Research interests

Czech drama and theatre after 1948, drama theory, theatre and performance theory, book editorship

Education

1986–1990 Faculty of Education, Charles University, Special Education
1990–1995 Faculty of Arts, Charles University, Theatre Studies
1995-1998 Faculty of Arts, Charles University, Comparative Literature
1995-2003 Faculty of Arts, Charles University, Theatre Studies (PhD. studies)

Employment

2009 the department of 20th century literature, now the department of 20th century literature and contemporary literature (the theatrology team) at the Institute for Czech Literature of CAS
1998 the department of literary theory, late the department of poetic texts ICL CAS (2004-2007 head of department)
1999-2002 research secretary of ICL CAS
2002-2007 assistant in the department of theatre studies, Faculty of Arts, Charles University (theory of drama and theater)
2005-2006 interim head of the department of theater studies, Faculty of Arts, Charles University

Selected bibliography (ASEP)

Books

Janoušek, P. et al. 2022. Dějiny české literatury v Protektorátu Čechy a Morava. Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Barborík, V. et al. 2021. Listopadové proměny. Česká a slovenská literatura v kontextu roku 1989. Ústav pro českou literaturu, Praha.

Merenus, A. et al. 2019. Text a divadlo. Academia, Praha.

Sládek, O. et al. 2018. Slovník literárněvědného strukturalismu. Ústav pro českou literaturu AV ČR – Host, Brno.

Jungmannová, L. 2018. Václav Havel. Zahradní slavnost (1963). Ústav pro českou literaturu, Praha.

Jungmannová, L. – Vodička, L. 2016. České drama v letech 1989-2010. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.,, Praha.

Jungmannová, L. 2014. Příběhy obyčejných šílenství : "nová vlna" české dramatiky po roce 1989. Akropolis, Praha.

Fialová, A. et al. 2014. V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády 21. století v souvislostech a interpretacích. Academia, Praha.

Mocná, D. – Peterka, J. 2004. Encyklopedie literárních žánrů. Paseka, Praha.

Hodrová, D. – Jungmannová, L. – Vangeli, N. – Mukařovský, J. 2001. -na okraji chaosu-. Poetika literárního díla 20. století. Torst, Praha.

Book chapters

Jungmannová, L. 2023. Proti paktu s ďáblem – čtyři inscenace Jan Kačera. In: Vedral, J. (ed.), Vyvětráváme… Divadlo na Vinohradech za „normalizace“. Praha, Pražská scéna ve spolupráci s Akademií múzických umění v Praze, 273-299.

Jungmannová, L. 2023. Zelenkovy vykloubené útoky na „totalitu“ našeho myšlení. In: Zelenka, P. (ed.), Fifty + čtyři: divadelní hry 2014-2022. Praha, Brkola, 305-310.

Jungmannová, L. 2022. Vztah Havlových typogramů a dramat. In: Balowski, M. (ed.), Kody i antykody twórczości Václava Havla. Poznaň, Uniwersytet im. Adama Mickeiwicza w Poznaniu, 107-110.

Jungmannová, L. 2022. Ústí za Rajmonta. In: Marečková, T. – Vodička, L. – Novotný J., P. (eds.), Činoherní Ústí. Ve znamení kovadliny. Ústí nad Labem, Větrné mlýny, 58-87.

Jungmannová, L. 2021. Spolupráce Františka Listopada s rozhlasem za protektorátu. In: 100 František / Jorge Listopad. Praha, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 25-29.

Jungmannová, L. 2021. „Co se dělo po roce 1989 v původní dramatice aneb Kopernikánský obrat?“. In: Barborík, V. – Čiháková , B. – Šidáková Fialová, A. (eds.), Listopadové proměny. Česká a slovenská literatura v kontextu roku 1989. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 208-216.

Jungmannová, L. 2021. Krejča, Otomar (1921-2009). In: Delsol, C. – Nowicki, J. (eds.), La vie de l’esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique. Paris, Les Éditions du CERF, 714-715.

Jungmannová, L. 2020. Play Drábek!. In: Jungmannová, L. (ed.), Play Drábek. Hry a adaptace z let 2010-2020. Praha, Akropolis, 570-573.

