Research interests

Education

Employment

Membership

Awards

Selected bibliography (ASEP)

Books

Merenus, A. et al. 2019. Text a divadlo. Academia, Praha.

Janoušek, P. 2018. ...a další studie. Academia, Praha.

Podhajský, F. et al. 2016. Fikce Jaroslava Haška. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha.

Fialová, A. et al. 2014. V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády 21. století v souvislostech a interpretacích. Academia, Praha.

Janoušek, P. 2014. Ten, který byl. Academia, Praha.

Jedličková, A. et al. 2012. Průvodce po světové literární teorii 20. století. Host, Brno.

Janoušek, P. 2012. Černá kočka aneb Subjekt znalce v myšlení o literatuře a jeho komunikační strategie. Academia, Praha.

Janoušek, P. 2009. Ivan Vyskočil a jeho neliteratura. Host, Brno.

Janoušek, P. et al. 2008. Dějiny české literatury 1945-1989. Díl IV. 1969-1989. Academia, Praha.

Janoušek, P. et al. 2008. Dějiny české literatury 1945-1989. Díl III. 1958-1969. Academia, Praha.

Janoušek, P. et al. 2007. Dějiny české literatury 1945-1989. Díl II. 1948-1958. Academia, Praha.

Janoušek, P. et al. 2007. Dějiny české literatury 1945-1989. Díl I. 1945-1948. Academia, Praha.

Janoušek, P. – Tajovský, B. 2001. Time-out aneb Mé kritické pokusy, bláboly a omyly z let 1987-1999. Host vydavatelství, Brno.

Janoušek, P. – Svadbová, B. – Táborská, J. – Vojtková, M. 1998. Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl 2. M - Ž. Brána Ústav pro českou literaturu AV ČR Knižní klub, Praha.

Janoušek, P. 1995. Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (I.díl, A - L). Brána, Praha.

Book chapters

Janoušek, P. 2021. Vyskočil, Ivan (né en 1929). In: Delsol, C. – Nowicki, J. (eds.), La vie de l’esprit en Europe centrale et orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique. Paris, Les Éditions du CERF, 912-912.

Janoušek, P. 2018. Lásky hra osudná. In: Merenus, A. (ed.), Theatralia: Moderní česká divadelní hra (1896-1989). Mezi textem a inscenací (slovník děl). Brno, Masarykova univerzita, 33-38.

Janoušek, P. 2018. Alegorie o moru, hříchu, společnosti, duši, trestu a oběti. In: Janoušek, P. (ed.), ...a další studie. Praha, Academia, 211-236.

Janoušek, P. 2011. Niezwykła natura wspomnień... i ich zdolność "dawania świadectwa epoce". In: Goszczyńska, J. – Królak, J. – Kulmiński, R. (eds.), Doświadczenie i dziedzictwo totalitaryzmu na obszarze kultur środkowoeuropejskich. Warszawa, Dom Wydawniczy Elipsa, 19-30.

Janoušek, P. 2010. Autorství uměleckého díla a vědeckého textu v době postmoderní. In: Autor - Autorství. Praha, Akademie múzických umění v Praze, 26-34.

Janoušek, P. 2010. Lze se vyučit na spisovatele?. In: Zelinský, M. (ed.), RUV - Registr uměleckých výkonů. Praha, Nakladatelství AMU, 43-59.

Janoušek, P. 2008. O novém literárně historickém paradigmatu, dějinách, kánonu a literárních vědcích. In: Wiendl, J. (ed.), Literatura a kánon. Praha, Univerzita Karlova, 19-29.

Denemarková, R. – Janoušek, P. 2008. Souvislosti divadelního života. In: Dějiny české literatury 1945-1989. III. 1958-1969. Praha, Academia, 79-97.

Dokoupil, B. et al. 2008. Próza. In: Dějiny české literatury 1945-1989. III. 1958-1969. Praha, Academia, 279-396.

Janoušek, P. 2008. Ztráty a nálezy: Glosy ke krizi současného českého myšlení o literární historii. In: Bláhová, K. – Sládek, O. (eds.), O psaní dějin. Teoretické a metodologické problémy literární historiografie. Praha, Academia, 41-55.

