Research interests

medieval and comparative literature / crossovers of the sacred and the profane / various medievalisms

Education

2004–2010 Charles University in Prague, Faculty of Arts: joint programme of comparative literature and history (Mgr.)
Charles University in Prague, Faculty of Arts: comparative literature (Ph.D.)

Employment

since 2014 Department for Research into Old Literature, Institute of Czech Literature of the CAS
2017–2023 Department of Czech and Comparative Literature, Faculty of Arts, Charles University

Awards

2020 Otto Wichterle Award
2017 Josef Hlávka Award for the best students and graduates

Selected bibliography (ASEP)

Books

Jaluška, M. – Fantysová Matějková, J. – Soukup, D. – Pokorný, M. 2019. Nebe, peklo, poezie. Reformace z různých stran. Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, v. v. i., Praha.

Book chapters

Jaluška, M. 2024. Miraculous Objects and Foundational Sins. Verbal and Material Reality in the Dalimil Chronicle, the Chronicle of Přibík Pulkava of Radenín, and Charles IV’s Autobiography. In: Kügle, K. – Ciulisová, I. – Žůrek, V. (eds.), Luxembourg Court Cultures in the Long Fourteenth Century. Performing Empire, Celebrating Kingship. Woodbridge, The Boydell Press, 203-240.

Jaluška, M. 2023. Křik zelených mužů. In: Cestami zelených mužů. Praha, Malvern, 113-129.

Jaluška, M. 2022. Dva letniční králové. Posvěcení dvorské zahálky v Pleierově Tandareisovi. In: Bažant, V. – Korecká, L. – Šorm, M. – Turek, M. (eds.), Oddech a zahálka. Čas bez práce ve středověké Evropě. Praha, NLN - Nakladatelství Lidové noviny, 27-41.

Jaluška, M. 2020. Stařena v Románu o Růži. Výmluvné monstrum. In: Bažant, V. – Dynda, J. – Šimeček, D. – Šorm, M. (eds.), Staré baby: ženy a čas ve středověké Evropě. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 87-107.

Jaluška, M. 2020. You Can Tell a Lord by His Servitors. An Attempt at Reading the Old Czech Tristram. In: Ferlampin-Acher , C. (ed.), Arthur en Europe à la fin du Moyen Âge. Approches comparées (1270–1530). Paris, Garnier, 171-182. DOI: 10.15122/isbn.978-2-406-09871-3.p.0171

Jaluška, M. 2019. Starý Faust neschopný vzpoury. Jedno z možných čtení.. In: Kolár, J. (ed.), Historia o životu doktora Jana Fausta. Praha, Academia, 13-44.

Jaluška, M. 2019. Božské komedie. Příběhy o zázracích a dějiny spásy. In: Bažant, V. – Šorm, M. (eds.), Hranice smíchu: komika a vážnost ve středověké Evropě. Praha, NLN, 75-107.

Jaluška, M. 2016. Nejvyšší dáma a koloběh chvály. Pokus Alfonse X. o vytvoření „literatury pro lid“. In: Fischerová, S. – Starý, J. (eds.), Starodávné bejlí. Obrysy populární a brakové literatury ve starověku a středověku. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 321-360.

Jaluška, M. 2016. Král Alfonso X. Učený, trubadúr Panny Marie. In: Hanyš, M. – Árnason, J. (eds.), Mezi náboženstvím a politikou. Praha, Togga, 171-190.

Jaluška, M. 2015. Píseň o Rolandovi. In: Hrdlička, J. – Soukupová, K. – Špína, M. (eds.), Básně a místa. Eseje o poezii. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 185-189.

Jaluška, M. 2015. Umývání krví. In: Hrdlička, J. – Soukupová, K. – Špína, M. (eds.), Básně a místa. Eseje o poezii. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 152-156.

Jaluška, M. 2015. Báseň o ničem. In: Hrdlička, J. – Soukupová, K. – Špína, M. (eds.), Básně a místa. Eseje o poezii. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 201-205.

Articles

Rejzlová, V. – Jaluška, M. 2023. Bruncvík se chápe slova. Marginálie k didaktickému využití hrdinů středověké literatury. Slovo a smysl 20(43), 112-128. DOI: 10.14712/23366680.2023.2.6

Jaluška, M. 2022. Proměnlivý obr. Vzestup a pád protagonisty staročeské Alexandreidy. Česká literatura 70(3), 300-326. DOI: 10.51305/cl.2022.03.02

Jedličková, A. – Kulhánková, M. – Jaluška, M. – Koten, J. 2021. Virtuální kulatý stůl. Proč a k čemu diachronní naratologie?. Bohemica litteraria 24(2), 139-149. DOI: 10.5817/BL2021-2-7

Jaluška, M. – Müller, R. 2021. Tříštění těla. Středověká inkoherence Kafkova rozjímání a Ortelu. Bohemica litteraria 24(2), 69-99. DOI: 10.5817/BL2021-2-4

Jaluška, M. 2020. Různí Rolandové. Rukopisné verze středověkých textů a co s nimi?. Český jazyk a literatura 70(3), 129-134.

Hrbata, Z. – Jaluška, M. 2020. Až na konec světa. Struktura starých českých cestopisů. Slovo a smysl 17(34), 15-47. DOI: 10.14712/23366680.2020.2.1

Jaluška, M. – Jedličková, A. 2020. Hledání koherence. Česká literatura 68(5), 627-631.

Jaluška, M. 2020. Pocta zesnuým komparatistům. Česká literatura 68(2), 246-250.

Jaluška, M. 2019. Ke zdrojům - inspirace „Manifestem”. Česká literatura 67(4), 556-562.

Jaluška, M. 2019. Překonávání Ovidia v Románu o Růži. Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů 61(1), 66-85.

Jaluška, M. 2018. Středověká nuda. Tři a jedna báseň. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu 14(9), 12-17.

Jaluška, M. 2016. Peire Vidal putuje od hory k hoře. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu 12(6), 11-14.

Jaluška, M. – Šorm, M. 2016. Artušův synovec Gauvain: slunce všeho rytířstva. Dějiny a současnost 38(6), 32-34.

Jaluška, M. – Šorm, M. 2016. Řeči o lásce a smrti: příběh Tristana a Isoldy jako didaktická výzva. Svět literatury 26(54), 119-134.

Jaluška, M. 2015. Tříbení královské lásky. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu 11(2), 10-16.

Jaluška, M. 2015. Milostný příběh o Touženém. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu 11(3), 25-29.

Jaluška, M. 2015. Hora marné snahy. A2 11(8), 7-7.

Jaluška, M. 2015. Myšlení ve fragmentech. Španělská literárněvědná esejistika a Claudio Guillén. Česká literatura 63(5), 724-729.

Jaluška, M. 2015. Kniha o rytířském stavu . PLAV: měsíčník pro světovou literaturu 11(10), 7-10.

Jaluška, M. 2015. Poundovy odstíny hnědi. O pohybech hmoty v Cantos. A2 Roč. 11, 25/26 (2015), 18-19.

Proceedings

Jaluška, M. 2017. Nebeský klid. Role světecké intervence ve staročeské rytířské epice. In: Kubínová, K. et al., (eds.), Karel IV. a Emauzy. Liturgie - text - obraz. Praha, Artefactum, 233-245.

Editions

Jaluška, M. (ed.) 2017. Eseje o poezii a době Karla IV. Ústav pro českou literaturu AV ČR – Radioservis, Praha.

E-publications

Jaluška, M. 2020. Slova proti trápení.

Other scholarly activities

Long-term collaboration with a cultural bi-weekly A2.