Jungmannová, L. 2019. „Kdo neví, že slouží, slouží vždycky nejlíp!“. In: Žebrácká opera. Brno, Městské divadlo Brno, 37-57.

Jungmannová, L. 2019. Divadelník Václav Havel. In: Žebrácká opera. Brno, Městské divadlo Brno, 91-113.

Jungmannová, L. 2018. Dialog. In: Přibáň, M. et al., (eds.), Český literární samizdat 1948-1989. Praha, Academia, 150-152.

Jungmannová, L. 2017. “New (Czech) Drama” and Postdramatic Theatre. In: Augustová, Z. – Jiřík, J. – Jobertová, D. (eds.), Horizonty evropského dramatu: současný divadelní text mezi dramatickými a postdramatickými tendencemi. Praha, NAMU, 273-280.

Jungmannová, L. 2017. Komentář. In: Havel, V. – Jungmannová, L. (eds.), Hry. Brno, Host, 529-543.

Jungmannová, L. 2015. Dvě generace současných českých dramatiček. In: Hala, K. – Vlčková, O. – Šťastná, D. (eds.), Ženy - divadlo - dějiny. Pardubice, Univerzita Pardubice, 55-60.

Jungmannová, L. 2014. Předběžná zpráva o příbězích obyčejného šílenství. In: Zelenka, P. – Jungmannová, L. (eds.), Obyčejná šílenství. Praha, Akropolis, 313-317.

Jungmannová, L. 2013. "Řečnej člověk" Pavel Landovský. In: Landovský, P. (ed.), Hodinový hoteliér a jiné hry. Praha, Akropolis, 319-330.

Jungmannová, L. 2013. Pohádka o Drábkovi. In: Drábek, D. (ed.), Dětem!. Praha, Akropolis, 177-181.

Jungmannová, L. 2013. Dramatička píšící o ženách a (nejen) pro ženy. In: Tošovský, J. (ed.), Lenka Lagronová, Z prachu hvězd. Praha, Národní divadlo, 20-27.

Jungmannová, L. 2012. Svůj vlastní experiment. In: Sidon, K. – Jungmannová, L. (eds.), Dramata. Praha, Akropolis, 387-394.

Jungmannová, L. 2012. Václav Havel vzdálen (i blízek) divadlu. In: Freimanová, A. (ed.), O divadle. Praha, Knihovna Václava Havla, 661-665.

Jungmannová, L. 2011. Smutek zlobivého děcka. In: Drábek, D. (ed.), Aby se Čechům ovary zachvěly. Praha, Akropolis, 321-325.

Jungmannová, L. 2011. Dienstbierovy ostrůvky autentické paměti. In: Dienstbier, J. (ed.), O hostitelích a hostech. Praha, Galén, 271-277.

Jungmannová, L. 2011. Jak to všechno začalo. Havlovy první profesionální dramatické texty. In: Havel, V. (ed.), Motomorfózy. Praha, Galén, 59-62.

Jungmannová, L. 2010. Velkou historii ordinovala svým hrám Milada Součková. In: Kolihová Havlíková, L. (ed.), Program Národního divadla k inscenaci hry Milady Součkové Historický monolog. Praha, Národní divadlo, 43-51.

Jungmannová, L. 2010. Stereotyp a rituál, dramatické prostředky Lenky Lagronové. In: Lagronová, L. – Jungmannová, L. (eds.), Hry. Brno, Větrné mlýny, 421-427.

Jungmannová, L. 2008. Wańkowskie paradoksy. In: Havel, V. – Landovský, P. – Kohout, P. – Dienstbier, J. (eds.), W roli głównej Ferdynand Waniek. Antologia sztuk czeskich dysydentów. Wrocław, Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 5-16.

Jungmannová, L. 2007. Egon Bondy dramatik. In: Klestilová, I. (ed.), Bouda Bondy. Praha, Národní divadlo, 26-35.

Jungmannová, L. 2007. Od Orfea ke Krytovému divadlu. In: Klestilová, I. (ed.), Bouda Bondy. Praha, Národní divadlo, 37-41.

Jungmannová, L. 2007. Bondyho cesta do Národního. In: Bondy, E. – Jungmannová, L. – Kopáč, R. (eds.), Hry. Praha, Akropolis, 279-289.