Janoušek, P. – Kroča, D. – Vojtková, M. 2008. Drama. In: Dějiny české literatury 1945-1989. III. 1958-1969. Praha, Academia, 397-466.

Janoušek, P. 2007. [Próza začínající autorky Petry Soukupové se značně vymyká...]. In: Soukupová, P. (ed.), K moři. Brno, Host, 2.

Janáček, P. (ed.) – Mareš, P. – Štěrbová, A. – Janoušek, P. – Denemarková, R. 2007. Literatura v masových médiích: film a rozhlas. In: Janoušek, P. (ed.), Dějiny české literatury 1945-1989 II. 1948-1958. Praha, Academia, 443-471.

Janoušek, P. 2007. Drama. In: Janoušek, P. (ed.), Dějiny české literatury 1945-1989 I. 1945-1948. Praha, Academia, 255-289.

Blažíček, P. et al. 2007. Poezie. In: Janoušek, P. (ed.), Dějiny české literatury 1945-1989 II. 1948-1958. Praha, Academia, 157-257.

Janoušek, P. – Formánková, E. – Vojtková, M. – Táborská, J. 2007. Drama. In: Janoušek, P. (ed.), Dějiny české literatury 1945-1989 II. 1948-1958. Praha, Academia, 329-394.

Janoušek, P. 2006. Expresionistická groteska. In: Bauer, M. (ed.), Hledání expresionistických poetik. České Budějovice, Jihočeská univerzita, 141-149.

Janoušek, P. 2003. Figurki našego vremeni. In: Pora eto změnit! Vosem českich pjes-. SantPetersburg, 7-18.

Janoušek, P. 2003. Drama jako návod k výstavbě komunistické společnosti. In: Přednášky z 46. běhu Letní školy slovanských studií. 215-232.

Janoušek, P. 2001. Slovo úvodem. In: Durych, J.,Česká literatura na konci tisíciletí I. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 11.

Janoušek, P. 1998. Rok před. In: Rok 1947. Česká literatura, kultura a společnost v období 1945 - 1948. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 13-26.

Articles

Janoušek, P. 2022. Za Radko Pytlíkem (8. 10. 1928 - 31. 1. 2022). Česká literatura 70(2), 233-238.

Janoušek, P. 2022. Jak učit na střední škole literaturu 20. století a literaturu současnou. Český jazyk a literatura 73(1), 16-21.

Janoušek, P. 2022. Nejvyšší oběť. Literární reflexe atentátu a vraždy jako sociálního gesta. Bohemica Olomucensia 14(1), 106-135.

Janoušek, P. 2022. Vladimír Křivánek (7. 5. 1951 — 21. 4. 2022). Česká literatura 70(5), 629-630.

Janoušek, P. 2022. Myšlení o literatuře a myšlení o divadle. Stejná “doba”, jiný design. Divadelní revue 33(3), 57-64.

Janoušek, P. 2021. Za Ludmilou Lantovou (19. 9. 1926 - 28. 2. 1921). Česká literatura 69(1), 131-134.

Janoušek, P. 2020. Diskurzivní bublina jako nástroj marketingové propagace marxismu. Vysvětlivky ke studii Romana Kandy „Strukturalisté dělají marxismus“. Česká literatura 68(1), 75-82.

Janoušek, P. 2020. Vysvětlení... Ad Kristina Andělová: „Jak mluvit o marxismu v humanitních vědách?“ (K textu Romana Kandy „Strukturalisté dělají marxismus“ a k reakci Pavla Janouška „Diskurzivní bublina jako nástroj marketingové propagace marxismu“). Česká literatura 68(5), 592-593.

Janoušek, P. et al. 2019. Literatura přinejmenším pěti světů. Diskuse o literatuře 2018. Host 35(2), 22-30.

Janoušek, P. 2019. Ambasador české literatury a Čechů v Polsku (Jacek Baluch. 17. března 1940 - 3. července 2019). Česká literatura 67(4), 624-626.

Janoušek, P. 2019. České drama za protektorátu. Bohemica Olomucensia 11(1), 10-133.

Janoušek, P. 2019. Vančura, Vladislav. Učitel a žák. Scénická báseň. Theatralia : revue současného myšlení o divadelní kultuře Roč. 22, 1 - Supplementum (2019), 52-58.

