/smp.2022.9.1.01

Kolár, R. 2021. Verš a žánr. Skica k předválečné tvorbě Viktora Dyka. Slovo a smysl 18(37), 29-42. DOI: 10.14712/23366680.2021.2.2

Kolár, R. 2021. Rané verše Fráni Šrámka. Český jazyk a literatura 72(2), 53-59.

Kolár, R. 2021. Verš raného Karla Tomana. Česká literatura 69(1), 33-53. DOI: 10.51305/cl.2021.01.02

Kolár, R. 2020. Raný a pozdní Gellner. Poznámky k metrice. Česká literatura 68(3), 332-355.

Kolár, R. 2019. Hádanky Nezvalovy Abecedy. Český jazyk a literatura 69(3), 105-109.

Kolár, R. 2019. Antroponyma v Magorových labutích písních. Acta onomastica 60(2), 233-239.

Kolár, R. – Plecháč, P. 2019. Jak poznat metrum českého přízvučného verše?. Litikon 4(2), 357-365.

Kolár, R. – Plecháč, P. 2018. Častnotnosť častěj reči v češskoj poezii. Trudy Instituta russkogo jazyka im. V. V. Vinogradova -, č. 14 (2018), 113-125.

Kolár, R. – Plecháč, P. 2018. Tomanovy Pohádky krve a Korpus českého verše. Český jazyk a literatura 68(4), 187-190.

Kolár, R. – Plecháč, P. 2018. Ještě k Seifertovu ranému volnému verši. Česká literatura 66(4), 553-562.

Kolár, R. – Plecháč, P. 2018. Strofické kombinace v české poezii přelomu 19. a 20. století. Litikon 3(1), 95-102.

Plecháč, P. – Kolár, R. – Hlaváčová, J. – Merthová, K. 2017. Distribuce předpon v českém sylabotónickém trocheji. Slovo a slovesnost 78(4), 322-332.

Plecháč, P. – Kolár, R. 2017. Točnyje metody v češskom stichovedenii. Trudy Instituta russkogo jazyka im. V. V. Vinogradova -, č. 11 (2017), 31-43.

Kolár, R. – Plecháč, P. 2016. Rým a strofika v české poezii 19. století. Český jazyk a literatura 67(2), 59-66.

Plecháč, P. – Kolár, R. 2015. The Corpus of Czech Verse. Studia Metrica et Poetica 2(1), 107-118.

Plecháč, P. – Kolár, R. 2015. Databáze českých meter a výzkum českého verše 19. století. Česká literatura 63(2), 236-246.