Jungmannová, L. 2006. Co se stalo, když Nora poprvé opustila manžela, aneb Ibsenova Nora jako feministický diskurs. In: Stehlíková, K. (ed.), Ipse ipsa Ibsen : Sborník ibsenovských studií. Soběslav, Nakladatelství Elg, 74-93.

Jungmannová, L. 2006. Paradoxy s Vaňkem. In: Šulc, J. (ed.), V hlavní roli Ferdinand Vaněk. Praha, Academia, 383-399.

Jungmannová, L. 2006. Totaliaryzm i "coolness" - jak to pogodzić?. In: Krauze, K. (ed.), Opowieści o zwyczajnym szaleństwie. Antologia najnowszej dramaturgii czeskiej. Wroclaw, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wroclawskie Wydawnictwo Oświatowe, 5-16.

Jungmannová, L. 2005. Bůh do domu aneb Škvorecký dramatik. In: Přibáň, M. (ed.), Škvorecký 80. Sborník z mezinárodní konference o životě a díle Josefa Škvoreckého. Praha, Literární akademie, 237-243.

Jungmannová, L. 2005. Čas v dramatu. In: Hodrová, D. – Hrbata, Z. – Vojtková, M. (eds.), Na cestě ke smyslu: Poetika literárního díla 20. století. Praha, Torst, 245-313.

Jungmannová, L. 2005. Interpretace Čechovových her v režiích Petra Lébla v Divadle Na zábradlí. In: Hříbková, R. – Hrabalová, M. (eds.), Jak čteme ruské klasiky. Praha, Národní knihovna České republiky, 17-23.

Jungmannová, L. 2004. Doslov aneb Řada neznámých. In: Legátová, K.,Posedlá a jiné hry. Praha, Paseka, 160-166.

Jungmannová, L. 2003. Žena jednající. K zobrazení ženy v dramatice 20. století. In: Kalivodová, E. – Knotková-Čapková, B. (eds.), Ponořena do Léthé. Praha, FFUK, 141-147.

Jungmannová, L. – Kopta, . 2001. Neoficiální dramatika v letech 1945-1990. Dramatika silného hrdiny. In: Kopta, ..,Alternativní kultura. Příběh české společnosti 1945-1989. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 461-474.

Articles

Plecháč, P. – Jungmannová, L. 2024. Unsigned play by Milan Kundera? An authorship attribution study. Digital Scholarship in the Humanities 39(1), 191-197. DOI: 10.1093/llc/fqad109

Jungmannová, L. 2022. Kudy vede hranice mezi literární a divadelní vědou?. Divadelní revue 33(3), 71-73.

Jungmannová, L. 2021. Rozhlasová hra a/nebo rozhlasová inscenace? Poznámky k teorii takzvané slovesné tvorby. Česká literatura 69(4), 453-476. DOI: 10.51305/cl.2021.04.02

Jungmannová, L. 2020. Protektorátní rozhlasová hra a inscenace – “bílé místo” i “stigma”. Divadelní revue 31(3), 7-22.

Jungmannová, L. 2018. Postdramatické divadlo jako pojem aneb Postteatrologie. Divadelní revue 29(1), 52-59.

Jungmannová, L. 2017. „Diderot miloval mystifikace“, a co Milan Kundera?. Česká literatura 65(2), 235-256.

Jungmannová, L. 2017. Nové české drama: Identita je "in" aneb Portréty a úchylky. Host 33(9), 48-51.

Jungmannová, L. 2017. Poznámky k tvorbě Víta Peřiny. „Hrnky brnky“, „Bzzz“, „Pšt“, „Ťuk“ a „Frrr“!. Loutkář -, č. 3 (2017), 55-57.

Jungmannová, L. 2015. Dramatika Václava Havla a transtextovost. Divadelní revue 26(1), 115-118.

Jungmannová, L. 2015. Jak to bylo s Motýlem na anténě?. Divadelní revue 26(3), 68-73.

Jungmannová, L. 2012. Dramatizace je "in": K dramatizaci a literární adaptaci. Host 28(4), 43-46.

Jungmannová, L. 2011. Zrození Zahradní slavnosti z Havlových literárních počátků. Divadelní revue 22(3), 7-29.

