Research interests

medieval and comparative literature / crossovers of the sacred and the profane / various medievalisms

Education

2004–2010 Charles University in Prague, Faculty of Arts: joint programme of comparative literature and history (Mgr.)
Charles University in Prague, Faculty of Arts: comparative literature (Ph.D.)

Employment

since 2014 Department for Research into Old Literature, Institute of Czech Literature of the CAS
since 2017 Department of Czech and Comparative Literature, Faculty of Arts, Charles University

Awards

2017 Josef Hlávka Award for the best students and graduates
Otto Wichterle Award

Selected bibliography (ASEP)

Books

Jaluška, M. – Fantysová Matějková, J. – Soukup, D. – Pokorný, M. 2019. Nebe, peklo, poezie. Reformace z různých stran. Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, v. v. i., Praha.

Jaluška, M. 2018. Život Ezopův. Ústav pro českou literaturu, Praha.

Book chapters

Jaluška, M. 2020. You Can Tell a Lord by His Servitors. An Attempt at Reading the Old Czech Tristram. In: Ferlampin-Acher , C. (ed.), Arthur en Europe à la fin du Moyen Âge. Approches comparées (1270–1530). Paris, Garnier, 171-182. DOI: 10.15122/isbn.978-2-406-09871-3.p.0171

Jaluška, M. 2020. Stařena v Románu o Růži. Výmluvné monstrum. In: Bažant, V. – Dynda, J. – Šimeček, D. – Šorm, M. (eds.), Staré baby: ženy a čas ve středověké Evropě. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 87-107.

Jaluška, M. 2019. Božské komedie. Příběhy o zázracích a dějiny spásy. In: Bažant, V. – Šorm, M. (eds.), Hranice smíchu: komika a vážnost ve středověké Evropě. Praha, NLN, 75-107.

Jaluška, M. 2019. Starý Faust neschopný vzpoury. Jedno z možných čtení.. In: Kolár, J. (ed.), Historia o životu doktora Jana Fausta. Praha, Academia, 13-44.

Jaluška, M. 2016. Král Alfonso X. Učený, trubadúr Panny Marie. In: Hanyš, M. – Árnason, J. (eds.), Mezi náboženstvím a politikou. Praha, Togga, 171-190.

Jaluška, M. 2016. Nejvyšší dáma a koloběh chvály. Pokus Alfonse X. o vytvoření „literatury pro lid“. In: Fischerová, S. – Starý, J. (eds.), Starodávné bejlí. Obrysy populární a brakové literatury ve starověku a středověku. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 321-360.

Jaluška, M. 2015. Báseň o ničem. In: Hrdlička, J. – Soukupová, K. – Špína, M. (eds.), Básně a místa. Eseje o poezii. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 201-205.

Jaluška, M. 2015. Umývání krví. In: Hrdlička, J. – Soukupová, K. – Špína, M. (eds.), Básně a místa. Eseje o poezii. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 152-156.

Jaluška, M. 2015. Píseň o Rolandovi. In: Hrdlička, J. – Soukupová, K. – Špína, M. (eds.), Básně a místa. Eseje o poezii. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 185-189.

Articles

Jaluška, M. 2022. Proměnlivý obr. Vzestup a pád protagonisty staročeské Alexandreidy. Česká literatura 70(3), 300-326. DOI: 10.51305/cl.2022.03.02

Jedličková, A. – Kulhánková, M. – Jaluška, M. – Koten, J. 2021. Virtuální kulatý stůl. Proč a k čemu diachronní naratologie?. Bohemica litteraria 24(2), 139-149. DOI: 10.5817/BL2021-2-7

Jaluška, M. – Müller, R. 2021. Tříštění těla. Středověká inkoherence Kafkova rozjímání a Ortelu. Bohemica litteraria 24(2), 69-99. DOI: 10.5817/BL2021-2-4

Jaluška, M. 2020. Různí Rolandové. Rukopisné verze středověkých textů a co s nimi?. Český jazyk a literatura 70(3), 129-134.

Jaluška, M. 2020. Pocta zesnuým komparatistům. Česká literatura 68(2), 246-250.

Hrbata, Z. – Jaluška, M. 2020. Až na konec světa. Struktura starých českých cestopisů. Slovo a smysl 17(34), 15-47. DOI: 10.14712/23366680.2020.2.1

Jaluška, M. – Jedličková, A. 2020. Hledání koherence. Česká literatura 68(5), 627-631.

Jaluška, M. 2019. Ke zdrojům - inspirace „Manifestem”. Česká literatura 67(4), 556-562.

Jaluška, M. 2019. Překonávání Ovidia v Románu o Růži. Auriga. Zprávy Jednoty klasických filologů 61(1), 66-85.

Jaluška, M. 2018. Středověká nuda. Tři a jedna báseň. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu 14(9), 12-17.

Jaluška, M. 2016. Peire Vidal putuje od hory k hoře. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu 12(6), 11-14.

Jaluška, M. – Šorm, M. 2016. Řeči o lásce a smrti: příběh Tristana a Isoldy jako didaktická výzva. Svět literatury 26(54), 119-134.

Jaluška, M. – Šorm, M. 2016. Artušův synovec Gauvain: slunce všeho rytířstva. Dějiny a současnost 38(6), 32-34.

Jaluška, M. 2015. Myšlení ve fragmentech. Španělská literárněvědná esejistika a Claudio Guillén. Česká literatura 63(5), 724-729.

Jaluška, M. 2015. Poundovy odstíny hnědi. O pohybech hmoty v Cantos. A2 Roč. 11, 25/26 (2015), 18-19.

Jaluška, M. 2015. Kniha o rytířském stavu . PLAV: měsíčník pro světovou literaturu 11(10), 7-10.

Jaluška, M. 2015. Hora marné snahy. A2 11(8), 7-7.

Jaluška, M. 2015. Tříbení královské lásky. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu 11(2), 10-16.

Jaluška, M. 2015. Milostný příběh o Touženém. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu 11(3), 25-29.

Proceedings

Jaluška, M. 2017. Nebeský klid. Role světecké intervence ve staročeské rytířské epice. In: Kubínová, K. et al., (eds.), Karel IV. a Emauzy. Liturgie - text - obraz. Praha, Artefactum, 233-245.

Editions

Jaluška, M. (ed.) 2017. Eseje o poezii a době Karla IV. Ústav pro českou literaturu AV ČR – Radioservis, Praha.

E-publications

Jaluška, M. 2020. Slova proti trápení.