Janoušek, P. 2019. Hry o požáru. Protektorátní drama jako příklad alegorické komunikace. Česká literatura 67(1), 32-59.

Janoušek, P. 2018. Znalec v rozpacích aneb Motivace a meze rehabilitačních strategií. Česká literatura 66(1), 93-100.

Janoušek, P. 2018. Divadelní lexikografie jako volba a úkol (Eva Šormová, 30. 5. 1944 - 10. 12. 2017). Česká literatura 66(1), 129-131.

Klíčová, E. et al. 2017. Česko hledá mainstream. Host 33(5), 18-24.

Janoušek, P. 2017. My a Oni: „zapomínání“ na českou kulturní situaci za protektorátu jako (nejen) literárněhistorický problém. Česká literatura 65(3), 381-417.

Janoušek, P. 2017. Ad Teze k diskusi. Divadelní revue 28(1), 87-90.

Janoušek, P. 2016. Znejistění aneb Česká literatura a její hledání pevního bodu. Romboid, literárnokritický mesačník Roč. 51, 4/5 (2016), 71-76.

Janoušek, P. 2016. Dámy a pánové, tenhle pytlík je už vyholenej aneb Umění jako atrakce a jinakost jako hodnota a míra. Tvar 27(6), 8-10.

Janoušek, P. – Borzič, A. (eds.) 2016. Kritik má snít o literatuře: s Pavlem Janouškem o kritice, četbě a vlastenectví. Tvar 27(6), 4-5.

Janoušek, P. 2015. Noateral ajaloo ja müstifikatsiooni vahel: Vladimír Macura ja tema Tšehhi XIX sajand : eessõna eestikeelsele "Bonnele". Loomingu Raamatukogu Roč. 59, 24-27 (2015), 5-17.

Janoušek, P. 2015. Každý prodžekt má svou kost : obrana vědeckého myšlení v jazyce mateřském. Vesmír 94(3), 172-175.

Janoušek, P. 2015. S kanónem na kánon aneb Kvadratura kánonu a nesamozřejmost jeho samozřejmosti. Tvar 26(16), 12-12.

Janoušek, P. 2015. Renesance životopisného žánru. Host 31(10), 23-25.

Janoušek, P. et al. 2015. Rok kritického pnutí aneb mezi Kahudou a Kolmačkou. Host 31(1), 9-17.

Janoušek, P. 2015. Od idyly k tragédii a morytátu aneb Trauma, nebo Definitivní vítězství. Tvar 26(9), 14-14.

Janoušek, P. 2015. Tápání aneb O české literární kritice nejen v posledních deseti letech. Host 31(5), 39-41.

Gilk, E. – Janoušek, P. – Klíčová, E. 2015. Mezi románem a jeho padělkem. Host 31(7), 84-87.

Janoušek, P. 2014. Fénix z provozu nepovstane aneb Kritika zázraky nečiní : nepolemika s manifestem. Tvar 25(9), 13.

Janoušek, P. 2014. Soutěž o chudobě jako model současného (nejen) literárního tápání. Tvar 25(15), 16-17.

Janoušek, P. 2014. Design jako literárněvědný pojem?. Slovenská literatúra 61(2), 160-170.

Janoušek, P. 2014. Prchavá všednost české prózy aneb Hledání svatého grálu. Respekt Roč. 24, 27/28 (2014), 109-113.

Janoušek, P. 2014. Odpověď Pavla Janouška Aleši Hamanovi. Tvar 25(2), 18.

Janoušek, P. 2014. Nepolemika II. Tvar 25(9), 13.

Janoušek, P. 2013. Proč by stát měl podporovat živou kulturu, například literární časopisy. Tvar 24(3), 2.

Janoušek, P. 2013. Býti ismuistou! Juvenilní básnická tvorba Vladimíra Macury. Česká literatura 61(6), 854-882.

Janoušek, P. 2013. Kým je či není Michal Ajvaz? aneb O nálepkách. Úvaha o studii Veroniky Košnarové "Masky touhy". Česká literatura 61(1), 131-133.

Janoušek, P. 2013. Rozprava na obranu historie, zvláště literární. Tvar 24(10), 19.

Janoušek, P. 2013. Antidoležal. Tvar 24(5), 5.

