Research interests

Verse studies

Education

2004-2009 History of Czech Literature and Literary History (Faculty of Arts, Charles University in Prague: Ph.D.)
1996-2003 Czech Language and Literature (Faculty of Arts, Charles University in Prague: Mgr.)

Employment

since 2009 Institute of Czech Literature of the CAS

Membership

since 2024 member, Evaluation Panel Linguistics and Literature, Czech Science Foundation
since 2020 head, Editorial Board, Česká literatura journal
since 2016 member, Editorial Board, Český jazyk a literatura journal

Selected bibliography (ASEP)

Books

Kolár, R. 2023. Hudbu vašich rytmů jsem cítil… Průvodce veršovými prostředky mezitextového navazování v díle V. Dyka, F. Gellnera, F. Šrámka a K. Tomana. Ústav pro českou literaturu AV ČR – Akropolis, Praha.

Plecháč, P. – Kolár, R. 2017. Kapitoly z korpusové versologie. Akropolis, Praha.

Articles

Kolár, R. – Tveryanovich, K. 2023. The Metrics of Four Czech Poets in Russian Translations. Studia Metrica et Poetica 10(1), 88-107. DOI: 10.12697/smp.2023.10.1.04

Kolár, R. 2023. Poznej své metrum... : k využití online aplikace pro automatickou analýzu metra. Český jazyk a literatura 73(4), 162-167.

Plecháč, P. – Kolár, R. 2022. Metre and Semantics in the Poetry of Czech Post-Symbolists Accessed via LDA Topic Modelling. Studia Metrica et Poetica 9(1), 7-19. DOI: 10.12697/smp.2022.9.1.01

Kolár, R. 2021. Rané verše Fráni Šrámka. Český jazyk a literatura 72(2), 53-59.

Kolár, R. 2021. Verš a žánr. Skica k předválečné tvorbě Viktora Dyka. Slovo a smysl 18(37), 29-42. DOI: 10.14712/23366680.2021.2.2

Kolár, R. 2021. Verš raného Karla Tomana. Česká literatura 69(1), 33-53. DOI: 10.51305/cl.2021.01.02

Kolár, R. 2020. Raný a pozdní Gellner. Poznámky k metrice. Česká literatura 68(3), 332-355.

Kolár, R. 2019. Hádanky Nezvalovy Abecedy. Český jazyk a literatura 69(3), 105-109.

Kolár, R. 2019. Antroponyma v Magorových labutích písních. Acta onomastica 60(2), 233-239.

Kolár, R. – Plecháč, P. 2019. Jak poznat metrum českého přízvučného verše?. Litikon 4(2), 357-365.

Kolár, R. – Plecháč, P. 2018. Častnotnosť častěj reči v češskoj poezii. Trudy Instituta russkogo jazyka im. V. V. Vinogradova -, č. 14 (2018), 113-125.

Kolár, R. – Plecháč, P. 2018. Tomanovy Pohádky krve a Korpus českého verše. Český jazyk a literatura 68(4), 187-190.

Kolár, R. – Plecháč, P. 2018. Ještě k Seifertovu ranému volnému verši. Česká literatura 66(4), 553-562.

Kolár, R. – Plecháč, P. 2018. Strofické kombinace v české poezii přelomu 19. a 20. století. Litikon 3(1), 95-102.

Plecháč, P. – Kolár, R. – Hlaváčová, J. – Merthová, K. 2017. Distribuce předpon v českém sylabotónickém trocheji. Slovo a slovesnost 78(4), 322-332.

Plecháč, P. – Kolár, R. 2017. Točnyje metody v češskom stichovedenii. Trudy Instituta russkogo jazyka im. V. V. Vinogradova -, č. 11 (2017), 31-43.

Kolár, R. – Plecháč, P. 2016. Rým a strofika v české poezii 19. století. Český jazyk a literatura 67(2), 59-66.

Plecháč, P. – Kolár, R. 2015. The Corpus of Czech Verse. Studia Metrica et Poetica 2(1), 107-118.

Plecháč, P. – Kolár, R. 2015. Databáze českých meter a výzkum českého verše 19. století. Česká literatura 63(2), 236-246.