Research interests

popular literature; literary institutions; history of Czech literary culture; Czech literature after 1945

Education

1994–2000 Czech literature (Faculty of Arts and Philosophy, Charles University, Prague: Ph.D.)
1997 Czech and Slovak (SSEES, University College London, T. G. Masaryk Scholarship)
1986-1991 software engineering (Faculty of Management, Prague School of Economics: Ing.)

Employment

since 2020 researcher, department for research into literary culture, Institute of Czech Literature, CAS
2010-2020 director, Institute of Czech Literature, CAS
2003-2010 assistant professor, department of Czech and comparative literature, Faculty of Arts and Philosophy, Charles University, Prague)
2003-2010 head, department for research into literary culture, Institute of Czech Literature, CAS
1999-2002 head, department of contemporary literature, Institute of Czech Literature, CAS
1995-1999 researcher, department of contemporary literature, Institute of Czech Literature, CAS
1990-1995 arts and literature section editor, Lidové noviny
1989 editor, Iniciály

Membership

since 2021 member, Academy Council, Czech Academy of Sciences
since 2020 member, Czech National Library Guarantee Board
since 2016 member, editorial board, Česká knižnice
since 2011 member, board of the institute, Centre of Administration and Operations, CAS
since 2010 member, board of the institute, Institute of Czech literature, CAS
2008-2010 member, steering pannel no. 9, Grant agency of the Czech Academy of Sciences
2007-2010 chair, board of the institute, Institute of Czech literature, CAS
since 2003 member, editorial board, "Česká literatura"
since 2002 member, Academy Assembly
2001-2003 vice-chair, steering pannel no. 9, Grant agency of the Czech Academy of Sciences
1999-2006 member, council for sciences, Institute of Czech literature, CAS

Awards

2018 winning the first place in The (Czech) Book of the Year survey of the Slovak daily "Pravda" (for the book "Literární kronika první republiky")
2016 Josef Hlávka Prize (for the book "V obecném zájmu")
2016 Academia Press Prize (for the book "V obecném zájmu")

Selected bibliography (ASEP)

Books

Šámal, P. et al. 2018. Literární kronika první republiky: Události - díla - souvislosti. Academia – Památník národního písemnictví – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Wögerbauer, M. et al. 2015. V obecném zájmu: cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře: 1749-2014. Ústav pro českou literaturu – Academia, Praha.

Janoušek, P. et al. 2008. Dějiny české literatury 1945-1989. Díl IV. 1969-1989. Academia, Praha.

Janoušek, P. et al. 2008. Dějiny české literatury 1945-1989. Díl III. 1958-1969. Academia, Praha.

Janoušek, P. et al. 2007. Dějiny české literatury 1945-1989. Díl I. 1945-1948. Academia, Praha.

Janoušek, P. et al. 2007. Dějiny české literatury 1945-1989. Díl II. 1948-1958. Academia, Praha.

Janáček, P. 2004. Literární brak: Operace vyloučení, operace nahrazení, 1938-1951. Host, Brno.

Janáček, P. – Jareš, M. 2003. Svět rodokapsu. Komentovaný soupis sešitových románových edic 30. a 40. let 20. století. Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, Praha.

Book chapters

Janáček, P. 2020. Na výspě hlasitého vyprávění. In: Mocná, D. – Tureček, D. (eds.), Tradicí stvořená. Jaroslavě Janáčkové k devadesátinám. Praha, Ústav pro českou literaturu, 94-115.

Janáček, P. 2020. Český financ osvobozuje rusínskou ženu. In: Fránek, M. – Merenus, A. – Sládek, O. – Svobodová, B. (eds.), Čtení jako radost a dobrodružství. Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 81-94.

Janáček, P. 2018. From Literature Censored by Poets to Literature Censored by the Party. Evolution of the Stalinist Censorial System within the Czech Literary Culture of 1945-1955. In: Dobrenko, E. – Jonsson-Skradol, N. (eds.), Socialist Realism in Central and Eastern European Literatures: Institutions, Dynamics, Discourses. London, Anthem Press, 61-70.

Pokorná, M. et al. 2015. Cenzura literatury a tisku. In: Schelle, K. – Tauchen, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin. I. svazek, A-Č. Plzeň, Aleš Čeněk, 459-491.

Pokorná, M. – Šámal, P. – Janáček, P. 2012. České bádání o tiskové a literární cenzuře. In: Pavlíček, T. – Píša, P. – Wögerbauer, M. (eds.), Nebezpečná literatura? Antologie z myšlení o literární cenzuře. Praha, Host, 485-532.

Janáček, P. – Trávníček, J. 2011. České literární vavříny. In: English, J. (ed.), Ekonomie prestiže: Ceny, vyznamenání a oběh kulturních hodnot. Brno, Host, 339-393.

Janáček, P. 2010. "Abych tu věc protáhl..." K strategiím Fučíkova protokolu. In: Podhajský, F. (ed.), Julek Fučík - věčně živý!. Brno, Host, 95-120.