Janoušek, P. 2012. Paměť historie a odvaha k Dějinám. Divadelní revue 23(1), 139-147.

Janoušek, P. 2012. Kritika kritiky kritiky aneb Program programu aneb Co lze stvořit z instantní polévky?. Tvar 23(1), 8-8.

Janoušek, P. 2012. Doxá: Kapitoly z Černé kočky. Tvar 23(10), 6-7.

Janoušek, P. 2011. Podivnost vzpomínek... a jejich schopnost "vypovídat o době". Rak 16(9), 32-39.

Janoušek, P. 2011. Sněhurka a sedm trpaslíků: Region jako problém při psaní dějin literatury. Tvar 22(17), 6-7.

Janoušek, P. 2011. Literární kritika jako RPG. Slovenská literatúra 58(5), 417-424.

Janoušek, P. 2011. Smrt člověka a zrod literární legendy: Jan Balabán a ohlas jeho úmrtí v literární kritice. Host 27(10), 40-46.

Janoušek, P. 2011. Problém hodnotových kritérií při návratech k literatuře vznikající ve znamení komunismu. Rak 16(4), IV-XII.

Janoušek, P. 2011. Chcete mne? aneb Obec spisovatelů s otazníkem. Host 27(6), 8-17.

Janoušek, P. 2010. Krize krize aneb Bohové svržení z trůnu to nemají lehké. Bohemica Olomucensia 2(4), 19-27.

Šámal, P. – Trávníček, J. (eds.) – Janáček, P. et al. 2010. Anketa o "bílých místech" současné literárněvědné bohemistiky. Česká literatura 58(1), 59-96.

Janoušek, P. 2010. Jak pisać historię Europy Środkowej i Wschodniej?. Porównania Roč. 7, - (2010), 33-42.

Janoušek, P. 2010. Za Františkem Černým. Tvar 21(13), 3-3.

Janoušek, P. 2010. Dvakrát do Úbic nevstoupíš. Vyskočilova cesta nikam v letech šedesátých a osmdesátých. Bohemica Olomucensia 2(1), 240-245.

Janoušek, P. 2010. Chcete mě? Jsem krátkosrstý, černý a ve vysokých botách!. Tvar 21(9), 2-2.

Janoušek, P. 2010. Šlechtitel českého divadla a jeho dějin. František Černý (21. 2. 1926 - 12. 6. 2010). Česká literatura 58(4), 570-572.

Janoušek, P. 2010. Radka Denemarková - Michal Lang: Peníze od Hitlera. Švandovo divadlo, premiéra 9. 1. 2010. Tvar 21(3), 3-3.

Janoušek, P. 2009. Krize krize aneb Andělé svržení z nebe to nemají lehké. Tvar 20(20), 4-5.

Janoušek, P. 2009. Kanonické banality. A2 5(12), 3-3.

Janoušek, P. 2009. Didaktici všech zemí, spojte se!. Tvar 20(7), 10-11.

Janoušek, P. 2009. Didaktici všech zemí, spojte se!. Tvar 20(6), 6-7.

Janoušek, P. 2009. Něco tak báječně zbytečného, jako je literatura. Host 25(4), 40-41.

Janoušek, P. 2009. My a oni, naše a jejich myšlení o literatuře. Bohemica Olomucensia 1(2), 64-70.

Janáček, P. et al. 2008. Diskusia. Slovenská literatúra Roč. 55, 2/3 (2008), 212-226.

Janoušek, P. 2008. Blahoslav Dokoupil 25. 12. 1952 - 14. 6. 2008. Česká literatura 56(5), 761-762.

Janoušek, P. 2008. Subjekty a subjektivita (literárních) dějin. Slovenská literatúra Roč. 55, 2/3 (2008), 130-138.

Janoušek, P. 2008. Úskalí předneporozumění. Tvar 19(10), 8.

Janoušek, P. 2008. Jedna otázka pro : Pavla Janouška. Tvar 19(1), 3.

Janoušek, P. – Matonoha, J. 2007. Hledání druhého levelu. A2 kulturní týdeník 3(48), 18-19.

Janoušek, P. 2007. Současná česká próza z rychlíku. Host 23(7), 3-9.

