Selected bibliography (ASEP)

Book chapters

Iwashita, D. 2022. Demlova éra staroříšská. In: Iwashita, D. et al., (eds.), Po Bohu celý Váš… Korespondence Jakuba Demla a Josefa Floriana.. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 235-256.

Iwashita, D. 2018. Veliký dluh. In: Davidová, E. et al., (eds.), Poznávám krásu Vašich krajin. Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Otokara Březiny. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 7-8.

Iwashita, D. – Kořínková, Š. 2016. Čtenáři rozmetené básně (komentář). In: Iwashita, D. – Kořínková, Š. (eds.), Pozorné srdce. Vzájemná korespondence Jakuba Demla a F. X. Šaldy. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 285-337.

Iwashita, D. 2016. Work in Progress. In: Iwashita, D. – Kořínková, Š. (eds.), Pozorné srdce. Vzájemná korespondence Jakuba Demla a F. X. Šaldy. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 7-8.

Iwashita, D. 2015. K tomu se ještě vrátíme. Místo doslovu. In: Deml, J. – Iwashita, D. – Davidová, E. – Klimešová, P. (eds.), Sedm let jsem u Vás sloužil. Vzpomínky na Josefa Floriana. Praha, Dauphin, 233-235.

Iwashita, D. 2015. Ediční poznámka. In: Deml, J. – Iwashita, D. – Davidová, E. – Klimešová, P. (eds.), Sedm let jsem u Vás sloužil. Vzpomínky na Josefa Floriana. Praha, Dauphin, 213-228.

Iwashita, D. – Poukarová, P. – Kordíková, M. 2015. Komentář. In: Iwashita, D. – Poukarová, P. – Kordíková, M. (eds.), Ahoj můj miláčku : vzájemná korespondence z let 1977-1989. Praha, Torst, 914-1023.

Articles

Iwashita, D. 2022. Náš milý Hannoveran. K vzájemným dopisům Jakuba Demla a Theodora Lessinga. Slovo a smysl 19(40), 145-150.

Iwashita, D. – Kořínková, Š. (eds.) 2022. Z listů Theodora Lessinga a Jakuba Demla (1925–1933). Slovo a smysl 19(40), 151-156.

Iwashita, D. – Kořínková, Š. 2022. Práce na postupu – Puzzle. Jak nově objevené a složené rukopisy mění obraz Demlova díla. Česká literatura 70(5), 525-559. DOI: 10.51305/cl.2022.05.01

Iwashita, D. 2021. Malý průvodce po velkém chaosu. Komentář k dílčímu uspořádání a prozatímnímu soupisu dodatků osobního fondu Jakuba Demla v LA PNP. Literární archiv. Sborník Památníku národního písemnictví 53(2021), 344-353.

Iwashita, D. 2020. Demlovy verze Březiny. Prostor Zlín 27(4), 51-56.

Iwashita, D. 2016. Suum cuique (O neznámém dopisu, epigramu a pseudonymu Jakuba Demla a dobré radě Vladimíra Binara). Souvislosti 27(1), 20-24.

Iwashita, D. (ed.) – Janáčková, J. 2014. "Ze své výminkářské lavičky potřebuju vědět, která bije": s Jaroslavou Janáčkovou o dětství v Havlíčkově Borové, o Felixi Vodičkovi a Boženě Němcové, o četbě a čítankách. Souvislosti 25(3), 59-86.

Iwashita, D. 2014. Korespondence Jakuba Demla na pomezí dokumentu a básnického textu: Poznámky a dilemata z průběžné ediční přípravy. Česká literatura 62(4), 619-637.

Proceedings

Iwashita, D. 2022. Náš člověk odjinud Ludvík Vaculík. In: Vaculík, J. – Vaculík, O. – Samek, M. – Tichák, T. (eds.), Brumov v díle Ludvíka Vaculíka. Sborník sympozia pořádaného v Městském muzeu Brumov-Bylnice 2.–3. října 2021. Olomouc, nákladem bratrů Martina, Jana a Ondřeje Vaculíkových ve spolupráci s nakladatelstvím Burian a Tichák, 18-22.

Iwashita, D. – Kořínková, Š. 2019. Neznámé březinovské rukopisy ve fondu Jakuba Demla v LA PNP Praha. In: Vrabcová, E. (ed.), Otokar Březina 2018. Praha, Togga, 55-78.

Iwashita, D. 2018. Jediná kniha Jakuba Demla, Bedřicha Fučíka a Vladimíra Binara. In: Iwashita, D. – Kořínková, Š. (eds.), Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? Jakub Deml a literární tradice. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 144-157.

Iwashita, D. 2018. Tasovský betlém. In: Iwashita, D. – Kořínková, Š. (eds.), Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? Jakub Deml a literární tradice. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 7-9.

Iwashita, D. 2015. "Môj milý, milý básnik": Janko Silan a Jakub Deml. In: Majda, P. (ed.), Janko Silan v duchovných dimenziách kultúry. Spišské Podhradie, Teologický inštitút Spišská Kapitula a Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberoku, 127-143.

Editions

Kořínková, Š. et al. (ed.) – Müllerová, E. 2022. Jakub Deml a Jaroslav Durych. Durychhalten! Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Jaroslava Durycha. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Iwashita, D. et al. (ed.) – Mocek, M. 2022. Po Bohu celý Váš… Korespondence Jakuba Demla a Josefa Floriana. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Iwashita, D. et al. (ed.) 2018. Poznávám krásu Vašich krajin. Vzájemná korespondence Jakuba Demla a Otokara Březiny. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Iwashita, D. – Kořínková, Š. (eds.) 2016. Pozorné srdce. Vzájemná korespondence Jakuba Demla a F. X. Šaldy. Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha.

Iwashita, D. – Davidová, E. – Klimešová, P. (eds.) 2015. Sedm let jsem u vás sloužil. Vzpomínky na Josefa Floriana. Dauphin, Praha.

Iwashita, D. – Poukarová, P. – Kordíková, M. (eds.) – Jirous, I. – Jirousová, J. 2015. Ahoj můj miláčku : vzájemná korespondence z let 1977-1989. Torst, Praha.

Iwashita, D. – Kořínková, Š. – Davidová, E. – Žehrová, L. (eds.) 2014. Příteli Evermodu Balcárkovi místo čestného diplomu: vzájemná korespondence Jakuba Demla a Evermoda Vladimíra Balcárka 1905-1959. Dauphin, Praha.

E-publications

Nejedlý, R. (ed.) – Iwashita, D. 2022. „Umínil jsem si, že své knihy budu psát řečí živou.“ Poslechněte si Vzdorné dopisy Jakuba Demla.