Research interests

Early Modern Drama; Neo-Latin Drama

Education

2002-2010 Theatre Studies (Faculty of Arts, Charles University, Prague, Ph.D.)
1995-2002 Theatre Studies (Faculty of Arts, Charles University, Prague, Mgr.)
1994-2001 French (Faculty of Arts, Charles University, Prague, Mgr.)
1994-2001 Classical Philology (Faculty of Arts, Charles University, Prague, Mgr.)

Employment

since 2011 Institute of Czech Literature CAS
2001-2011 Arts and Theatre Institute Prague

Awards

2011 Jiří Levý Award (2nd prize in poetry category)
2002 Václav Königsmark Award

Selected bibliography (ASEP)

Books

Bobková, K. et al. 2015. Sv. Jan Nepomucký na jezuitských školních scénách. Academia, Praha.

Book chapters

Jacková, M. 2023. Les compagnies ambulantes et le théâtre jésuite à Prague entre 1700–1763: : l'essoufflement du baroque?. In: Brucker, N. (ed.), Le théâtre de collège au XVIIIe siècle. Brusel, Éditions de l'Université de Bruxelles, 69-83.

Jacková, M. – Valentová-Bobková, K. 2021. Japan and the Japanese in Jesuit School Plays from the Bohemian Province of the Society of Jesus. In: Oba, H. – Watanabe, A. – Schaffenrath, F. (eds.), Japan on the Jesuit Stage. Transmissions, Receptions, and Regional Contexts. Leiden, Brill, 189-232. DOI: 10.1163/9789004448902_007

Jacková, M. 2019. Comment dramatiser le récit biblique. In: Czibula, K. – Demeter, J. – Pintér, M. (eds.), Theory and Practice in 17th–19th Century Theatre. Sources, Influences, Texts in Latin and in the Vernacular, Ways Towards Professional Stage. Eger, Líceum Kiadó, 9-19.

Jacková, M. 2018. Der Verlorene Sohn in jesuitischen Schultheaterstücken aus der böhmischen Ordensprovinz. In: Zand, G. – Newerkla, S. (eds.), Jezuitská kultura v českých zemích / Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern. Brno, Host, 275-290.

Jacková, M. 2016. Prologues, Choruses and Epilogues in Jesuit School Plays from Provincia Bohemia SJ. In: Demeter, J. – Júlia, K. (eds.), A szövegtől a szcenikáig Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből. Eger, Liceum Kiadó, 31-43.

Jacková, M. 2016. Saint Jean Népomucène sur la scène théâtrale des jésuites de Bohême. In: Ducreux , M. (ed.), Dévotion et légitimation. Patronages sacrés dans l’Europe des Habsbourg. Liège, Presses universitaires de Liège, 211-219.

Jacková, M. 2011. Plautus v jezuitském podání - několik poznámek ke hře P. Janovky "Vita humana comoedia". In: Šípová, P. – Spívalová, M. – Jiřík, J. (eds.), Ad honorem Eva Stehlíková. Praha, Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 111-116.

Jacková, M. 2011. Od alegorií k závistivým vrstevníkům (Postava světce ve vybraných jezuitských hrách). In: Náboženské divadlo v raném novověku. Ústí nad Orlicí, OFTIS, 19-31.

Articles

Jacková, M. 2020. Bumbálek a paní Malenka. Netypický hrdina jedné netypické jezuitské hry o jednodenním králi. Divadelní revue 31(3), 99-101.

Jacková, M. 2019. Křesťanští Terentiové v českých zemích. Antické inspirace ve třech bohemikálních hrách o Tobiášovi. Česká literatura 67(6), 827-848.

Jacková, M. 2019. Jest krygsman a jest v něm srdce jako džber aneb Známá neznámá hra o Samsonovi. Divadelní revue 30(2), 37-48.

Jacková, M. – Jakubcová, A. – Ludvová, J. – Trávníčková, M. 2018. Poklady v pozůstalosti Jana Vondráčka. Divadelní revue 29(2), 45-66.

Jacková, M. 2016. Tři jezuitské hry o třech křesťanských bratrech a jedné turecké princezně. Divadelní revue 27(2), 133-149.

Jacková, M. 2016. The End of School Year on the Stage of Jesuit Schools in the Bohemian Province. Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Graecolatina Pragensia 31(2), 125-135.

Jacková, M. – Bočková, A. – Bobková, K. 2016. Theatrum Neolatinum. Latinské divadlo v českých zemích. Nová ediční řada ve světle bádání o školském divadle raného novověku. Sambucus: práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky -, č. 11 (2016), 119-144.

Bobková, K. – Jacková, M. 2015. Saint Francis Xavier on Jesuit School Stages of the Bohemian Province. Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Graecolatina Pragensia 25(2), 135-155.

Jacková, M. 2014. Amabimus nos! Láska, žárlivost a nenávist na jevištích jezuitských gymnázií. Cornova 4(1), 21-30.

Jacková, M. 2014. Divadlo, Bible a škola. Biblické hry v raném novověku. Český jazyk a literatura 64(4), 177-184.

Jacková, M. 2012. Mezi duchovním a světským (Jezuitské školské drama v Praze kolem poloviny 18. století). Cornova 2(1), 49-64.

Jacková, M. 2011. Jezuitští dramatici - mezi povinností a uměleckou tvorbou. Folia Historica Bohemica 26(1), 117-130.

Proceedings

Jacková, M. 2022. Staging of Early Modern Biblical Plays from the Czech Lands. In: Farkas, A. – Körömi, G. (eds.), Új eredmények a színház- és drámatörténeti kutatásban (17–19. század). Eger, Líceum Kiadó, 155-166. DOI: 10.17048/Ujeredmenyekaszinhaz.2022.155

Jacková, M. 2018. Jesuit school plays from provincia bohemia SJ written for grammar classes. In: Steiner-Weber, A. – Römer, F. (eds.), Acta conventus Neo-latini Vindobonensis. Leiden, Brill, 369-378. DOI: 10.1163/9789004361553

Bobková, K. – Jacková, M. 2014. František Xaverský na školních scénách české jezuitské provincie. In: Štěpánek, P. (ed.), Svatý František Xaverský a jezuitská kultura v českých zemích. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 45-58.

Editions

Jacková, M. (ed.) 2024. Fatum Austriacum/Rakouský úděl. Institut umění – Divadelní ústav, Praha.

Jacková, M. – Linka, J. (eds.) 2021. Komedie nové a duchovní. Raně novověké biblické drama v českých zemích. Scriptorium – Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Jacková, M. (ed.) 2016. Nejmírnější Pallas: hry určené gramatikálním třídám jezuitských gymnázií. Academia, Praha.