Janoušek, P. 2007. Kam s ním? : Vladimíru Páralovi k narozeninám. Host 23(7), 41-42.

Vodička, L. – Janoušek, P. 2006. České drama 1969 - 1989 (IV.). Divadelní revue 17(4), 45-67.

Vodička, L. – Janoušek, P. 2006. České drama 1969 - 1989 (II.) : Souvislosti divadelního života. Divadelní revue 17(2), 34-52.

Janoušek, P. 2006. Ztráty a nálezy : Glosy ke krizi současného českého myšlení o literární historii. Tvar 17(7), 7.

Vodička, L. – Janoušek, P. 2006. České drama 1969 - 1989 (III.) : Souvislosti divadelního života. Divadelní revue 17(3), 43-61.

Janoušek, P. 2006. O novém literárněhistorickém paradigmatu, dějinách, kánonu a literárních vědcích aneb generálové se vždy připravují na minulou bitvu. Host 22(6), 20-24.

Janoušek, P. 2006. Vůbec Obec : aneb Paradoxy vzniku a tušeného konce. Tvar 17(15), 8-9.

Janoušek, P. 2006. Ztracená literární historie, aneb Hledání Levelu 2. Česká literatura 54(1), 29-63.

Janoušek, P. 2003. Existencialismus v českém dramatě. Česká literatura 51(6), 738-740.

Janoušek, P. 2003. Existencialismus v českém dramatě. Česká literatura 51(6), 738-740.

Janoušek, P. 2003. Nelehké přemítání nad jednoduchou otázkou. Druhý břeh č. 3 (2003), 3-10.

Janoušek, P. 2003. Macura, Rajská, Čelakovský a Vratislav. (O genezi prózy Guvernantka, studie takřka pozitivistická). Česká literatura 51(5), 546-559.

Janoušek, P. 2002. Nezvalova Depeše na kolečkách: manifest avantgardního pojetí dramatu. Česká literatura 50(1), 54-63.

Janoušek, P. 2002. Dramatické pokusy zbavené kontaktu s českým divadlem (1948-1959). Divadelní revue 13(3), 29-33.

Janoušek, P. 2002. Od Moráka ke Krůtovi a Kočce na kolejích. České drama konce 50. a počátku 60. let. Slovenská literatúra 49(5), 375-388.

Janoušek, P. 2001. Mladá žena a ošklivý Nezval. Úvaha inscenační. Tvar 12(20), 18-19.

Janoušek, P. 2001. Čech Poslední a První. Havlíčkova polemika s Tylem jako příklad literárněkritické komunikace. Tvar 12(16), 1, 4-5.

Janoušek, P. 2001. Antihybler. Tvar 12(10), 16.

Janoušek, P. 2001. Dramatizace neexistující prózy. Svět a divadlo 12(2), 86-89.

Janoušek, P. 2000. Ne-očakvane ili kritičesko roene. Homo bohemicus -, 2-3 (2000), 146-154.

Janoušek, P. 2000. Avtentičnostta kato antipod na literaturnata tradicija ili Vsjaka beznadežna krava. Homo bohemicus -, 2-3 (2000), 131-139.

Janoušek, P. 1999. Nečekání aneb Kritické bujení. . Tvar 10(13), 1, 4-5.

Janoušek, P. 1999. Ten, který byl... Vladimír Macura. 7. 11. 1945 - 17. 4. 1999. . Česká literatura 47(3), 333-336.

Janoušek, P. 1999. Návrat k sobě, návrat k malým. Tvar 10(16), 12-13.

Janoušek, P. 1998. Autenticita jako protipól literární tradice aneb Každá beznadějná kráva. Tvar 9(18), 1, 4-5.

Janoušek, P. 1997. [Milý Jaromíre, velmi ti děkuji za Tvou odpověď...]. Tvar 8(9), 16.

Janoušek, P. 1997. Jaromír Slomek.... Tvar 8(7), 16.

Janoušek, P. 1996. Citát jako součást literárněvědné strategie. Tvar 7(19), 1, 4-5.

Janoušek, P. 1996. Proměny literární atmosféry v době polistopadové aneb Kusejr. Tvar 7(18), 10-11.

Janoušek, P. 1996. Být psem.... Revolver Revue č.6, - (1996), 172-187.