Jungmannová, L. 2010. Převod řeči do nemluvení a translace ticha do slov aneb Dramatická tvorba Věry Linhartové. Česká literatura 58(2), 231-238.

Jungmannová, L. 2010. Dramatika Davida Drábka aneb Kritika mcdonaldizace. Bohemica Olomucensia 2(4), 145-148.

Jungmannová, L. 2009. Ela a Hela stopují po padesáti letech. A2 5(14), 27-27.

Jungmannová, L. 2009. Málo českých dramatiček? Ženské drama mezi sebepoznáním a sociální tematikou. A2 5(12), 14-15.

Jungmannová, L. 2009. Počátky geneze Zahradní slavnosti. Divadelní revue 20(4), 17-31.

Jungmannová, L. 2008. Naděje a beznaděj aneb Tematické paradoxy v díle Lenky Lagronové. Česká literatura 56(1), 47-59.

Jungmannová, L. 2007. Nová vlna české dramatiky. Host 23(7), 16-17.

Jungmannová, L. 2006. Jak napsat hru nové vlny. A2 kulturní týdeník 2(12), 16-17.

Jungmannová, L. 2005. Interpretace Čechovových her v režiích Petra Lébla v Divadle Na zábradlí. Svět literatury Roč. 31, - (2005), 149-153.

Jungmannová, L. 2004. Neoficiální, nezávislá, paralelní, alternativní, nelegální, druhá, jiná, nelicencovaná, samizdatová, ineditní, undergroundová, podzemní..., ale naše. Divadelní revue 15(3), 3-11.

Jungmannová, L. 2002. Čas a maska v Konci masopustu. Divadelní revue 13(3), 34-45.

Jungmannová, L. 2001. Mýtus o třech jednotách aneb Hledání pachatele. Divadelní revue 12(3), 3-8.

Proceedings

Jungmannová, L. 2015. Jak to vlastně bylo? - Geneze Zahradní slavnosti (1960-1963). In: Jungmannová, L. (ed.), Zahradní slavnost - klíčová událost moderního českého divadla. Praha, Knihovna Václava Havla, 11-17.

Jungmannová, L. 2010. Zakázaná dramatika. Pokus o vymezení neoficiální dramatiky v letech 1948-1989. In: Jungmannová, L. (ed.), Česká literatura rozhraní a okraje : IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha, Ústav pro českou literaturu, 131-142.

Jungmannová, L. 2007. Tematické konstanty v díle Lenky Lagronové. In: Labyrint ženského literárního světa. Praha, Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), 135-139.

Jungmannová, L. 2006. Podzemní kultura prizmatem sepětí moci a ideologie. In: Komenda, P. (ed.), Studia Moravica IV. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 211-215.

Jungmannová, L. 2006. Svět v dramatice Václava Havla. In: Fedrová, S. (ed.), Otázky českého kánonu. Sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 473-484.

Jungmannová, L. 2002. Divadlo jako (národní) morální instituce. In: Komunikace a izolace v české kultuře 19. století. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 255-258.

Jungmannová, L. 2002. Obraz divadla v české divadelní kritice sedmdesátých a osmdesátých let. In: Život je jinde?. Praha, Ústav pro českou literaturu, 329-336.

Editions

Jungmannová, L. (ed.) 2022. Josef Topol. Pět her. Nadační fond Česká knižnice – Ústav pro českou literaturu AV ČR – Host, Brno.

Jungmannová, L. (ed.) 2021. Neoficiální drama z komunistické totality. Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Augustová, Z. – Jungmannová, L. – Merenus, A. (eds.) 2020. Expresionistické drama z českých zemí. Ústav pro českou literaturu – Academia, Praha.

Jungmannová, L. (ed.) – Kainar, J. 2019. Ubu se vrací a jiné hry. Akropolis, Praha.

Jungmannová, L. (ed.) 2016. Performativita válek a konfliktů. V. kongres světové literárněvědné bohemistiky : Válka a konflikt v české literatuře. Akropolis – ÚČL AV ČR, Praha.

Jungmannová, L. – Šulc, J. (eds.) – Havel, V. 2013. Antikódy. Knihovna Václava Havla, Praha.