Janáček, P. 2009. Literatura polovičních profesionálů. Zdroje příjmů českých spisovatelů 19. a 20. století ve světle statistického experimentu podle Raymonda Williamse. In: Breň, T. – Janáček, P. (eds.), "O slušnou odměnu bude pečováno..." Ekonomické souvislosti spisovatelské profese v české kultuře 19. a 20. století. Praha, Ústav pro českou literaturu, 180-205.

Janáček, P. 2009. Úvodem: Spisovatel jako veličina ekonomická. In: Breň, T. – Janáček, P. (eds.), "O slušnou odměnu bude pečováno..." Ekonomické souvislosti spisovatelské profese v české kultuře 19. a 20. století. Praha, Ústav pro českou literaturu, 9-18.

Articles

Janáček, P. – Kouba, K. 2019. Nakopej démonovi zadek. S Pavlem Janáčkem o meziválečných lidových románech. A2 15(21), 7.

Janáček, P. 2019. Román pod nadvládou písně. Souvislosti Roč. 29, 3/4 (2019), 63-71.

Janáček, P. 2012. "Rusak", životnoje, dobraj duša i chudožnik. Nacional'nyje stereotipy russkich i Rossii v češskoj literature načala XXI veka. Slavjanskij al'manach Roč. 16, - (2012), 317-328.

Janáček, P. 2010. Továrna na Absolutno jako experiment s médiem. Zpravodaj Společnosti bratří Čapků -, č. 48 (2010), 4-12.

Janáček, P. 2009. Detektivka, národní literatura a Eduard Fiker. K situaci žánru v české kultuře třicátých a čtyřicátých let. Slovenská literatúra Roč. 56, 5-6 (2009), 438-451.

Janáček, P. 2009. Chaos bez hranic. Populární beletristé normalizačního období v devadesátých letech. Bohemica Olomucensia 1(2), 192-206.

Janáček, P. 2009. Literary censorship in outline. Administrative control and regulation of literary communication in 19th and 20th century Czech culture. Mitteilungen der Gesellschaft für Buchforschung in Österreich -, č. 1 (2009), 47-54.

Janáček, P. 2007. Socialistický realismus: co s ním? : Kořeny a proměny ideologického umění. A2 kulturní týdeník 3(22), 1, 16-17.

Janáček, P. 2002. Němci a němectví, zrada a trest, dnešek a zítřek. Prostor lidové četby v letech mezi Květnem a Únorem. Kuděj 4(2), 55-75.

Janáček, P. 2002. Na frontách práce a víry. Budovatelský román v české literatuře padesátých let. Slovenská literatúra 49(5), 355-374.

Janáček, P. 2001. Listopad ve znamení Théty. Literatura devadesátých let a revoluce. Tvar 12(1), 1, 4-5.

Janáček, P. 2001. Obrys konfliktu. Česká literatura 49(5), 483-517.

Janáček, P. 2000. Literatura malého národa. Česká literatura 48(6), 581-591.

Janáček, P. 1999. Užitý poetismus, mírný expresionismus, malé baroko. Dobrodružné romány jako místo setkání Schulzových literárních jazyků. . Tvar 10(13), 12-13.

Janáček, P. 1997. Od 39 básní k Žlutému soumraku. Zpráva o složce Milady Součkové v melantrišském archivu. Tvar 8(6), 5-6.

Janáček, P. 1996. Bob Hurikán a K. H. Mácha. Tvar 7(13), 1-32.

Proceedings

Janáček, P. 2005. Beletrie v periodickém tisku: k specifické situaci zveřejnění. In: Jareš, M. – Janáček, P. – Šámal, P. (eds.), Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století. Praha, Ústav pro českou literaturu, 15-24.

Janáček, P. 2004. Hrabal´s Listopadový uragán in the context of the November revolution as a literary theme. In: Short, D. (ed.), Bohumil Hrabal (1914-97). London, University College, 105-118.

Janáček, P. 1998. Potlačování okraje, prosazování středu. Operace vyloučení jako součást programu ideální literatury 1945-48. In: Populární literatura v české a slovenské kultuře po roce 1945. Sborník referátů z literárněvědné konference 40. Bezručovy Opavy (16. - 18. 9. 1996). PrahaOpava, Ústav pro českou literaturu AV ČR Filozofickopřírodovědecká fakulta Slezské univerzity, 9-24.

Editions

Janáček, P. (ed.) 2018. Slzavé údolí a jiné příběhy ze starých večerů pod lampou. Antologie. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Janáček, P. (ed.) 2018. Eskadra obětovaných a jiné příběhy ze starých románů do kapsy. Antologie. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Janáček, P. (ed.) 2014. Sedm století Slavětína. Malá knížka k velkému výročí obce. Obec Slavětín, Slavětín.

Other scholarly activities

Host, regular discussions on contemporary literature, Vltava - cultural channel of Czech Radio, more than 200 broadcasts (Reviewers's Club, Word on Literature), 1995-2017