Janoušek, P. 1996. Císařovy nové šaty aneb o literární kritice a jejích hrách. Tvar 7(8), 1,4.

Janoušek, P. 1996. Vážení režiséři!. Tvar 7(2), 1,4.

Proceedings

Janoušek, P. 2017. Po katastrofě – kolportážní román jako řemeslo a výraz vnitřního dialogu. Morana čili Svět a jeho nicoty. In: Hrdina, M. – Piorecká, K. – Bendová, E. (eds.), Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě. Praha, Academia, 171-181.

Janoušek, P. 2014. Zrod národní mytologie jako teoretický konstrukt a praktický čin. In: Piorecká, K. – Hrdina, M. (eds.), Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. Praha, Academia, 18-27.

Janoušek, P. 2013. Macura albo drapanie czułymi pazurkami = Macura hravý a dravý. In: Ćwiek-Rogalska, K. – Doliński, I. (eds.), Mistyfikacja w kulturach, literaturach i językach krajów słowiańskich. Warszawa, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, Koło Naukowe Slawistów UW, 4-13, 14-22.

Janoušek, P. 2012. Sněhurka a sedm trpaslíků aneb Region jako problém při psaní dějin národní literatury. In: Horký, P. (ed.), Jazyk, literatura a region: sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 6.-7. září 2011. Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 135-141.

Janoušek, P. 2006. Řád ideologie v českém dramatu 20. století. In: Komenda, P. (ed.), Studia Moravica IV. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 33-40.

Janoušek, P. 2002. Čech Poslední a První: Havlíčkova polemika s Tylem jako příklad literárněvědné komunikace. In: Komunikace a izolace v české kultuře 19. století. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 285-296.

Janoušek, P. 2001. Problematyka kryteriów wartosci przy historycznej refleksji na temat czeskiej literatury i kultury powstajacej pod naciskiem ideologii komunistycznej. In: Mezi dvěma transformacemi. Československo a Polsko v letech 1947(1948)-1989 = Polska i Czechoslowacja w latach 1947(1948)-1989. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 31-42.

Janoušek, P. 2000. Návrat k sobě, návrat k malým. In: Návraty k velkým. Sborník referátů z literární konference 42. Bezručovy Opavy. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 21-32.

Janoušek, P. 1999. Autenticita jako protipól literární tradice. In: Autenticita a literatura. Sborník referátů z literární konference 41. Bezručovy Opavy (16. - 17. 9. 1998). Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 11-19.

Janoušek, P. 1997. Proměny literární atmosféry v době polistopadové aneb Kusejr. In: Janáček, P. (ed.), Česká a slovenská literatura dnes. Sborník referátů z literárněvědné konference 39. Bezručovy Opavy (16. - 18. 9. 1996). Praha, ÚČL AV ČR, 18-23.

Janoušek, P. 1996. Spor o Lukeše. In: Wiendl, J. (ed.), Normy normalizace. PrahaOpava, ÚČL AV ČR Slezská univerzita, 82-90.

Janoušek, P. 1995. Román proti románu. In: Hodrová, D. (ed.), Literatura v literatuře. PrahaOpava, Ústav pro českou literaturu Slezská univerzita, 137-143.

Janoušek, P. 1993. Proces se Slánským jako periodizační mezník v české literatuře?. In: Česká literatura 1948-1956. Sborník materiálů z vědecké konference 35.Bezručovy Opavy. Opava, s. -.

Janoušek, P. 1993. Vladimír Páral: Muka obraznosti. In: Český Parnas. Praha, 223-229.

Editions

Janoušek, P. (ed.) – Antošíková, L. et al. 2022. Dějiny české literatury v Protektorátu Čechy a Morava. Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Janoušek, P. (ed.) 2012. Přehledné dějiny české literatury 1945-1989. Academia, Praha.

Janoušek, P. (ed.) – Janáček, P. et al. 2008. Dějiny české literatury 1945-1989 III. 1958-1969. Academia, Praha.

Janoušek, P. (ed.) 2007. Dějiny české literatury 1945-1989 : [Díl] I. 1945-1948. Academia, Praha.

Janoušek, P. (ed.) 2007. Dějiny české literatury 1945-1989. II. 1948-1958. Academia, Praha.